Ě

pismik łaćonskeho alfabeta
Ěě

Ě abo ě (ět) je pismik rozšěrjeneho łaćonskeho alfabeta a dźewjaty w serbskim alfabeće, hdźež wustupuje jenož jako mały pismik. Wón wobsteji z pismika E a hóčki a reprezentuje wokal.

Pismik wužiwa so nimo serbskeju rěčow (wurjekowanje: /ʲɪ/) tež w čěšćinje (/jɛ/) a steji zwjetša na městnje prěnjotneho starosłowjanskeho „jat“ (Ѣ). W druhich słowjanskich rěčach je zrealizowany jako ie (pólšćina, słowakšćina), (i)je (serbiskochorwatšćina) abo jednory e (rušćina, běłorušćina).

Na ličakach

Unicode wobsahuje Ě w bloku Latin Extended-A jako U+011A (wulki pismik) a U+011B (mały pismik). W HTML pisa so Ě jako Ě a ě jako ě. Móžno je tež zapodaće jako Ě resp. ě

Wotkaz

 Commons: Ě – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije