Wikipedia
Bức tranh Khổng Tử bế trên tay Phật Đà trao cho Lão Tử, được vẽ vào thời nhà Thanh

Tam giáo chỉ đến ba truyền thống tôn giáo có ảnh hưởng lớn mạnh trong các nước chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa. Tam giáo gồm có:

Tại Việt Nam, tư tưởng tam giáo đồng nguyên là coi trọng cả ba tôn giáo này. Quan niệm này được xuất phát từ thời nhà Lý và được tiếp nối qua thời nhà Trần.

Tam Giáo trong Đạo Cao ĐàiSửa đổi