Danh sách quốc gia theo chỉ số phát triển con người

bài viết danh sách Wikimedia

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (tiếng Anh: United Nations Development Programme; UNDP) biên soạn Chỉ số phát triển con người (tiếng Anh: Human Development Index; HDI) của 189 quốc gia trong Báo cáo phát triển con người hàng năm. Chỉ số xét các khía cạnh như sức khỏe, giáo dục và thu nhập của quốc gia để đưa ra một thước đo cho sự phát triển con người, từ đó có thể so sánh giữa các quốc gia hoặc so sánh với các thời điểm khác nhau.[1][2]

Bản đồ thế giới
Bản đồ thế giới phân loại chỉ số phát triển con người (dựa trên dữ liệu năm 2019, công bố năm 2020).
  Rất cao (≥ 0.800)
  Cao (0.700–0.799)
  Trung bình (0.550–0.699)
  Thấp (≤ 0.549)
  Không có dữ liệu
Bản đồ thế giới
Bản đồ các quốc gia với chỉ số phát triển con người tăng thêm 0.050 (dựa trên dữ liệu năm 2019, công bố năm 2020)
  ≥ 0.900
  0.850–0.899
  0.800–0.849
  0.750–0.799
  0.700–0.749
  0.650–0.699
  0.600–0.649
  0.550–0.599
  0.500–0.549
  0.450–0.499
  0.400–0.449
  ≤ 0.399
  Data unavailable

Chỉ số phát triển con người lần đầu tiên được công bố là vào năm 1990 với mục đích trở thành một thước đo toàn diện cho sự phát triển con người hơn là chỉ dựa vào thước đo kinh tế. Báo cáo chọn ra ba yếu tố quan trọng trong phát triển con người, tuổi thọ (sau này chuyển thành "cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh"), kiến thức và mức sống khá. Với mỗi yếu tố sẽ có một chỉ số được lựa chọn để tham chiếu, trong báo cáo năm 2020 thì ba chỉ số đó lần lượt là tuổi thọ kỳ vọng khi sinh; số năm đi học kỳ vọng cho trẻ em và số năm đi học trung bình cho người lớn; và Thu nhập quốc dân đầu người. Các chỉ số này sẽ biểu thị cho chỉ số sức khỏe, chỉ số giáo dục và chỉ số thu nhập với giá trị giữa 0 và 1. Trung bình nhân của ba chỉ số, nghĩa là căn bậc ba của tích ba chỉ số, là chỉ số phá triển con người. Giá trị trên 0,800 là rất cao, giữa 0,700 và 0,799 là cao, giữa 0,550 và 0,699 là trung bình và dưới 0,550 là thấp.[1][3][4]

Dữ liệu dùng để tính toán HDI phần lớn được cung cấp bởi các cơ quan Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế như UNESCO, UNDESA, Ngân hàng Thế giới, IMFOECD. Trong một ít số trường hợp khi mà một chỉ số bị thiếu, mô hình hồi quy xuyên quốc gia được sử dụng. Do cập nhật dữ liệu và phương pháp được cải tiến, không thể so sánh giá trị HDI giữa các báo cáo phát triển con người.[4][5]

Chỉ số phát triển con người vẫn còn một số hạn chế trong việc đo sự phát triển con người của một só quốc gia vì chỉ số không xét đến khía cạnh bất bình đẳng hay sự tham gia quản lý. Chỉ số cũng chỉ là giá trị trung bình của một nhóm người lớn chứ không thể thể hiện sự phát triển con người của những vùng, nhóm dân tộc và giới tính khác nhau.[6][7] Để khắc phục một trong những hạn chế trên, chỉ số phát triển con người điều chỉnh về bất bình đẳng (tiếng Anh: Inequality-adjusted Human Development Index; IHDI) được giới thiệu trong báo cáo năm 2010 cho rằng: "IHDI là mức độ phát triển con người thực sự (xét cả sự bất bình đẳng)" và "HDI có thể được xem như là chỉ số 'tiềm năng' phát triển con người (hoặc IHDI cao nhất có thể đạt được nếu không có sự bất bình đẳng)".[8] Để phản ánh sự khác biệt trong việc phát triển của một quốc gia, chỉ số phát triển con người cấp hạ quốc gia (SHDI) được giới thiệu vào năm 2018.[9]

