Tập tin:Vietnam population growth.jpg

Tập tin gốc(960×720 điểm ảnh, kích thước tập tin: 68 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Miêu tảSửa đổi

Miêu tả

Tăng trưởng dân số Việt Nam giai đoạn 1980-2014 (số liệu thực tới năm 2007). Số liệu % được tính dựa theo số liệu về dân số Việt Nam của Quỹ Tiền tệ Thế giới

Nguồn gốc

Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm

Ngày tạo ra

29/04/2011

Tác giả

Trần Anh (thảo luận)

Giấy phép
(Dùng lại tập tin)

Xem bên dưới.

Giấy phépSửa đổi

Tôi, người giữ bản quyền của tác phẩm này, từ đây phát hành nó dưới các giấy phép sau:
Broom icon.svg
Bản mẫu này đã lỗi thời, xin đừng thêm nó vào bất kỳ hình ảnh hoặc tập tin phương tiện nào. Những hình hiện đang dùng bản mẫu này nên được thay bằng một thẻ quyền hợp lý hơn, như đã ghi tại bản mẫu.
Bạn có thể lựa chọn giấy phép bạn muốn.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/giờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện tại06:14, ngày 29 tháng 4 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 06:14, ngày 29 tháng 4 năm 2011960×720 (68 kB)TDA (Thảo luận | đóng góp){{Thông tin |Miêu tả = Tăng trưởng dân số Việt Nam giai đoạn 1980-2014 (số liệu thực tới năm 2007). Số liệu % được tính dựa theo số liệu về dân số Việt Nam của [http://www.imf.org/external/pubs/ft/we
Có 2 trang tại Wikipedia tiếng Việt có liên kết đến tập tin (không hiển thị trang ở các dự án khác):