S

S
S
ABCDE
FGHIJ
KLMNÑ
OPQRS
TUVWX
YZ
Digrafos
chguixllny
qurr
Atros simbolos
Çl·lnntz

A S (ese) ye a vintena letra de l'alfabeto aragonés y deciseisena consonant. Perteneixe tamién a l'alfabeto latino.

Historia

L'alfabeto griego occidental emplegau en Cuma fue preso por os etruscos y os latinos en o sieglo VII, desarrollando-se en os sieglos vinients alfabetos italicos como l'alfabeto etrusco y l'alfabeto latino. En l'alfabeto etrusco a valua /s/ d'a letra griega (𐌔) se mantenió pero a letra san (𐌑) representaba un fonema diferent mes pareixiu a la /ʃ/ (transliterada como ś).

L'alfabeto latino primerenco prenió a letra sigma pero no a letra san porque o latín antigo no tiene o fonema /ʃ/. A forma d'a S latina apareixe a partir d'a letra griega Σ con caita d'un d'os 4 trazos d'esta letra. A forma angular d'a S composada por tres trazos existiba como variant d'a letra Σ con cuatro trazos ya en a epigrafía de l'alfabeto griego occidental, y as variants de tres u cuatro trazos ya coexistiban en l'alfabeto etrusco clasico. En atros alfabetos italicos (venetico, lepontico), a letra podeba representar-se como una linia en zig-zag d'entre tres y seis trazos.

A letra italica tamién fue presa en l'alfabeto runico antigo como Sowilō (ᛊ), y apareixio con entre 4 y 8 trazos en as inscripcions runicas mes antigas, reducindo-se a tres trazos (ᛋ) dende o sieglo V tardano, quedando regularment con tres trazos en l'alfabeto runico escandinavo.

En aragonés

En idioma aragonés o grafema <s> representa en todas as posicions a o fonema alveolar fricativo sordo /s/: saso ([’saso]), senera ([se’neɾa]), basa ([’basa]), cusirar ([kusi’ɾar]), simios ([’simjos]), ansa ([’ansa]), molsa ([’molsa]), ensopinar ([ensopi’naɾ]), escusar ([esku’saɾ]), esbarzar ([esβaɾ’θaɾ]).

En aragonés benasqués, por un regular o grafema <z> y o grafema <c> en as secuencias <ce>, <ci> se pronuncian /s/: fácil ([’fasil]), moceta ([mo’seta]), Cecilia ([se’silja]), parecer ([paɾe’se])

Vinclos externos