Vnnic.jpg(150×108 điểm ảnh, kích thước tập tin: 5 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Miêu tảSửa đổi

Biểu trưng của Trung tâm Thông tin mạng Việt Nam

NguồnSửa đổi

http://www.pcworld.com.vn/pcworld/Media/Mess/vnnic_large(1).jpg

Giấy phépSửa đổi

Giấy phépSửa đổi

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/giờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện tại11:04, ngày 14 tháng 2 năm 2007Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 11:04, ngày 14 tháng 2 năm 2007150×108 (5 kB)Apple (Thảo luận | đóng góp)== Miêu tả == Biểu trưng của Trung tâm Thông tin mạng Việt Nam ==Nguồn== http://www.pcworld.com.vn/pcworld/Media/Mess/vnnic_large(1).jpg ==Giấy phép== == Giấy phép == {{Biểu trưng}}
Có 2 trang tại Wikipedia tiếng Việt có liên kết đến tập tin (không hiển thị trang ở các dự án khác):