Huyện của Lào

Huyện (tiếng Lào: ເມືອງ, muang) là cấp đơn vị hành chính địa phương thứ hai ở Lào, dưới tỉnh và trên xã (ban).

Hiện tại, cả nước Lào có 143 huyện, tính cả thành phố Kaysone Phomvihane.

Dưới đây là danh sách các huyện của Lào xếp theo mã hành chính và tỉnh.

Mã hành chínhMuangTỉnh
01 01ChanthabulyThành phố Viêng Chăn
01 02SikhottabongThành phố Viêng Chăn
01 03Xaysetha, Viêng ChănThành phố Viêng Chăn
01 04SisattanakThành phố Viêng Chăn
01 05NaxaithongThành phố Viêng Chăn
01 06XaythanyThành phố Viêng Chăn
01 07HadxaifongThành phố Viêng Chăn
01 08SangthongThành phố Viêng Chăn
01 09MayparkngeumThành phố Viêng Chăn
02 01Phongsaly (huyện)Phongsaly
02 02May, PhongsalyPhongsaly
02 03KhouaPhongsaly
02 04SamphanhPhongsaly
02 05Boun NeuaPhongsaly
02 06Nhot OuPhongsaly
02 07Boun TayPhongsaly
03 01NamthaLuangnamtha
03 02Sing, LuangnamthaLuangnamtha
03 03Long, LuangnamthaLuangnamtha
03 04ViengphoukhaLuangnamtha
03 05Na LeLuangnamtha
04 01Xay, OudomxayOudomxay
04 02La, OudomxayOudomxay
04 03Namor, OudomxayOudomxay
04 04Nga, OudomxayOudomxay
04 05Beng, OudomxayOudomxay
04 06HouneOudomxay
04 07PakbengOudomxay
05 01HuoixaiBokeo
05 02TonpheungBokeo
05 03MeungBokeo
05 04Pha OudomBokeo
05 05PakthaBokeo
06 01Luangprabang (huyện)Luangprabang (tỉnh)
06 02Xieng NgeunLuangprabang (tỉnh)
06 03NaneLuangprabang (tỉnh)
06 04Pak OuLuangprabang (tỉnh)
06 05NambakLuangprabang (tỉnh)
06 06NgoyLuangprabang (tỉnh)
06 07Pak XengLuangprabang (tỉnh)
06 08PhonxayLuangprabang (tỉnh)
06 09ChomphetLuangprabang (tỉnh)
06 10Viengkham, LuangprabangLuangprabang (tỉnh)
06 11PhoukhouneLuangprabang (tỉnh)
06 12Phonthong, LuangprabangLuangprabang (tỉnh)
07 01XamneuaHuaphanh
07 02XiengkhorHuaphanh
07 03Viengthong, HuaphanhHuaphanh
07 04ViengxayHuaphanh
07 05HuameuangHuaphanh
07 06XamtayHuaphanh
07 07Sop BaoHuaphanh
07 08Et, HuaphanhHuaphanh
07 09KuanHuaphanh
07 10XonHuaphanh
08 01Xayabury (huyện)Xayabury
08 02Khop (huyện)Xayabury
08 03HongsaXayabury
08 04Ngeun (huyện)Xayabury
08 05XienghoneXayabury
08 06PhiangXayabury
08 07ParklaiXayabury
08 08KenethaoXayabury
08 09BoteneXayabury
08 10ThongmyxayXayabury
08 11XaysathanXayabury
09 01PekXiengkhuang
09 02Kham (huyện)Xiengkhuang
09 03Nong HetXiengkhuang
09 04KhouneXiengkhuang
09 05MorkmayXiengkhuang
09 06Phou KoutXiengkhuang
09 07PhaxayXiengkhuang
10 01PhonhongTỉnh Viêng Chăn
10 02ThoulakhomTỉnh Viêng Chăn
10 03Keo OudomTỉnh Viêng Chăn
10 04KasyTỉnh Viêng Chăn
10 05VangviengTỉnh Viêng Chăn
10 06FeuangTỉnh Viêng Chăn
10 07XanakharmTỉnh Viêng Chăn
10 08MadTỉnh Viêng Chăn
10 09Viengkham, Viêng ChănTỉnh Viêng Chăn
10 10HinhurbTỉnh Viêng Chăn
10 13MeunTỉnh Viêng Chăn
11 01PakxaneBorikhamxay
11 02ThaphabathBorikhamxay
11 03PakkadingBorikhamxay
11 04BolikhanhBorikhamxay
11 05KhamkeuthBorikhamxay
11 06Viengthong, BorikhamxayBorikhamxay
11 07XaychomphoneBorikhamxay
12 01ThakhekKhammuane
12 02MahaxayKhammuane
12 03NongbokKhammuane
12 04HinboonKhammuane
12 05NhommalathKhammuane
12 06BualaphaKhammuane
12 07NakaiKhammuane
12 08SebangphayKhammuane
12 09XaybuathongKhammuane
12 10KhounkhamKhammuane
13 01Kaysone Phomvihane (thành phố)Savannakhet
13 02OuthoumphoneSavannakhet
13 03AtsaphangthongSavannakhet
13 04PhineSavannakhet
13 05SeponhSavannakhet
13 06Nong, SavannakhetSavannakhet
13 07ThapangthongSavannakhet
13 08SongkhoneSavannakhet
13 09ChamphoneSavannakhet
13 10XonbulySavannakhet
13 11XaybulySavannakhet
13 12VilabulySavannakhet
13 13AssaphoneSavannakhet
13 14XayphouthongSavannakhet
13 15ThaphalanxaySavannakhet
14 01Saravane (huyện)Saravane
14 02Ta OySaravane
14 03ToumlaneSaravane
14 04LakhonephengSaravane
14 05VapySaravane
14 06KhongxedoneSaravane
14 07Lao NgamSaravane
14 08Sa MouaySaravane
15 01Lam MamSekong
15 02KaleumSekong
15 03Dak CheungSekong
15 04Tha TengSekong
16 01PakseChampasack
16 02SanasomboonChampasack
16 03BachiangchaleunsookChampasack
16 04PaksongChampasack
16 05PathoomphoneChampasack
16 06Phonthong, ChampasackChampasack
16 07Champasack (huyện)Champasack
16 08SukhumaChampasack
16 09MoonlapamokChampasack
16 10KhongChampasack
17 01Xaysetha, AttapeuAttapeu
17 02SamakkhixayAttapeu
17 03SanamxayAttapeu
17 04SanxayAttapeu
17 05PhouvongAttapeu
18 01AnouvongXaisomboun
18 02LongchaengXaisomboun
18 03LongxanXaisomboun
18 04HomXaisomboun
18 05ThathomXaisomboun

Tham khảo