Mở trình đơn chính

Thị xã (Việt Nam)

Cấp bậc đô thị ở Việt Nam

Thị xã là một đơn vị hành chính cấp huyện ở Việt Nam, dưới tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Theo cách phân cấp đô thị hiện nay, thị xã là đô thị loại IV hoặc loại III.

Thị xã (Việt Nam) trên bản đồ Việt Nam
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Red pog.svg Vị trí các thị xã tại Việt Nam

Tất cả các tỉnh lỵ của Việt Nam hiện nay trước kia đều là thị xã, đến nay hầu hết các thị xã tỉnh lỵ đều đã được nâng cấp lên thành phố trực thuộc tỉnh (ngoại trừ thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông).

So sánh các đơn vị hành chínhSửa đổi

Thị xã tương đương với:

 1. Quận (nội thành)
 2. Huyện (ngoại thành)
 1. Huyện
 2. Thành phố trực thuộc tỉnh

Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2008, Việt Nam có 47 thị xã[1]. Đến ngày 11 tháng 9 năm 2019, Việt Nam có 49 thị xã.

Sự so sánh trên đây chỉ mang tính tương đối. Khi xét về mặt cảm quan, một thị xã có thể là trung tâm hành chính của một tỉnh, song một quận không thể coi là trung tâm hành chính của một thành phố trực thuộc trung ương. Ngoài ra, quận chỉ được chia thành các phường vì ở nội thành, song thị xã có thể có các phường (nội thị) và các xã (ngoại thị).

Về quy mô, thị xã thường nhỏ hơn các thành phố và lớn hơn thị trấn; là nơi tập trung đông dân cư, sinh sống chủ yếu nhờ các hoạt động trong các lĩnh vực như: công nghiệp, dịch vụ, thương nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Về loại hình, thị xã là một đô thị và dân cư tại đó được xếp là dân thành thị; mặc dù có thể vẫn còn một phần dân cư sống bằng nông nghiệp.

Một thị xã được chia thành nhiều phường (phần nội thị) và (phần ngoại thị). Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ là thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) và thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An): Tất cả đơn vị hành chính chỉ có phường mà không có trực thuộc.

Sơ lượcSửa đổi

Theo quy luật phát triển thông thường, một thị trấn được nâng cấp thành thị xã, sau đó thị xã có thể phát triển thành thành phố trực thuộc tỉnh. Tuy nhiên cũng có thị xã bị hạ cấp xuống thành một thị trấn huyện lỵ, nhất là mỗi khi có sự sáp nhập các tỉnh. Đó là các trường hợp của thị xã An Lộc (tỉnh lỵ tỉnh Bình Long cũ), thị xã Phúc Yên (tỉnh lỵ tỉnh Phúc Yên cũ),...

Một số thị xã bị hạ cấp thành thị trấn một thời gian rồi được tái lập, như thị xã An Lộc (tỉnh lỵ tỉnh Bình Long trước kia) lấy tên thị xã Bình Long thuộc tỉnh Bình Phước, thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái), thị xã Bắc Kạn (năm 2015 trở thành thành phố), thị xã Đồ Sơn (để rồi từ năm 2007 trở thành quận Đồ Sơn), thị xã Phúc Yên (năm 2018 trở thành thành phố), thị xã Hà Tiên (năm 2018 trở thành thành phố), thị xã Vị Thanh (năm 2010 trở thành thành phố), thị xã Gia Nghĩa, thị xã Sông Cầu (tỉnh lỵ trước kia của tỉnh Phú Yên), thị xã Long Khánh (năm 2019 trở thành thành phố), thị xã Quảng Yên, thị xã Kiến Tường (tỉnh lỵ trước 1975 của tỉnh Kiến Tường),... nhưng đến nay chúng đều đã được công nhận trở thành thị xã do sự phát triển và vai trò kinh tế của chúng. Khi hạ cấp, khu vực nội thị trở thành thị trấn, còn các xã ngoại thị nhập vào huyện sở tại. Cũng có những thị xã trở thành thị trấn cho tới nay như: Đô Lương (tỉnh Nghệ An, là thị xã đến 17 tháng 7 năm 1950), Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh, trở thành thị trấn ngày 17 tháng 8 năm 1957), Ninh Giang (tỉnh Hải Dương, là thị xã từ 4 tháng 1 năm 1955 đến 20 tháng 1 năm 1965), Cát Bà (thành phố Hải Phòng, là thị xã đến ngày 22 tháng 7 năm 1957), Vĩnh An (tỉnh Đồng Nai, là thị xã từ 23 tháng 12 năm 1985 đến 29 tháng 8 năm 1994), Khiêm Cường (tỉnh Long An, bị chuyển thành thị trấn Hậu Nghĩa từ 1976).

