Năm (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Năm có thể là:

  1. Số từ chỉ số lượng năm (5)
  2. Đơn vị thời gian:
    1. Năm thiên văn
    2. Năm Julius (thiên văn)
    3. Năm chí tuyến, còn gọi là năm hồi quy.