Wikipedia

Thảo luận Bản mẫu:Các thành phố lớn của Việt Nam

Active discussions

Ý kiến nhỏ: bỏ cột trực thuộc để nhìn gọn hơn. Abcvn123 (thảo luận) 16:00, ngày 8 tháng 6 năm 2010 (UTC)

mình đã thêm số liệu dân số theo điều tra năm 2009 http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=512&idmid=5&ItemID=10798--116.118.67.223 (thảo luận) 15:18, ngày 15 tháng 5 năm 2011 (UTC)

Có nhiều cách tính dân số, ví dụ: có hộ khẩu, có hộ khẩu + thường trú, có hộ khẩu + thường trú + tạm trú, số người có mặt trung bình mỗi ngày tại thành phố....Nhiều thành phố thuộc tỉnh của Việt Nam thường có xu hướng sử dụng cách tính nào cho có nhiều dân nhất vì những lý do khác nhau. Do vậy nên ta không thể bảo là xếp theo "đông dân nhất" được. CNBH (thảo luận) 17:15, ngày 28 tháng 5 năm 2011 (UTC)


Muốn sửa số liệu thì phải dẫn một nguồn uy tín cao! Ví dụ Tổng cục thống kê VN chẳng hạn! Và tất cả các thành phố đều dẫn từ nguồn đó cho đồng bộ! Không thì rất phức tạp vì cái này có rất nhiều nguồn khác nhau với độ vênh lớn tới cả trăm nghìn người CNBH (thảo luận) 13:16, ngày 29 tháng 5 năm 2011 (UTC)

Số liệu nên lấy từ cùng một nguồn thống kê và cùng một thời điểm chứ sao "vênh" vậy anh Hungda?-- Trình Thế Vânthảo luận 06:57, ngày 24 tháng 7 năm 2016 (UTC)
Định thảo luận với Vinh trước nhưng lâu nay ít vào wiki nên ngồi sửa luôn. Muốn số liệu thống nhất lắm nhưng tìm hoài không đc. 7 năm qua (từ 2009) thì thực ra nếu chỉ có tăng dân số thông thường thì thứ tự trong bản mẫu vẫn thế, nhưng do có một số TP thay đổi địa giới (dẫn tới tổng số dân tăng) và thay đổi đơn vị hành chính (xã => phường => dân số đô thị tăng), trong đó năm 2012 TP Thanh Hóa tăng đột biến nên mình thay thế vào vị trí của TP Cà Mau, các số liệu khác có tăng nhưng so với năm 2009 chỉ tăng vài nghìn người nên mình nghĩ tạm chấp nhận được. Hungda (thảo luận) 09:02, ngày 24 tháng 7 năm 2016 (UTC)
Mà kiểm tra số liệu mới thấy các số liệu dân số các tỉnh bị mạo nguồn rất nhiều. Có phải là do các mem Sky.. không Vinh nhỉ?!? Hungda (thảo luận) 09:06, ngày 24 tháng 7 năm 2016 (UTC)

Yêu cầu sửa đổi trang bị nửa khóa ngày 23 tháng 1 năm 2018Sửa đổi

Thay đổi dân số Biên Hòa đến 31/12/2013 là 952.789 ngườiNguồn dẫn: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-2302-QD-UBND-2014-dieu-chinh-quy-hoach-chung-ty-le-1-10-000-Bien-Hoa-Dong-Nai-2030-tam-nhin-2050-241242.aspx1.55.196.15 (thảo luận) 14:24, ngày 23 tháng 1 năm 2018 (UTC)

Quay lại trang “Các thành phố lớn của Việt Nam”.