Tập tin:ExpositionHanoi1902 GrandPalais.jpg

ExpositionHanoi1902_GrandPalais.jpg(759×473 điểm ảnh, kích thước tập tin: 73 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Miêu tả

Miêu tả
Tiếng Việt: Bưu ảnh có hình Nhà Đấu Xảo Hà Nội năm 1902
Ngày tạo ra Hình quá 100 năm
Nguồn gốc http://www.pierre-dieulefils.com/PBPhotos.asp?ActionID=67240192&PBCATID=59094&PBMPgIdx=8&PBMOrdBy=-1
Tác giả Không rõ.

Giấy phép

Public domain
Hình này hiện thuộc về phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết hạn tại Việt Nam. Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ (Số: 36/2009/QH12) thì:
  • Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là bảy mươi lăm (75) năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên. Nếu tác phẩm không được công bố trong vòng 25 năm từ khi định hình, thì thời hạn là một trăm (100) năm, kể từ khi được định hình.
  • Tác phẩm khác có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết; trong trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết.

Một cách tóm tắt:

  • Tác phẩm nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng hoặc khuyết danh này đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960, vì nó đã hết hạn theo Luật cũ, trước khi Luật sửa đổi có hiệu lực.
  • Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1970.
    Gửi người tải lên: Xin hãy ghi rõ hình ảnh được công bố lần đầu tiên ở đâu và ai là người tạo ra nó.

English | Deutsch | français | Bahasa Melayu | Tiếng Việt | 中文 | +/−

Flag of Vietnam.svg

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/giờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện tại17:30, ngày 9 tháng 10 năm 2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 17:30, ngày 9 tháng 10 năm 2009759×473 (73 kB)CtmtBưu ảnh có hình Nhà Đấu Xảo Hà Nội năm 1902 Nguồn: http://www.pierre-dieulefils.com/PBPhotos.asp?ActionID=67240192&PBCATID=59094&PBMPgIdx=8&PBMOrdBy=-1 Tác giả: Không rõ. Hình quá 100 năm {{PD-Vietnam}}
Có 2 trang tại Wikipedia tiếng Việt có liên kết đến tập tin (không hiển thị trang ở các dự án khác):