Trường hợp hy hữu nhất là thị xã Phan Rang: Được chia thành 2 thị trấn là Phan Rang và Tháp Chàm (năm 1977), mỗi thị trấn là huyện lị của một huyện (Ninh HảiAn Sơn), rồi sau đó được tái lập với tên ghép mới là thị xã Phan Rang - Tháp Chàm vào năm 1981 (nay là thành phố Phan Rang - Tháp Chàm).

Kiến An, trước kia là thị xã duy nhất nằm trong một thành phố trực thuộc Trung ương (1962 - 1980), sau bị hạ cấp thành thị trấn rồi được tái lập (1988 - 1994) và bây giờ lại là một quận của Hải Phòng. Sau đó, tới lượt Đồ Sơn là thị xã duy nhất nằm trong một thành phố trực thuộc trung ương (Hải Phòng), cho đến ngày 12 tháng 9 năm 2007 thì trở thành quận mới của Hải Phòng.

Sơn Tây là một thị xã trực thuộc trung ương (Hà Nội) giai đoạn 1978 đến 1991, rồi lại tách về tỉnh Hà Tây. Tháng 8 năm 2007, thị xã này được nâng cấp thành thành phố và trong năm 2008, khi tỉnh Hà Tây sáp nhập vào thành phố Hà Nội, Sơn Tây lại đề nghị được chuyển trở lại thành thị xã và đã được Chính phủ ra Nghị quyết chuyển thành thị xã.[2] Hà Đông, trước kia là thị xã trực thuộc tỉnh Hà Tây, sau đó nâng cấp lên thành phố trực thuộc tỉnh Hà Tây, sau khi toàn bộ tỉnh Hà Tây sáp nhập vào thành phố Hà Nội, Hà Đông từ cấp thành phố đã chuyển thành cấp quận.

Có 2 thị xã trùng tên với tỉnh là Phú ThọQuảng Trị. Có 7 thị xã hiện nay trùng tên với các tỉnh cũ trong quá khứ từng được thành lập và quản lý bởi các chính thể khác nhau. Các thị xã này đều đóng vai trò là tỉnh lỵ của các tỉnh cũ, đó là: Nghĩa Lộ, Sơn Tây, Quảng Yên, Phước Long, Bình Long, Kiến TườngGò Công.

Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương là thị xã có dân số đông nhất cả nước với 520.140 người, tiếp theo là thị xã Dĩ An với 415.350 người cũng thuộc tỉnh Bình Dương; đông hơn rất nhiều so với thị xã có dân số ít nhất là Mường Lay (20.450 người) và thành phố có dân số ít nhất là Lai Châu (52.557 người).

Về diện tích, thị xã lớn nhất là Ninh Hòa (1.198 km2) và thị xã nhỏ nhất là Cửa Lò (28 km2).

Về mật độ dân số thì cao nhất là thị xã Dĩ An (6.922 ng/km2), kế đến là thị xã Thuận An (6.266 ng/km2) so với thị xã có mật độ dân số thấp nhất là Ayun Pa (122 ng/km2) và Mường Lay (131 ng/km2).

