Hovudside

Velkomen til Nynorsk Wikipedia
– eit fritt oppslagsverk som alle kan redigera.
I dag er det 28. januar 2022
Nynorsk Wikipedia har no 160 995 artiklar


HSutvald2.svg
Ved i omnen

Ved er trevyrke som kan brukast til brensel. Brennverdien til veden varierer med fuktprosenten og eigenvekta til trevyrket.Det er vanleg å bruka tre som ikkje passar til andre føremål, som tynne eller krokete greiner og avkapp frå treindustrien, til brensel. Før han kan brennast bør veden delast opp i mindre stykke slik at han har ei stor overflate elden kan ta fatt i. Dette gjer ein gjerne ved å saga han opp eller kløyva han med øks på ein hoggstabbe.

Ved er den eldste kjelda til energi ein kjenner til, og vedfyring er framleis vanleg i store delar av verda. Ved er ein fornybar ressurs så lenge ein ikkje tek ut meir enn det som veks til. Mangel på ved i nokre område har ført til avskoging og ørkenspreiing. Les meir …

Førre tre vekene:

Joe's GarageKapp HornInflasjon


HS Skand.svg
Dagens skandinaviske artikkel
Central Railway Station den 16 augusti 2017.

Sydneys centralstation är en järnvägsstation i Australien. Stationen invigdes den 1906. De allra flesta av delstatens persontågslinjer utgår från eller passerar genom stationen, vilket gör den till ett nav i delstatens persontrafik. Buss- och spårvagnshållplatser i närheten förstärker dess betydelse för resande. Antalet passagerare per vardag uppgick 2012 till 182 100.

Stationen ritades av Gorrie McLeish Blair, och uppfördes i två etapper, 1901–1906 och 1915–1921. En omfattande utbyggnad skedde 1917–1929 för att sköta stadens växande pendeltågstrafik. Sedan 1960-talet har stationen varit föremål för upprustningar och restaureringar, med omfattande arbete utfört på 1980- och 1990-talen inför olympiska sommarspelen 2000. Läs mer …

Wikimedia-logo.svg
Systerprojekt
Commons-logo.svg
Commons
Felles medialager
Wikinews-logo.svg
Wikinytt
Frie nyhende
Wiktionary-logo-en.svg
Wiktionary
Ordbok og synonymordbok
Wikiquote-logo.svg
Wikifrasar
Frie sitat
Wikibooks-logo.svg
Wikibøker
Frie bøker
Wikisource-logo.svg
Wikikjelda
Frie kjeldetekstar
Wikispecies-logo.svg
Wikispecies
Artskart
Wikiversity-logo.svg
Wikiversity
Frie læremiddel
Meta-Wiki logo.svg
Meta-Wiki
Wikimedia
Wikidata-logo.svg
Wikidata
Fri kunnskapsbase
Wikivoyage-logo.svg
Wikivoyage
Fri reisehandbok
Datum28.svg
Dagen i dag
PL Wiki CzyWiesz ikona.svg
Visste du at …
... quechua var språket til inkafolket, og enno vert tala av 8-9 millionar menneskje i Andesregionen?
... flattryktheit er eit mål på kor flattrykt ein planet er?
... Lambertbreen i Antarktis er den største isbreen i verda med ei lengd på 400 km og ei breidd på 100 km?
... Zlatoust i Russland historisk er knytt til våpenproduksjon med stål og stålgravering?
... ein av dei varmaste kvite dvergane ein kjenner til ligg i den planetariske tåka NGC 2440, og har ein overflatetemperatur på nesten 200 000 °C?
Tilfeldige fakta frå nokre av artiklane våre
PL Wiki Aktualnosci ikona.svg
Temasider
Wikipedia-logo.svg
Om Wikipedia
Wikipedia er det største prosjektet til stiftinga Wikimedia. Oppslagsverket er fritt til å bruka her og elles. Det baserer seg i stor grad på dugnad, både når det gjeld skriving og retting, og du er velkommen til å delta. To av utgåvene er på norsk; denne nynorske wikipediaen og Wikipedia på bokmål og riksmål med meir enn 545 000 artiklar. Wikipedia finst også på nordsamisk. Wikipedia er støtta av gåver frå brukarane sine, og me tek gjerne imot bidrag.

Grunnprinsipp Bullet blue.png Spørsmål og svar Bullet blue.png Hjelp Bullet blue.png Skriva Bullet blue.png Endra Bullet blue.png Arbeidskontoret Bullet blue.png Samfunnshuset Bullet blue.png Kontakt

Språk

Hovudside other languages: