Mở trình đơn chính

Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Người đứng đầu Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ (thường được gọi tắt là Thủ tướng) là người đứng đầu Chính phủ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội[1] theo đề cử của Chủ tịch nước. Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội về hoạt động của Chính phủ và những nhiệm vụ được giao; báo cáo công tác của Chính phủ và của mình trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hộiChủ tịch nước.[2] Thủ tướng đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ông Phạm Văn Đồng, được bầu tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI năm 1976. Không có quy định pháp luật Thủ tướng Chính phủ phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tuy nhiên trên thực tế ở Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ thường là một ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ đương nhiệm là ông Nguyễn Xuân Phúc, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 thành phố Hải Phòng, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII.

Thủ tướng Chính phủ
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam
Emblem of Vietnam.svg
Nguyễn Xuân Phúc.jpeg
Đương nhiệm
Nguyễn Xuân Phúc

từ 7 tháng 4 năm 2016
Chức vụThủ tướng Chính phủ
Thành viên củaQuốc hội.
Chính phủ.
Báo cáo tớiỦy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội.
Chủ tịch nước.
Đề cử bởiChủ tịch nước.
Bổ nhiệm bởiQuốc hội
Nhiệm kỳ5 năm, theo nhiệm kỳ Quốc hội
(Không giới hạn số lần tái cử)
Người đầu tiên giữ chứcPhạm Văn Đồng
Thành lập2 tháng 7 năm 1976
Kế vịThứ hai
Trụ sởVăn phòng Chính phủ
01 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội
Websitethutuong.chinhphu.vn
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Emblem of Vietnam.svg

Chính trị và chính phủ
Việt Nam