Tập tin:Raumthermometer Fahrenheit+Celsius.jpg

Tập tin gốc(869×872 điểm ảnh, kích thước tập tin: 431 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Miêu tả

Miêu tả
Deutsch: Raumthermometer mit Fahrenheit- und Celsiusskala (USA-Standard).
Svenska: Inomhustermometer med Fahrenheit- och Celsiusskala.
English: Thermometer with Fahrenheit and Celsius units
Ngày tạo ra
Nguồn gốc Tác phẩm do chính người tải lên tạo ra
Tác giả Stilfehler

Giấy phép

Public domain Tôi, người giữ bản quyền của tác phẩm này, chuyển tác phẩm này vào phạm vi công cộng. Điều này có giá trị trên toàn thế giới.
Tại một quốc gia mà luật pháp không cho phép điều này, thì:
Tôi cho phép tất cả mọi người được quyền sử dụng tác phẩm này với bất cứ mục đích nào, không kèm theo bất kỳ điều kiện nào, trừ phi luật pháp yêu cầu những điều kiện đó.

Chú thích

Ghi một dòng giải thích những gì có trong tập tin này

Khoản mục được tả trong tập tin này

tả

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/giờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện tại18:41, ngày 16 tháng 9 năm 2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 18:41, ngày 16 tháng 9 năm 2006869×872 (431 kB)StilfehlerRaumthermometer mit Fahrenheit- und Celsiusskala (USA-Standard)
Có 1 trang tại Wikipedia tiếng Việt có liên kết đến tập tin (không hiển thị trang ở các dự án khác):

Sử dụng tập tin toàn cục

Các wiki sau đang sử dụng tập tin này:

Xem tập tin này đang dùng ở đâu toàn hệ thống.