Tập tin:JeanDupuis.JPG

Tập tin gốc(1.003×823 điểm ảnh, kích thước tập tin: 327 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Miêu tả Jean Dupuis
Ngày tạo ra
Nguồn gốc La Conquête du Delta du Tong-King and LE TOUR DU MONDE magazine
Tác giả Romanet du Caillaud
Giấy phép
(Dùng lại tập tin)
Public domain

This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 70 years or fewer.


Dialog-warning.svg You must also include a United States public domain tag to indicate why this work is in the public domain in the United States. Note that a few countries have copyright terms longer than 70 years: Mexico has 100 years, Jamaica has 95 years, Colombia has 80 years, and Guatemala and Samoa have 75 years. This image may not be in the public domain in these countries, which moreover do not implement the rule of the shorter term. Côte d'Ivoire has a general copyright term of 99 years and Honduras has 75 years, but they do implement the rule of the shorter term. Copyright may extend on works created by French who died for France in World War II (more information), Russians who served in the Eastern Front of World War II (known as the Great Patriotic War in Russia) and posthumously rehabilitated victims of Soviet repressions (more information).

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/giờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện tại17:23, ngày 11 tháng 9 năm 2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 17:23, ngày 11 tháng 9 năm 20091.003×823 (327 kB)Rotceh{{Information |Description=Jean Dupuis |Source=La Conquête du Delta du Tong-King and LE TOUR DU MONDE magazine |Date= 1873 |Author=Romanet du Caillaud |Permission={{PD-old-70}} |other_versions= }}
Có 4 trang tại Wikipedia tiếng Việt có liên kết đến tập tin (không hiển thị trang ở các dự án khác):

Sử dụng tập tin toàn cục

Các wiki sau đang sử dụng tập tin này:

Đặc tính hình