Wikipedia
Một người bảo vệ dân phố ở Thành phố Hồ Chí Minh

Tổ dân phố, hoặc khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu... là một tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư tại các đơn vị hành chính cấp xã thuộc các đơn vị hành chính đô thị ở Việt Nam.[1]

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Emblem of Vietnam.svg

Chính trị và chính phủ
Việt Nam


Các nước khác

Thông thường những người trực tiếp quản lý tổ dân phố, khu phố,.... này là tổ trưởng (tổ dân phố, khu phố...).

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Thông tư 04/2012/TT-BNV”. Truy cập 13 tháng 9 năm 2016.