تیره (زیست‌شناسی)

یک طبقه آرایه‌شناختی جانداران زنده

تیره[۱]یا خانواده (به انگلیسی: Family) (به لاتین familia)، نام یکی از گروه‌ها در دسته‌بندی جانداران است که پس از یک راسته و بالاتر از یک سرده قرار می‌گیرد.

سطوح مختلف طبقه‌بندی علمی.حیاتدامنهفرمانروشاخهردهراستهخانوادهسردهگونه
سطوح مختلف طبقه‌بندی علمی.

سلسله مراتب هشت طبقه آرایه‌شناختی اصلی در طبقه‌بندی زیستی. یک راسته از یک یا چند خانواده تشکیل شده‌است. طبقه‌های میانی جزئی‌تر نشان داده نشده‌اند.

جانوران معمولاً پسوند «ان» دارند مانند چکاوکان که در واژه‌هایی که حرف پایانی آنها «ا» باشد تبدیل به «یان» می‌شود مانند توکایان و برای واژه‌هایی که حرف پایانی آنها «ه» است تبدیل به «گان» می‌شود مانند صعوگان. در گیاهان بر اساس شیوۀ رایج، معمولاً پسوند «یان» می‌گیرند مانند سوسنیان.

خانواده‌های پرندگان

شماری از خانواده‌های پرندگان:

جستارهای وابسته

منابع