C (lotin)

ingliz tilining uchinchi lotin harfi
Lotin harfi C, c
Latin_alphabet_Cc.png
Lotin alifbosi
ABCDEFG
HIJKLMN
OPQRSTU
VWXYZ
Qoʻshimcha
va variantli belgilar
ÀÁÂÃÄÅÆ
ĀĂȂĄȦ
ƁɃÇĆĈĊ
ČȻƇÐ,ðĎ,ďĐ,đƊ
ÈÉÊËĒĖ
ĘĚɆƏƑĜĞ
ĠĢǦǤƓƢĤ
ĦÌÍÎÏĪĮ
İ,iI,ıIJĴɈĶ
ǨƘĹĻĽĿ
ŁÑŃŅŇ
ƝȠŊÒÓÔÕ
ÖØŐŒƠƤ
ɊʠŔŘɌ
ßſŚŜŞŠÞ
ŢŤŦȾƬƮ
ÙÚÛÜŪŬŮ
ŰŲƯɄƲŴ
ÝŶŸɎƳŹ
ŻŽƵȤ

C (harf) – lotin alifbosidagi uchinchi harf. Oʻzbek tilida bu harf yoʻq.

Cc Cc Cc Cc
Masalan Boshqa alifbolarda Koʻrinish
Morze Brayl Semafor Dengiz kodi Ishora
Centre(Ingliz tilidanmarkaz) -.-.
●●
○○
○○
C v Semafor alifbosi C v dengiz kodi C ishora