Danh sách các quốc gia

 
Thay đổi số điểm chỉ số phát triển con người từ 2017 đến 2018 (dựa trên dữ liệu từ năm 2010 đến năm 2019, công bố năm 2020).
  ≥ 1.4%
  1.2%–1.4%
  1%–1.2%
  0.8%–1%
  0.6%–0.8%
  0.4%–0.6%
  0.2%–0.4%
  0%–0.2%
  −0.5%–0%
  −1%–−0.5%
  < −1%
  Không có dữ liệu
 •  : Tăng
 •  : Giữ nguyên
 •  : Giảm
Thứ hạngQuốc gia hoặc vùng lãnh thổHDI
Dữ liệu 2019 (báo cáo 2020)[10]Thay đổi trong vòng 5 năm (2014)[2]Dữ liệu 2019 (báo cáo 2020)[10]Tăng trưởng HDI trung bình hàng năm (2010–2019)[2]
Rất cao
1   Na Uy0.957  0.20%
2  (7)  Ireland0.955  0.65%
2   Thụy Sĩ0.955  0.16%
4  (7)  Hồng Kông0.949  0.54%
4  (4)  Iceland0.949  0.62%
6  (3)  Đức0.947  0.24%
7  (3)  Thụy Điển0.945  0.41%
8  (2)  Úc0.944  0.17%
8  (1)  Hà Lan0.944  0.32%
10  (6)  Đan Mạch0.940  0.28%
11  (2)  Phần Lan0.938  0.26%
11   Singapore0.938  0.35%
13   Vương quốc Anh0.932  0.24%
14  (1)  Bỉ0.931  0.25%
14  (3)  New Zealand0.931  0.30%
16  (1)  Canada0.929  0.34%
17  (3)  Hoa Kỳ0.926  0.12%
18   Áo0.922  0.22%
19  (1)  Israel0.919  0.29%
19  (2)  Nhật Bản0.919  0.39%
19   Liechtenstein0.919  0.18%
22  (2)  Slovenia0.917  0.35%
23  (1)  Hàn Quốc0.916  0.33%
23   Luxembourg0.916  0.22%
25  (1)  Tây Ban Nha0.904  0.40%
26  (1)  Pháp0.901  0.28%
27  (1)  Cộng hòa Séc0.900  0.38%
28  (2)  Malta0.895  0.54%
29  (2)  Estonia0.892  0.51%
29  (1)  Ý0.892  0.16%
31  (6)  UAE0.890  0.91%
32  (3)  Hy Lạp0.888  0.29%
33   Síp0.887  0.40%
34   Litva0.882  0.66%
35   Ba Lan0.880  0.52%
36  (4)  Andorra0.868  0.40%
37  (3)  Latvia0.866  0.55%
38  (1)  Bồ Đào Nha0.864  0.46%
39  (2)  Slovakia0.860  0.38%
40  (1)  Hungary0.854  0.30%
40  (4)  Ả Rập Xê Út0.854  0.60%
42  (6)  Bahrain0.852  0.70%
43   Chile0.851  0.65%
43  (2)  Croatia0.851  0.48%
45   Qatar0.848  0.19%
46  (2)  Argentina0.845  0.21%
47  (6)  Brunei0.838  0.15%
48  (2)  Montenegro0.829  0.37%
49  (2)  România0.828  0.31%
50  (3)  Palau0.826  0.55%
51  (7)  Kazakhstan0.825  0.86%
52  (1)  Nga0.824  0.60%
53  (4)  Belarus0.823  0.39%
54  (5)  Thổ Nhĩ Kỳ0.820  1.16%
55  (1)  Uruguay0.817  0.49%
56  (2)  Bulgaria0.816  0.39%
57  (5)  Panama0.815  0.58%
58  (3)  Bahamas0.814  0.12%
58  (6)  Barbados0.814  0.23%
60  (3)  Oman0.813  0.43%
61  (7)  Gruzia0.812  0.87%
62  (3)  Costa Rica0.810  0.64%
62  (1)  Malaysia0.810  0.54%
64  (5)  Kuwait0.806  0.25%
64  (3)  Serbia0.806  0.57%
66  (2)  Mauritius0.804  0.76%
Cao
67  (2)  Seychelles0.796  0.46%
67  (1)  Trinidad và Tobago0.796  0.17%
69  (4)  Albania0.795  0.72%
70  (5)  Cuba0.783  0.03%
70  (1)  Iran0.783  0.60%
72   Sri Lanka0.782  0.41%
73  (8)  Bosna và Hercegovina0.780  0.88%
74  (2)  Grenada0.779  0.36%
74  (4)  México0.779  0.45%
74   Saint Kitts và Nevis0.779  0.48%
74  (1)  Ukraina0.779  0.35%
78  (1)  Antigua và Barbuda0.778  0.22%
79   Peru0.777  0.83%
79  (8)  Thái Lan0.777  0.79%
81  (4)  Armenia0.776  0.42%
82  (2)  Bắc Macedonia0.774  0.46%
83  (2)  Colombia0.767  0.57%
84  (2)  Brasil0.765  0.57%
85  (12)  Trung Quốc0.761  0.95%
86  (4)  Ecuador0.759  0.50%
86  (6)  Saint Lucia0.759  0.43%
88  (1)  Azerbaijan0.756  0.45%
88  (10)  Cộng hòa Dominica0.756  0.76%
