Tập tin:ThreeCoins.svg

Tập tin gốc(tập tin SVG, 350×200 điểm ảnh trên danh nghĩa, kích thước: 38 kB)

Miêu tả

Miêu tả Drawing of three (was two) little coins. Please note that this is NOT an image of specific coins or currency used by any country. Some images of coins and currency are protected by copyright laws. This image is intentionally vague. Do not modify this image to conform to any coin minted by any country.
Ngày tạo ra (ngày tải lên ban đầu), 2008-10-06 (effects)
Nguồn gốc Chuyển từ en.wikipedia sang Commons. User:Ysangkok added shadows and silhouettes from Image:Lars_Gustaf_Tersmeden.svg, Image:Caspar Friedrich Wolff.svg and Image:Sieveking-Silhouette.svg.
Tác giả Busy Stubber tại Wikipedia Tiếng Anh, effects: User:Ysangkok
Giấy phép
(Dùng lại tập tin)
Released into the public domain (by the authors).

Giấy phép

PD-icon.svg Tác phẩm này đã được tác giả của nó, Busy Stubber tại Wikimedia Commons , phát hành vào phạm vi công cộng. Điều này có hiệu lực trên toàn thế giới.

Trong trường hợp không khả thi về mặt luật pháp:
Busy Stubber cho phép tất cả mọi người được quyền sử dụng tác phẩm này với bất cứ mục đích nào, không kèm theo bất kỳ điều kiện nào, trừ phi luật pháp yêu cầu những điều kiện đó.

Public domain Tôi, người giữ bản quyền của tác phẩm này, chuyển tác phẩm này vào phạm vi công cộng. Điều này có giá trị trên toàn thế giới.
Tại một quốc gia mà luật pháp không cho phép điều này, thì:
Tôi cho phép tất cả mọi người được quyền sử dụng tác phẩm này với bất cứ mục đích nào, không kèm theo bất kỳ điều kiện nào, trừ phi luật pháp yêu cầu những điều kiện đó.

Nhật trình tải lên đầu tiên

The original description page was here. All following user names refer to en.wikipedia.
  • 2007-07-06 23:36 Busy Stubber 88×50×0 (2714 bytes) Very rough drawing of two little coins

Chú thích

Ghi một dòng giải thích những gì có trong tập tin này

Khoản mục được tả trong tập tin này

tả

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/giờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện tại06:56, ngày 5 tháng 7 năm 2018Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 06:56, ngày 5 tháng 7 năm 2018350×200 (38 kB)Arlo BarnesStill needs major cleanup but at least now has DTD
16:22, ngày 6 tháng 10 năm 2008Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 16:22, ngày 6 tháng 10 năm 2008350×200 (47 kB)Ysangkok fix bronze
16:18, ngày 6 tháng 10 năm 2008Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 16:18, ngày 6 tháng 10 năm 2008350×200 (46 kB)Ysangkok added colours and effects and coin and fixed aspect ratio to match old
15:37, ngày 6 tháng 10 năm 2008Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 15:37, ngày 6 tháng 10 năm 2008300×225 (23 kB)Ysangkok new version
21:48, ngày 9 tháng 8 năm 2007Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 21:48, ngày 9 tháng 8 năm 200788×50 (3 kB)Fuzzy510{{Information |Description=Very rough drawing of two little coins. Please note that this is NOT an image of specific coins or currency used by any country. Some images of coins and currency are protected by copyright laws. This image is intentionally vagu

Có hơn 100 trang liên kết đến tập tin này. Danh sách dưới đây chỉ hiển thị 100 liên kết đầu tiên đến tập tin này. Một danh sách đầy đủ có sẵn tại đây.

Xem thêm liên kết đến tập tin này.

Sử dụng tập tin toàn cục

Đặc tính hình