Lịch sửSửa đổi

Trước năm 1945Sửa đổi

Giai đoạn 1945 - 1975Sửa đổi

Thị xã của chính quyền Cách mạngSửa đổi

Thị xã của chính quyền Việt Nam Cộng hòa (1955-1975)Sửa đổi

Tại miền Nam thời Việt Nam Cộng hòa, các ở trung tâm tỉnh lỵ có mức độ đô thị hóa cao được gọi là thị xã (xã thành thị) và tất cả đều trở thành các thị xã tự trị (không còn phụ thuộc vào đơn vị cấp "quận trực thuộc tỉnh"). Chính phủ Việt Nam Cộng hòa không xây dựng quy chế thành phố mà thành lập hai cấp tương đương là Đô thành Sài Gòn và 10 thị xã tự trị trong đó có Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Cam Ranh, Đà Lạt, Vũng Tàu, Mỹ Tho, Cần ThơRạch Giá[3]

Về phân cấp hành chính các thị xã tự trị được tổ chức không giống nhau tùy theo ý nghĩa về quân sự và văn hóa.

Đơn vị hành chính trong các thị xã

Các thị xã được chia thành các quận đô thị (khác quận trực thuộc tỉnh vì thị xã tương đương quận trực thuộc tỉnh, có khi tương đương cấp tỉnh):

 • Thị xã độc lập trực thuộc trung ương được chia thành vài quận (khi đó quận đô thị tương đương cấp quận trực thuộc tỉnh vì thị xã có cấp bậc tương đương tỉnh)
 • Thị xã trực thuộc tỉnh được chia thành vài quận (quận đô thị).
 • Một số thị xã chỉ có một quận (quận đô thị).
Stt Tên thị xã Chức năng hành chính Dân số
(1970)
Các quận trực thuộc
Đô thành
Sài Gòn
Thủ đô chính trị, hành chính và kinh tế
1.825.297
Mười một quận: quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11
1
Cam Ranh[4]
Trung tâm Đặc khu Cam Ranh
118.111
Hai quận: quận Bắc và Nam
2
Cần Thơ
Tỉnh lỵ tỉnh Phong Dinh
182.424
Hai quận: quận Nhứt và Nhì
3
Đà Nẵng
Trung tâm Đặc khu Đà Nẵng
472.194
Ba quận: quận 1, 2 và 3
4
Đà Lạt
Tỉnh lỵ tỉnh Tuyên Đức
105.072
Duy nhất 1 quận
5
Huế
Tỉnh lỵ tỉnh Thừa Thiên
209.043
Ba quận: quận Thành Nội, Hữu Ngạn và Tả Ngạn
6
Nha Trang
Tỉnh lỵ tỉnh Khánh Hòa
216.227
Hai quận: quận 1 và 2
7
Mỹ Tho
Tỉnh lỵ tỉnh Định Tường
119.892
Duy nhất 1 quận
8
Quy Nhơn
Tỉnh lỵ tỉnh Bình Định
213.727
Hai quận: quận Nhơn Bình và Nhơn Định
9
Rạch Giá
Tỉnh lỵ tỉnh Kiên Giang
99.933
Duy nhất 1 quận
10
Vũng Tàu
Trung tâm Đặc khu Vũng Tàu
108.436
Duy nhất 1 quận

Sau năm 1975Sửa đổi

Danh sách các thị xãSửa đổi

STT Thị xã
(Năm thành lập)
Trực thuộc
(Vùng)
Diện tích
(km²)
Dân số
(người)
Mật độ dân số
(người/km2)
Loại đô thị
(Năm công nhận)
Số phường,
Hình ảnh
1
An Khê
2003
Gia Lai
Tây Nguyên
200,07
81.600
408
IV
2003
6 phường
5 xã
 
2
An Nhơn
2011
Bình Định
Duyên hải Nam Trung Bộ
292,70
291.540
996
IV
2011
5 phường
10 xã
 
3
Ayun Pa
2007
Gia Lai
Tây Nguyên
287,00
53.720
187
IV
2007
4 phường
4 xã
4
Ba Đồn
2013
Quảng Bình
Bắc Trung Bộ
162,00
134.000
827
IV
2013
6 phường
10 xã
5
Bến Cát
2013
Bình Dương
Đông Nam Bộ
234,40
328.239
1400
III
2018
5 phường
3 xã
 
