C (լատինական)

Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ C (այլ կիրառումներ)

C, լատինական այբուբենի երրորդ տառն է։ Ծագել է հունական գամմա (Γ, γ) տառից։ Սկզբնական շրջանում լատիներենում արտահայտել է [կ], երբեմն՝ [գ] հնչյունները, և միայն դասական շրջանի վերջում է սկսել վերափոխվելով դառնալ [չ] կամ [ցյ]։ Ներկայիս լեզուներում այս տառն ունի ամենատարբեր հնչյունային պարունակություն՝ [կ], [ս], [ց], [չ], [ջ] և այլն։

Լատինական այբուբեն
ABCDEFG
HIJKLMN
OPQRSTU
VWXYZ
Ավելացրած
և վարկածային նշաններ
ÀÁÂÃÄÅÆ
ĀĂȂĄȦ
ƁɃÇĆĈĊ
ČȻƇÐ,ðĎ,ďĐ,đƊ
ÈÉÊËĒĖ
ĘĚɆƏƑĜĞ
ĠĢǦǤƓƢĤ
ĦÌÍÎÏĪĮ
İ,iI,ıIJĴɈĶ
ǨƘĹĻĽĿ
ŁÑŃŅŇ
ƝȠŊÒÓÔÕ
ÖØŐŒƠƤ
ɊʠŔŘɌ
ßſŚŜŞŠÞ
ŢŤŦȾƬƮ
ÙÚÛÜŪŬŮ
ŰŲƯɄƲŴ
ÝŶŸɎƳŹ
ŻŽƵȤ

Հաճախ է հանդիպում մեկ կամ ավելի տառերի հետ կապակցված տեսքով, որոնցից ամենահինն ու տարածվածն է հռովմեացիների կողմից հունական քսի (Χ, χ) տառն արտահայտելու համար գործածված ch կապակցությունը, ինչպես նաև՝ առավել բարդ կապակցություններ, ինչպես, օրինակ, գերմաներենում գործածվող sch-ը և tsch-ը։

Անգլերենում

Անգլերենում կրում է [սի։] անունը։ o-ից, e-ից և a-ից առաջ արտասանվում է [ք], i-ից առաջ՝ [ս]։

Հապավումներում

  • BBC` [բի բի սի] (հեռուստաընկերություն)
  • CCTV` [սի սի թի վի] (Չինաստանի կենտրոնական հեռուստատեսություն)
  • CNN` [սի էն էն] (հեռուստաընկերություն)
  • CBS` [սի բի էս] (հեռուստաընկերություն)
  • HSBC` [էյչ էս բի սի] (բանկային համակարգ)
  • C++` [սի փլաս փլաս]
  • CD` [սի դի] (նշանակում է` խտասկավառակ)
  • ICQ` [այ սի քյու][1] (համացանցի որոնման զննիչ)

Ներկայացումներ

Տեսողական
ՁայնայինԾովայինՍեմաֆորայինԲրայլի
գրերով
Ժեստերի լեզվով
Միջազգային՝
Charlie
[չառլի]
Մորզեի այբուբենում՝
− · − ·   
Dots
14

Առնչվող գրեր և նշաններ

Ć ć • Ĉ ĉ • Č č • Ċ ċ • Ç ç • Ḉ ḉգրային համակարգերում հանդիպող տարբերակներ
С сկյուրեղյան "էս"
Ц цկյուրեղյան "ցէ"
Ց ցմեսրոպյան "ցո"
վրացական "ցան"
հռոմեական 100 թիվ
Ցելսիուսի աստիճան
©հեղինակային իրավունքի նշան
¢սենթի նշան
բրազիլական քրուզեյրոյի նշան

Ծանոթագրություններ