90   Moldova0.750  0.56%
91   Algérie0.748  0.41%
92  (6)  Liban0.744  0.32%
93  (1)  Fiji0.743  0.43%
94  (6)  Dominica0.742  0.03%
95  (8)  Maldives0.740  0.86%
95  (7)  Tunisia0.740  0.37%
97  (3)  Saint Vincent và Grenadines0.738  0.31%
97  (5)  Suriname0.738  0.43%
99  (3)  Mông Cổ0.737  0.64%
100  (5)  Botswana0.735  1.15%
101  (2)  Jamaica0.734  0.03%
102  (3)  Jordan0.729  0.12%
103  (1)  Paraguay0.728  0.50%
104  (2)  Tonga0.725  0.41%
105  (4)  Libya0.724  1.08%
106  (4)  Uzbekistan0.720  0.82%
107  (6)  Bolivia0.718  0.82%
107  (6)  Indonesia0.718  0.86%
107  (3)  Philippines0.718  0.76%
110  (3)  Belize0.716  0.33%
111  (3)  Samoa0.715  0.27%
111  (4)  Turkmenistan0.715  0.79%
113  (44)  Venezuela0.711  0.69%
114  (2)  Nam Phi0.709  0.73%
115  (6)  Palestine0.708  0.38%
116  (1)  Ai Cập0.707  0.63%
117NA[a]  Quần đảo Marshall0.704NA[a]
117  (1)  Việt Nam0.704  0.70%
119   Gabon0.703  0.84%
Trung bình
120  (4)  Kyrgyzstan0.697  0.57%
121  (2)  Maroc0.686  1.20%
122  (2)  Guyana0.682  0.55%
123  (4)  Iraq0.674  0.65%
124  (3)  El Salvador0.673  0.08%
125  (2)  Tajikistan0.668  0.51%
126  (4)  Cabo Verde0.665  0.57%
127  (1)  Guatemala0.663  1.00%
128  (3)  Nicaragua0.660  0.66%
129  (1)  Bhutan0.654  1.46%
130  (2)  Namibia0.646  1.03%
131  (1)  Ấn Độ0.645  1.21%
132   Honduras0.634  0.43%
133  (8)  Bangladesh0.632  1.41%
134  (3)  Kiribati0.630  0.67%
135  (1)  São Tomé và Príncipe0.625  1.21%
136  (2)  Micronesia0.620  0.35%
137  (1)  Lào0.613  1.17%
138  (5)  Eswatini0.611  2.03%
138  (1)  Ghana0.611  0.87%
140  (5)  Vanuatu0.609  0.35%
141  (12)  Đông Timor0.606  0.40%
142     Nepal0.602  1.28%
143  (3)  Kenya0.601  0.97%
144   Campuchia0.594  1.09%
145  (6)  Guinea Xích Đạo0.592  0.30%
146   Zambia0.584  1.15%
147  (3)  Myanmar0.583  1.39%
148  (4)  Angola0.581  1.31%
149  (2)  Congo0.574  1.10%
150  (1)  Zimbabwe0.571  1.90%
151  (3)  Quần đảo Solomon0.567  0.61%
151  (2)  Syria0.567  1.87%
153  (1)  Cameroon0.563  1.22%
154  (2)  Pakistan0.557  0.94%
155  (2)  Papua New Guinea0.555  0.68%
156  (4)  Comoros0.554  0.68%
Thấp
157  (2)  Mauritania0.546  0.87%
158  (1)  Bénin0.545  1.10%
159  (2)  Uganda0.544  0.99%
160  (1)  Rwanda0.543  1.10%
161  (3)  Nigeria0.539  1.25%
162  (7)  Bờ Biển Ngà0.538  1.56%
163  (1)  Tanzania0.529  1.06%
164  (4)  Madagascar0.528  0.36%
165  (2)  Lesotho0.527  1.52%
166  (3)  Djibouti0.524  1.61%
167  (1)  Togo0.515  1.12%
168  (3)  Sénégal0.512  1.00%
169  (5)  Afghanistan0.511  0.89%
170  (1)  Haiti0.510  0.89%
170  (5)  Sudan0.510  0.94%
172  (1)  Gambia0.496  0.87%
173  (5)  Ethiopia0.485  1.58%
174   Malawi0.483  1.27%
175   CHDC Congo0.480  1.10%
175  (1)  Guiné-Bissau0.480  1.07%
175  (3)  Liberia0.480  0.60%
178  (1)  Guinée0.477  1.53%
179  (16)  Yemen0.470  0.82%
180  (3)  Eritrea0.459  0.57%
181  (2)  Mozambique0.456  1.44%
182  (3)  Burkina Faso0.452  1.83%
182  (2)  Sierra Leone0.452  1.40%
184   Mali0.434  0.69%
185  (5)  Burundi0.433  0.58%
185  (3)  Nam Sudan0.433  0.61%
187  (1)  Tchad0.398  0.84%
188  (1)  Cộng hòa Trung Phi0.397  0.94%
189  (1)  Niger0.394  1.95%

Khu vực và nhóm

Khu vực và nhómDữ liệu 1990​[11]Dữ liệu 2000​[11]Dữ liệu 2010​[11]Dữ liệu 2014​[11]Dữ liệu 2015​[11]Dữ liệu 2017​[11]Dữ liệu 2018​[11]Dữ liệu 2019​[11]
Phát triển con người rất cao
OECD0.7860.8350.8740.8880.8910.8960.8980.900
Phát triển con người rất cao0.7820.8260.8700.8850.8890.8940.8960.898
Phát triển con người cao
Châu ÂuTrung Á0.6620.6750.7390.7720.7750.7850.7870.791
Mỹ Latinhvùng Caribe0.6320.6900.7360.7560.7590.7620.7640.766
Phát triển con người cao0.5670.6290.7050.7300.7350.7440.7480.753
Đông Á và các nước Thái Bình Dương0.5170.5950.6880.7180.7240.7350.7400.747
Thế giới0.6010.6440.6990.7200.7240.7320.7340.737
Các quốc đảo nhỏ đang phát triển0.5990.6460.7060.7150.7200.7240.7260.728
Các quốc gia Ả Rập0.5560.6140.6760.6870.6910.6990.7020.705
Phát triển con người trung bình
Các quốc gia đang phát triển0.5170.5710.6420.6680.6730.6830.6850.689
Nam Á0.4370.5010.5800.6120.6200.6350.6370.641
Phát triển con người trung bình0.4330.4920.5710.6010.6090.6240.6270.631
Phát triển con người thấp
Châu Phi Hạ Sahara0.4040.4260.5010.5300.5350.5420.5440.547
Các quốc gia kém phát triển nhất0.3530.4030.4890.5130.5200.5310.5340.538
Phát triển con người thấp0.3450.3810.4680.4970.5000.5070.5090.513

Ghi chú

 1. ^ a b Không có dữ liệu trước 2017

Tham khảo

 1. ^ a b “Human Development Index (HDI) | Human Development Reports”. hdr.undp.org. United Nations Development Programme. Truy cập ngày 15 tháng 12 năm 2020.
 2. ^ Human Development Report 1990 (PDF). United Nations Development Programme. ngày 1 tháng 5 năm 1990. tr. iii, iv, 5, 9, 12. ISBN 0-19-506481-X. Truy cập ngày 15 tháng 12 năm 2020.
 3. ^ a b “Human Development Report 2019 – Technical notes” (PDF). hdr.undp.org. United Nations Development Programme. tr. 2–4. Truy cập ngày 15 tháng 12 năm 2020.
 4. ^ “Human Development Report 2020: Reader's Guide”. hdr.undp.org. United Nations Development Programme. Truy cập ngày 15 tháng 12 năm 2020.
 5. ^ Jahan, Selim. “The Human Development Index – what it is and what it is not | Human Development Reports”. hdr.undp.org. United Nations Development Programme. Truy cập ngày 15 tháng 12 năm 2020.
 6. ^ “Frequently Asked Questions | Why does the HDI not include dimensions of participation, gender and equality?”. hdr.undp.org. United Nations Development Programme. Truy cập ngày 15 tháng 12 năm 2020.
 7. ^ Human Development Report 2010 (PDF). New York: United Nations Development Programme. 2010. tr. 87. ISBN 9780230284456. Truy cập ngày 23 tháng 2 năm 2020.
 8. ^ Iñaki, Permanyer; Jeroen, Smits. “The Subnational Human Development Index: Moving beyond country-level averages | Human Development Reports”. hdr.undp.org. United Nations Development Programme. Truy cập ngày 15 tháng 12 năm 2020.
 9. ^ a b Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene (PDF). United Nations Development Programme. ngày 15 tháng 12 năm 2020. tr. 343–346. ISBN 978-92-1-126442-5. Truy cập ngày 15 tháng 12 năm 2020.
 10. ^ a b c d e f g h Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene (PDF). United Nations Development Programme. ngày 15 tháng 12 năm 2020. tr. 350. ISBN 978-92-1-126442-5. Truy cập ngày 15 tháng 12 năm 2020.


Liên kết ngoài