6
Bỉm Sơn
1981
Thanh Hóa
Bắc Trung Bộ
70,00
100.820
1.440
III
2015
6 phường
2 xã
7
Bình Long
2009
Bình Phước
Đông Nam Bộ
126,28
105.520
837
IV
2009
4 phường
2 xã
 
8
Bình Minh
2012
Vĩnh Long
Đồng bằng sông Cửu Long
93,62
110.200
1.177
IV
2012
3 phường
5 xã
 
9
Buôn Hồ
2008
Đắk Lắk
Tây Nguyên
282,10
127.920
453
IV
2008
7 phường
5 xã
 
10
Cai Lậy
2008
Tiền Giang
Đồng bằng sông Cửu Long
140,20
143.050
1020
IV
2008
6 phường
10 xã
 
11
Cửa Lò
1994
Nghệ An
Bắc Trung Bộ
27,81
72.260
2.598
III
2009
7 phường
 
12
Dĩ An
2011
Bình Dương
Đông Nam Bộ
60,10
480.413
6.922
III
2017
7 phường
 
13
Duyên Hải
2015
Trà Vinh
Đồng bằng sông Cửu Long
177,10
66.350
317
IV
2015
2 phường
5 xã
14
Điện Bàn
2015
Quảng Nam
Duyên hải Nam Trung Bộ
214,28
251.400
1.174
IV
2015
7 phường
13 xã
 
15
Đông Triều
2015
Quảng Ninh
Đông Bắc Bộ
397,20
182.370
459
IV
2015
10 phường
11 xã
 
16
Gia Nghĩa
2005
Đắk Nông
Tây Nguyên
284,11
60.748
213
III
2015
5 phường
3 xã
 
17
Giá Rai
2015
Bạc Liêu
Đồng bằng sông Cửu Long
354,49
142.385
402
IV
2015
3 phường
7 xã
 
18
Gò Công
1987
Tiền Giang
Đồng bằng sông Cửu Long
102,36
97.709
958
III
2017
5 phường
7 xã
 
19
Hoàng Mai
2013
Nghệ An
Bắc Trung Bộ
169,75
117.410
691
IV
2013
5 phường
5 xã
20
Hồng Lĩnh
1992
Hà Tĩnh
Bắc Trung Bộ
58,50
53.500
703
IV
1992
5 phường
1 xã
 
21
Hồng Ngự
2009
Đồng Tháp
Đồng bằng sông Cửu Long
122,00
78.000
639
III
2018
3 phường
4 xã
 
22
Hương Thủy
2010
Thừa Thiên - Huế
Bắc Trung Bộ
458,17
118.510
211
IV
2010
5 phường
7 xã
 
23
Hương Trà
2011
Thừa Thiên - Huế
Bắc Trung Bộ
518,53
132.400
255
IV
2011
7 phường
9 xã
24
Kiến Tường
2013
Long An
Đồng bằng sông Cửu Long
204,36
43.390
213
IV
2007
3 phường
5 xã
 
25
Kinh Môn
2019
Hải Dương
Đồng bằng sông Hồng
165,33
203.638
1.232
IV
2019
14 phường
9 xã
 
26
Kỳ Anh
2015
Hà Tĩnh
Bắc Trung Bộ
280,25
107.500
383
IV
2015
6 phường
6 xã
 
27
La Gi
2005
Bình Thuận
Duyên hải Nam Trung Bộ
182,72
156.210
854
III
2017
5 phường
4 xã
 
28
Long Mỹ
2015
Hậu Giang
Đồng bằng sông Cửu Long
144,0
74.000
513
IV
2015
4 phường
5 xã
 
29
Mường Lay
1971
Điện Biên
Tây Bắc Bộ
114,03
20.450
181
IV
2005
2 phường
1 xã
 
30
Mỹ Hào
2019
Hưng Yên
Đồng bằng sông Hồng
79,36
158.673
1.999
IV
2018
7 phường
6 xã
31
Ngã Bảy
2005
Hậu Giang
Đồng bằng sông Cửu Long
79,26
60.000
759
III
2015
3 phường
3 xã
 
