Bài viết này về năm 2000.

Bản mẫu:Nằm trong lịch khác Theo lịch Gregory, năm 2000 (số La Mã: MM) là năm nhuận bắt đầu từ thứ Bảy. Năm 2000 là năm cuối của thế kỷ thứ 20thiên niên kỷ 2 trong lịch Công Nguyên.Tuy nhiên,nếu hiểu theo lịch Gregory thì năm 2001 mới đáng chú ý,bởi vì thế kỷ 1 bắt đầu từ năm 1,và không có năm 0. Cho nên thế kỷ 1 (tương ứng 100 năm đầu tiên kể từ công lịch) kéo từ ngày 1 tháng 1 năm 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 100. Thế kỷ 2 bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 101 v.v...

Thế kỷ: Thế kỷ 20 · Thế kỷ 21 · Thế kỷ 22
Thập niên: 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030
Năm: 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Năm này cùng lúc với những năm 5760–5761 trong lịch Do Thái, 1420–1421 trong lịch Hồi giáo, 1378–1379 theo lịch Ba Tư, và 2753 Ab urbe condita|a.u.c.]]được chỉ định là Năm Văn hóa Hòa bình thế giới 🗺 và Năm Toán học thế giới.Trong lịch Phương Đông,là năm Canh Thìn tuổi con rồng 🐉.

Vào thời xa xưa đã có lời tiên tri về ngày tận thế vào năm 2000 hoặc 2012 (của nền văn minh Maya). Vào năm 1999 người ta dự đoán rằng trong năm 2000 tất cả máy tính đều hỏng hóc nhưng điều đó đã không xảy ra.

Sự kiệnSửa đổi

Tháng 1Sửa đổi

Tháng 2Sửa đổi

Tháng 3Sửa đổi

Tháng 4Sửa đổi

Tháng 5Sửa đổi

Tháng 6Sửa đổi

Tháng 7Sửa đổi

Tháng 8Sửa đổi

Tháng 9Sửa đổi

Tháng 10Sửa đổi

Tháng 11Sửa đổi

Tháng 12Sửa đổi

SinhSửa đổi

Tháng 1Sửa đổi

Tháng 2Sửa đổi

Tháng 3Sửa đổi

Tháng 4Sửa đổi

Tháng 5Sửa đổi

Tháng 6Sửa đổi

Tháng 7Sửa đổi

Tháng 8Sửa đổi

Tháng 9Sửa đổi

Tháng 10Sửa đổi

Tháng 11Sửa đổi

Tháng 12Sửa đổi

MấtSửa đổi

Tháng 1Sửa đổi

Tháng 2Sửa đổi

Tháng 3Sửa đổi

Tháng 4Sửa đổi

Tháng 5Sửa đổi

Tháng 6Sửa đổi

Tháng 7Sửa đổi

Tháng 8Sửa đổi

Tháng 9Sửa đổi

Tháng 10Sửa đổi

Tháng 11Sửa đổi

Tháng 12Sửa đổi

Giải thưởng NobelSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi