Tập tin:Puppettheatre.JPG

Tập tin gốc(2.048×1.536 điểm ảnh, kích thước tập tin: 967 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Miêu tả

Miêu tả
English: a picture of mine that i took in the puppet theatre in Hanoi, Vietnam
Français : Marionnettes à Hanoï, Vietnam
Ngày tạo ra
Nguồn gốc Tác phẩm do chính người tải lên tạo ra
Tác giả user:She

Giấy phép

Public domain Tôi, người giữ bản quyền của tác phẩm này, chuyển tác phẩm này vào phạm vi công cộng. Điều này có giá trị trên toàn thế giới.
Tại một quốc gia mà luật pháp không cho phép điều này, thì:
Tôi cho phép tất cả mọi người được quyền sử dụng tác phẩm này với bất cứ mục đích nào, không kèm theo bất kỳ điều kiện nào, trừ phi luật pháp yêu cầu những điều kiện đó.

i dont know what the water has to do with the puppets in the picture?

Chú thích

Ghi một dòng giải thích những gì có trong tập tin này

Khoản mục được tả trong tập tin này

tả

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/giờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện tại09:06, ngày 31 tháng 3 năm 2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 09:06, ngày 31 tháng 3 năm 20062.048×1.536 (967 kB)She~commonswikia picture of mine that i took in the puppet theatre in Hanoi,Vietnam
Có 5 trang tại Wikipedia tiếng Việt có liên kết đến tập tin (không hiển thị trang ở các dự án khác):

Sử dụng tập tin toàn cục

Các wiki sau đang sử dụng tập tin này:

Đặc tính hình