32
Ngã Năm
2013
Sóc Trăng
Đồng bằng sông Cửu Long
242,15
80.885
347
IV
2013
3 phường
5 xã
33
Nghĩa Lộ
1995
Yên Bái
Tây Bắc Bộ
29,70
40.310
1357
IV
1995
4 phường
3 xã
 
34
Ninh Hòa
2010
Khánh Hòa
Duyên hải Nam Trung Bộ
1.195,70
245.100
205
IV
2010
7 phường
20 xã
 
35
Phổ Yên
2015
Thái Nguyên
Đông Bắc Bộ
258,88
164.270
642
III
2019
4 phường
14 xã
 
36
Phú Mỹ
2018
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đông Nam Bộ
333,84
221.030
720
IV
2018
5 phường
5 xã
 
37
Phú Thọ
1903
Phú Thọ
Đông Bắc Bộ
64,60
91.650
1.418
III
2010
5 phường
5 xã
38
Phước Long
2009
Bình Phước
Đông Nam Bộ
118,83
81.200
466
IV
2009
5 phường
2 xã
 
39
Quảng Trị
1989
Quảng Trị
Bắc Trung Bộ
74,00
22.760
307
IV
1989
4 phường
1 xã
 
40
Quảng Yên
2011
Quảng Ninh
Đông Bắc Bộ
337,57
140.510
416
IV
2011
11 phường
8 xã
 
41
Sa Pa
2019
Lào Cai
Tây Bắc Bộ
681,37
61.498
90
IV
2012
6 phường
10 xã
 
42
Sông Cầu
2009
Phú Yên
Duyên hải Nam Trung Bộ
492,80
120.780
245
III
2019
4 phường
10 xã
43
Sơn Tây
1903
Hà Nội
Đồng bằng
sông Hồng
113,50
230.577
2.031
III
2006
9 phường
6 xã
 
44
Tân Châu
2009
An Giang
Đồng bằng sông Cửu Long
175,66
184.129
1.047
IV
2009
5 phường
9 xã
 
45
Tân Uyên
2013
Bình Dương
Đông Nam Bộ
192,50
374.986
1.534
III
2018
6 phường
6 xã
46
Thái Hòa
2007
Nghệ An
Bắc Trung Bộ
135,14
70.870
524
IV
2007
4 phường
6 xã
47
Thuận An
2011
Bình Dương
Đông Nam Bộ
83,70
594.067
6.266
III
2017
9 phường
1 xã
 
48
Từ Sơn
2008
Bắc Ninh
Đồng bằng sông Hồng
61,09
186.266
3.053
III
2018
7 phường
5 xã
49
Vĩnh Châu
2008
Sóc Trăng
Đồng bằng sông Cửu Long
468,71
166.286
354
IV
2008
4 phường
6 xã
 

Thống kêSửa đổi

Tính đến ngày 11/9/2019, cả nước có:

Thị xã có diện tích lớn nhất: Thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) với 1.195,7 km²

Thị xã có diện tích nhỏ nhất: Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) với 27,81 km².

Thị xã có nhiều phường nhất: Thị xã Kinh Môn (Hải Dương) với 14 phường.

Thị xã có ít phường nhất: Thị xã Mường Lay (Điện Biên) và thị xã Duyên Hải (Trà Vinh) với 2 phường.

Phát triểnSửa đổi

Một số huyện đang xây dựng đề án để thành lập thị xã trong giai đoạn 2019-2020:

Xem thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ Tổng cục Thống kê Việt Nam.
 2. ^ Sơn Tây xin chuyển lại thành thị xã
 3. ^ Bản cache: Thư độc giả về bài "Giáo dục Thời Việt Nam Cộng hòa"
 4. ^ Các thị xã Cam Ranh, Đà Nẵng và Vũng Tàu, ngoài chức năng là đơn vị hành chính tự trị, còn có vai trò là một đặc khu về mặt quân sự.