C

Erthygl am y llythyren yw hon. Gweler hefyd C (cyfrifiadureg).

Trydedd llythyren yr wyddor Ladin yw C (c). Dyma drydedd lythyren yr wyddor Gymraeg hefyd.

Eginyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato.

Hanes

Hanes

EifftaiddFfenicaiddgaml
GroegGama
EtrwsgaiddC
Hen LadinC(G)
LladinC
T14

Daw "C" o'r un llythyren â "G" . Gimel a'i henwodd y Semiaid. Mae'n bosibl bod yr arwydd wedi'i addasu o hieroglyff Eifftaidd ar gyfer sling staff , a allai fod yn ystyr yr enw gimel. Posibilrwydd arall yw ei fod yn darlunio camel , a'r enw Semitig oedd gamal. Dywed Barry B. Powell , arbenigwr ar hanes ysgrifennu , "Mae'n anodd dychmygu sut y gall gimel = "camel" ddeillio o'r llun o gamel (efallai y bydd yn dangos ei dwmpath , neu ei ben a'i wddf!)" . [1]

Yn yr iaith Etrwsgaidd, nid oedd gan gytseiniaid plesio unrhyw leisiau cyferbyniol, felly mabwysiadwyd y Groeg ' Γ ' (Gamma) i'r wyddor Etrwsgaidd i gynrychioli ynganiad: [/k/] . Eisoes yn yr wyddor Roegaidd Orllewinol , cymerodd Gamma ' </img> ' ffurf yn Etrwsgaidd Cynnar , felly ' </img> ' yn Etrwsgaidd Clasurol . Yn Lladin cymerodd y ' ' ffurf yn Lladin Clasurol . Yn yr arysgrifau Lladin cynharaf , mae'r llythrennau ' ' yn cael eu defnyddio i gynrychioli'r synau ynganiad: [/k/] a ynganiad: [/ɡ/] (na chawsant eu gwahaniaethu yn ysgrifenedig) . O'r rhain, ' ' a ddefnyddiwyd i gynrychioli ynganiad: [/k/] neu ynganiad: [/ɡ/] cyn llafariad gron' ' cyn ', ' a' mewn man arall . [2] Yn ystod y 3edd ganrif CC, cyflwynwyd cymeriad wedi'i addasu ar gyfer ynganiad: [/ɡ/], a ' ' ei hun wedi ei gadw am ynganiad: [/k/]. Mae'r defnydd o ' ' (a'i amrywiad ' ') disodli'r rhan fwyaf o ddefnyddiau o ' ' a '. Felly, yn y cyfnod clasurol ac wedi hynny , ' yn cael ei drin fel yr hyn sy'n cyfateb i gama Groeg , a ' ' yn cyfateb i kappa; mae hyn yn dangos yn y rhamanteiddio geiriau Groeg, fel yn 'ΚΑΔΜΟΣ' , 'ΚΥΡΟΣ' , a daeth 'ΦΩΚΙΣ' i'r Lladin fel ' ' ,' ' a ' ' , yn y drefn honno.

Mae gan wyddor eraill lythrennau homoglyffig i 'c' ond nid ydynt yn cyfateb o ran defnydd a tharddiad , fel y llythyren Syrilig Es (С , с) sy'n deillio o'r lunate sigma , a e unwyd oherwydd ei bod yn debyg i'r lleuad cilgant .

  1. Powell, Barry B. (27 Mar 2009). Writing: Theory and History of the Technology of Civilization. Wiley Blackwell. t. 182. ISBN 978-1405162562.
  2. Sihler, Andrew L. (1995). New Comparative Grammar of Greek and Latin (arg. illustrated). New York: Oxford University Press. t. 21. ISBN 0-19-508345-8.