Vikipedija:Patikrinamumas

Trumpinys:
VP:VERI
  Čia aprašytos Vikipedijos taisyklės, galiojančios visiems Vikipedijos dalyviams.
Taisyklės gali būti keičiamos tik nustatyta tvarka.

Teiginių vertinimui Vikipedijoje pagrindinis kriterijus yra ne teisingumas, o galimybė verifikuoti (patikrinti). Vikipedijos atveju galimybė verifikuoti reiškia, kad bet kuris straipsnio skaitytojas privalo turėti galimybę patikrinti, ar bet kuri į Vikipediją įdėta medžiaga prieš tai buvo publikuota patikimuose leidiniuose. Tai susiję su Vikipedijos taisyklėmis dėl neutralaus požiūrio laikymosi ir draudimo remtis nepublikuotais tyrimais. Kartu šios trys taisyklės yra pagrindinės straipsnių turiniui taikomos taisyklės.

Straipsnių autoriai gali kur tinka į juos dėti ir savo pačių mintis ar tyrimų išvadas, bet tik tada, kai jie prieš tai buvo publikuoti patikimame leidinyje. Vikipedija nėra vieta publikuoti savo mintis ar tyrimus, Vikipedijoje aprašomos tik jau publikuotos mintys ar tyrimai.

Įrodymo našta

Ginčytiną teiginį parašęs dalyvis privalo nurodyti patikimus teiginių bei citatų šaltinius, kitaip tai gali būti pašalinta. Įrodymo našta tenka straipsnio autoriui, kuris prideda arba atstato anksčiau ištrintą straipsnių medžiagą. Teiginiai, kurie kelia abejonių ar, tikėtina, gali kažkam kelti abejonių ateityje, privalo būti pagrįsti nuorodomis į patikimus šaltinius. Jie yra žymimi šablonu {{faktas}}. Jei per ilgesnį laiką taip pažymėtiems teiginiams šaltiniai vis dar nėra nurodomi, jie turi būti pašalinti. Paprastai šis laikas yra maždaug dvi savaitės, tačiau kai kuriais atvejais gali būti ir trumpesnis – pavyzdžiui, teiginiams apie šiuo metu gyvenančius žmones. Spekuliatyvūs, gandų lygio teiginiai gali ir turėtų būti šalinami iškart be jokių žymėjimų, o atstatyti gali būti tik iškart nurodant patikimus šaltinius. Tai tinka visur, tačiau ypač – straipsniuose apie šiuo metu gyvenančius žmones.

Jokiais šaltiniais neparemtus teiginius kvestionuojantys naudotojai neprivalo nurodyti jokių priešingai teigiančių šaltinių. Jei kažkuri medžiaga niekur nėra publikuota, ji negali patekti į Vikipediją, nepriklausomai nuo to ar yra publikuota kažkokia priešinga medžiaga.

Šaltiniai

Straipsniai privalo remtis patikimais, trečiosios šalies publikuotais šaltiniais, turinčiais gerą reputaciją faktų tikrinimo ir tikslumo požiūriu. Šaltinio patikimumas privalo atitikti teiginius: ypatingi teiginiai reikalauja ypatingų įrodymų.

Nepatikimais laikomi šaltiniai, turintys prastą reputaciją faktų tikrinimo ar tikslumo požiūriu, neturintys redaktorių – srities specialistų. Jie gali būti naudojami tik straipsniuose apie juos pačius.

Kadangi kiekvienas gali susikurti interneto puslapį, o dalis žmonių savo lėšomis išleisti knygą, pačių leidiniai nėra laikomi patikimais šaltiniais. Norėdamas į straipsnį įdėti asmeninę medžiagą, autorius prieš tai turi ją publikuoti patikimame trečios šalies leidinyje.

Nuorodos privalo vesti tiesiai į šaltinius be jokių tarpinių žingsnių. Jos negali būti į interneto katalogus ar paieškos sistemas, kuriuose skaitytojas pats turėtų susirasti reikalingą puslapį. Taip pat, nuoroda turi būti į tą šaltinį, kuriame autorius perskaitė teiginius. Jei tas šaltinis savu ruožtu nurodo antrą šaltinį, iš kur imta medžiaga, nuorodą į antrąjį šaltinį autorius gali dėti tik tada, kai pats įsitikina, jog ten ta medžiaga iš tiesų yra, t. y., perskaito tą šaltinį.

Jokių nuosavų tyrimų

Vikipedijos straipsniuose negalima publikuoti jokių niekur anksčiau nepublikuotų asmeninių išvadų, tyrimų ar eksperimentų ir jų rezultatų, sukauptų žinių ar statistikos, paties atrastų faktų ar sukurtų teorijų, nepriklausomai nuo to ar jie teisingi ar ne. Net jei autorius galėtų įrodyti, kad jo informacija yra teisinga, pirmoji jos publikavimo vieta negali būti Vikipedija. Tas pats galioja ir anksčiau publikuotų duomenų niekur nepublikuotoms analizėms ar sintezėms. Taip pat, aprašant esamas kontroversiškas teorijas ar idėjas ir pateikiant kritikų bei gynėjų argumentus, tie argumentai negali būti paties sugalvoti, kad ir kokie teisingi ir tinkami būtų. Argumentams irgi privaloma nurodyti šaltinius, iš kur jie paimti. Jei to nėra, prie argumento dedama {{faktas}} žymė, ir jei per tam tikrą laiką argumento šaltinis nenurodomas – jis pašalinamas. Šiuo atveju visai nesvarbu, ar argumentas iš tiesų prasmingas ir tinka apginti tai, ką jis gina – svarbu tik, kad jis iš tiesų būtų plačiai naudojamas tos koncepcijos šalininkų.

Išimtis yra paties darytos nuotraukos ar paveiksliukai, kadangi jie skirti tik iliustruoti straipsniui. Paveikslėlių naudojimas Vikipedijoje galimas ir skatintinas. Tačiau vaizdai negali būti pakeisti, t. y., pavyzdžiui, negalima daryti fotomontažo, kuriame koks nors asmuo įkeliamas į kitos vietovės nuotrauką norint parodyti, kad jis ten lankėsi. Galima ir skatintina daryti brėžinius, iliustruojančius kažkokią pripažįstamą anksčiau publikuotą koncepciją, pavyzdžiui, gyvybės evoliucijos medžio ar Pitagoro teoremos įrodymų iliustracijas, tačiau negalima įkėlinėti brėžinių, iliustruojančių dar niekur nepublikuotas koncepcijas, net jei brėžiniai (ir koncepcija) teisingi.