Mở trình đơn chính

Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Phó Chủ tịch nước là chức vụ phó nguyên thủ quốc gia tại Việt Nam. Theo Hiến pháp Việt Nam, chức vụ này do Quốc hội bầu trong số các đại biểu Quốc hội, có nhiệm vụ giúp đỡ Chủ tịch nước trong một số công việc. Ngoài ra, Phó Chủ tịch nước sẽ là quyền Chủ tịch nước khi đất nước khuyết chức danh này. Trên thực tế, từ năm 1992 đến nay, vị trí này đều do phụ nữ đảm nhiệm.

Phó Chủ tịch nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam
Emblem of Vietnam.svg
Đương nhiệm
Đặng Thị Ngọc Thịnh

từ 8 tháng 4 năm 2016
Chức vụPhó Chủ tịch nước Việt Nam
Thành viên củaQuốc hội Việt Nam
Bổ nhiệm bởiQuốc hội Việt Nam (theo đề cử của Chủ tịch nước)
Nhiệm kỳ5 năm, theo nhiệm kỳ Quốc hội
Người đầu tiên giữ chứcNguyễn Lương Bằng
năm 1976
Kế vịThứ nhất
Trụ sởPhủ Chủ tịch, Hà Nội
WebsiteVăn phòng Chủ tịch nước


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Emblem of Vietnam.svg

Chính trị và chính phủ
Việt Nam


Các nước khác

Các thời kỳ lịch sửSửa đổi

Tại phiên họp ngày 27 tháng 9 năm 1945, Hội đồng Chính phủ Cách mạng lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã bàn bạc và nhất trí để Nguyễn Hải Thần giữ chức Phó Chủ tịch Chính phủ mà không thông qua bầu cử. Ông giữ chức vụ này từ tháng 1 đến tháng 7 năm 1946, khi tranh chấp giữa Việt Minh và các phe phái đối lập xảy ra, Nguyễn Hải Thần phải bỏ trốn sang Trung Quốc.

Điều thứ 44 Hiến pháp Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1946 lần đầu tiên quy định chức vụ Phó Chủ tịch Nước. Điều 46 cũng quy định "Phó chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà chọn trong nhân dân và bầu theo lệ thường". Tuy nhiên, chức vụ này trên thực tế không có người đảm nhiệm.

Từ năm 1960, Tôn Đức Thắng là người đầu tiên được bầu vào chức vụ này và ông cũng là người kế vị chức vụ Chủ tịch nước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời vào năm 1969. Ông tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch nước cho đến khi qua đời vào năm 1980. Thay thế ông ở chức vụ Phó Chủ tịch nước là Nguyễn Lương Bằng (từ 1969 đến 1979).

Ý nghĩa chính trịSửa đổi

Phó Chủ tịch nước do Chủ tịch nước đề nghị trong số đại biểu Quốc hội, và được Quốc hội thông qua bằng cách bầu chọn. Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch nước làm nhiệm vụ và có thể được Chủ tịch ủy quyền làm một số nhiệm vụ hoặc làm quyền Chủ tịch.

Thông thường, chức vụ Phó chủ tịch nước được lựa chọn và là vị trí cân bằng với chức vụ Chủ tịch nước. Trong thời gian 1976-1980, ngoài Nguyễn Lương Bằng, còn có Nguyễn Hữu Thọ, cựu Chủ tịch Hội đồng cố vấn của chính quyền lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, được bổ sung vào chức vụ này. Đến giữa năm 1980, Nguyễn Hữu Thọ làm quyền Chủ tịch nước một thời gian ngắn.

Các Phó nguyên thủ qua các thời kỳSửa đổi

stt Tên Năm sinh Chức Vụ Thời gian cầm quyền Đảng phái Chức vụ khác Chủ tịch nước đương nhiệm
Nguyễn Hải Thần 1878-1959 Phó Chủ tịch Chính phủ 9/1945 - 3/1946 Việt Nam Cách

mạng Đồng Minh Hội (Việt Cách)

Đại biểu Quốc hội Hồ Chí Minh
Phó Chủ tịch Kháng chiến Uỷ Viên Hội 3/1946 - 7/1946
Vũ Hồng Khanh 1898-1993 Phó Chủ tịch Kháng chiến Uỷ Viên Hội 3/1946 - 7/1946 Việt nam Quốc Dân Đảng (Việt Quốc) Đại biểu Quốc hội Hồ Chí Minh
Thứ tự Tên Năm sinh - năm mất Từ Đến Chức vụ Ghi chú
1 Tôn Đức Thắng 1888 - 1980 1960 1969 Phó Chủ tịch Nước Phó chủ tịch nước đầu tiên
2 Nguyễn Lương Bằng 1904 - 1979 1969 1979 Phó Chủ tịch Nước Ba nhiệm kỳ, mất khi đương nhiệm
3 Nguyễn Hữu Thọ 1910 - 1996 1976 1980 Phó Chủ tịch Nước Bầu bổ sung
4 Nguyễn Hữu Thọ 1910 - 1996 1981 1992 Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước kiêm Chủ tịch Quốc hội (khóa VII)
5 Chu Huy Mân 1913 - 2006 1981 1986 Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước
Xuân Thủy 1912 - 1985 1981 1982 Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước kiêm Tổng Thư ký, nghỉ vì lý do sức khỏe
Lê Thanh Nghị 1911 - 1989 1982 1986 Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước kiêm Tổng Thư ký, thay Xuân Thủy
Huỳnh Tấn Phát 1913 - 1989 1982 1989 Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Mất năm 1989 trong nhiệm kỳ
6 Nguyễn Quyết 1922 - 1987 1992 Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước
Đàm Quang Trung 1921 - 1995 1987 1992 Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc
Lê Quang Đạo 1921 - 1999 1987 1992 Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước kiêm Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Thị Định 1920 - 1992 1987 1992 Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Nữ Phó Chủ tịch nước đầu tiên, Nữ tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam
7 Nguyễn Thị Bình 1927 - 1992 2002 Phó Chủ tịch Nước
8 Trương Mỹ Hoa 1945 - 2002 2007 Phó Chủ tịch Nước
9 Nguyễn Thị Doan 1951 - 2007 2016 Phó Chủ tịch Nước
10 Đặng Thị Ngọc Thịnh 1959 - 2016 nay Phó Chủ tịch Nước Nữ Quyền Chủ tịch nước đầu tiên

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi