Dṳ̆ng-huà mìng-cŭk

céng-dê, guók-cŭk gì kái-niêng
"Dṳ̆ng-huà mìng-cŭk" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "中華民族", dók cŭ-uái.

Dṳ̆ng-huà mìng-cŭk (中華民族), sê Dṳ̆ng-guók iā dê̤ṳng-iéu gì mìng-cŭk ciō-ngiê gâe̤ng céng-dê kái-niêng, gáu Muāng-chĭng muōi iù Liòng Kiē-chiĕu (梁啟超) tàu siŏh huòi tì-chók[1]. Hĕk Dṳ̆ng-huà mìng-cŭk lā̤ ciŏng Dṳ̆ng-guók gióng-lĭk ùi mìng-cŭk guók-gă gì sṳ̆-siōng, hô̤ lā̤ Dṳ̆ng-huà mìng-cŭk ciō-ngiê hĕ̤k-ciā Dṳ̆ng-guók mìng-cŭk ciō-ngiê.

găk Báe̤k-gĭngNgiù-gă̤ (牛街),siŏh diŏng biáh-uăh,diē-sié ô 56 bĭh mìng-cŭk
Dṳ̆ng-huà Mìng-guók 1912-1928 nièng biēu-dăk Háng(漢), Muāng(滿), Mùng(蒙), Huòi(回)gâe̤ng Câung(藏) Ngô-cŭk Gê̤ṳng-huò gì ngô-sáik-gì

Gái Ché̤ṳ

Muōi-ció

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Dṳ̆ng-huà mìng-cŭk ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.