Tập tin:Hanoi194500.jpg

Hanoi194500.jpg(350×413 điểm ảnh, kích thước tập tin: 44 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Miêu tảSửa đổi

Miêu tả

Lễ tuyên ngôn độc lập tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà tại quảng trường Ba Đình.

Nguồn gốc

vietnam.vnagency.com.vn

Ngày tạo ra

Ngày 2 tháng 9 năm 1945

Tác giả
Giấy phép
(Dùng lại tập tin)

Xem bên dưới.

Giấy phépSửa đổi

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/giờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện tại20:11, ngày 2 tháng 4 năm 2007Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 20:11, ngày 2 tháng 4 năm 2007350×413 (44 kB)Rotceh (Thảo luận | đóng góp)Lễ tuyên ngôn độc lập tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà tại quảng trường Ba Đình. Nguồn: vietnam.vnagency.com.vn

Đặc tính hình