C

Latın hərfi C, c
Latin_alphabet_Cc.png
Latın əlifbası
ABCDEFG
HIJKLMN
OPQRSTU
VWXYZ
Əlavə
və digər variant işarələri
ÀÁÂÃÄÅÆ
ĀĂȂĄȦ
ƁɃÇĆĈĊ
ČȻƇÐ,ðĎ,ďĐ,đƊ
ÈÉÊËĒĖ
ĘĚɆƏƑĜĞ
ĠĢǦǤƓƢĤ
ĦÌÍÎÏĪĮ
İIIJĴɈĶ
ǨƘĹĻĽĿ
ŁÑŃŅŇ
ƝȠŊÒÓÔÕ
ÖØŐŒƠƤ
ɊʠŔŘɌ
ßſŚŜŞŠÞ
ŢŤŦȾƬƮ
ÙÚÛÜŪŬŮ
ŰŲƯɄƲŴ
ÝŶŸɎƳŹ
ŻŽƵȤ

CLatın qrafikalı Azərbaycan əlifbasında 3-cü hərf.[1] Azərbaycan dilində c hərfi cingiltili samit olaraq qəbul olunur, kar qarşılığı ç samitidir.

Karbon elementi böyük c (C) hərfi ilə işarə olunur.

İstinadlar