Tìm kiếm sách

  Tìm kiếm nguồn sách

  Trang này liệt kê một số nơi để tìm kiếm cuốn sách có số ISBN9781741040869. Dưới đây có liên kết đến nhiều danh mục thư viện, tiệm sách trên mạng, và nhiều nguồn sách khác.

  Lưu ý

   

  • Dùng Đặc biệt:Booksources để tìm kiếm theo ISBN bằng tay.
  • Công cụ để bỏ qua trang này và tới thẳng một nguồn sách mỗi lần.
  • Các lần in hay phiên bản của một sách có số ISBN riêng, nên sách đó có thể có nhiều ISBN khác nhau. Xem phần xISBN ở dưới để tìm kiếm về các phiên bản khác.
  • Hồ sơ ISBN, ngay cả hồ sơ có sẵn trên website hay trong cơ sở dữ liệu của một tiệm sách lớn, không chứng tỏ cuối cùng là sách đó tồn tại trên thực tế. Sách này có thể bị hủy bỏ hay hoãn lại sau khi ISBN được chỉ định. Số ISBN và những mã số khác đã bị lợi dụng để đánh lừa Wikipedia trước đây.
  • Bản gốc của trang này có sẵn tại Wikipedia:Tìm kiếm sách.

  Thư viện

  Toàn thế giới

  Nguồn tự do

  Cơ sở dữ liệu trên mạng

  Tiệm sách

  Tìm kiếm nhiều tiệm sách

  Tìm kiếm một tiệm sách

  Thư viện Tham khảo Điện tử

  Những nguồn sách ngoại ngữ

  ISBNWikipedia
  0
  1
  Tiếng Anh
  2Tiếng Pháp
  3Tiếng Đức
  4Tiếng Nhật
  7 [CHNDTH]
  957/986 [THDQ (Đài Loan)]
  962/988 [Hồng Kông]
  99937 [Ma Cao]
  Tiếng Hoa
  80Tiếng Séc
  83Tiếng Ba Lan
  84 [Tây Ban Nha]
  950 [Argentina]
  968/970 [Mexico]
  Tiếng Tây Ban Nha
  85
  972
  Tiếng Bồ Đào Nha
  86Tiếng Serbi
  86
  961
  Tiếng Sloven
  87Tiếng Đan Mạch
  88Tiếng Ý
  90Tiếng Hà Lan
  91Tiếng Thụy Điển
  951
  952
  Tiếng Phần Lan
  936Tiếng Hungari
  964 [Iran]Tiếng Ba Tư
  Tiếng Wales

  Các phiên bản khác

  • Các ISBN liên quan từ xISBN. Phục vụ này tìm kiếm về các ISBN của các phiên bản một sách, cả bìa cứng và bìa mềm, lần in đầu hay lần sau, ngay cả những phiên bản bị đổi tên sách.

  Phục vụ khác