Quân lực Thế giới Tự do (chiến tranh Việt Nam)

Quân lực Thế giới Tự dodanh xưng của khối đồng minh bao gồm một loạt các quốc gia dẫn đầu bởi Hoa Kỳ - tuyên bố ủng hộ nhân lực, vật chất và tinh thần cho quân lực cùng chính thể Việt Nam Cộng hòa chống lại lực lượng của Mặt trận Giải phóng Miền Nam Việt Nam/Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam, Cộng hòa Miền Nam Việt NamViệt Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1964 đến năm 1973 trong Chiến tranh Việt Nam.[1]

Trong nhóm các nước này, có 5 quốc gia trực tiếp gửi quân lực, vũ khí, khí tài tham chiến cùng với quân đội Hoa Kỳ, bao gồm: Hàn Quốc (có số lượng quân nhân tham chiến nhiều nhất đồng thời là lực lượng phụ trách chính trên mặt trận chiến tranh phản du kích), Úc, New Zealand, Thái Lan, và Philippines. Số còn lại chủ yếu ủng hộ về mặt chính trị, như: công nhận tính pháp lý, đặt quan hệ ngoại giao chính thức, viện trợ tài chính - vật chất, hỗ trợ đào tạo nhân lực, quân đội và chuyên môn,... trong số đó nổi bật có: đội ngũ sĩ quan, quân nhân, cố vấn, nhân viên quân sự, chuyên gia của Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan ngày nay) - phục vụ, làm việc trong Nha chiến tranh Tâm lý[1]Tây Ban Nha - hỗ trợ cho Lực lượng Quân y.[2]

Quân số của lực lượng Thế giới Tự do (không kể Mỹ)
Quốc giaNăm tham chiếnSố quân cao nhấtTử vong
 Úc[3]1962[3]8.500[3] (1969)[4]521
 New Zealand[5]1964[5]54337[5]
 Hàn Quốc1964[6]50.000 (1968)[4]4.407[7]
 Thái Lan196511.570 (1970)[4]351[7]
 Philippines19642.060 (1966)[4]351[7]

Chú thích

  1. ^ a ă Nguyễn Kỳ Phong. Từ điển Chiến tranh Việt Nam 1954-1975. Garden Grove, CA: Tự Lực, 2009. tr 357
  2. ^ The Background 1961-1966
  3. ^ a ă â Australian War Memorial
  4. ^ a ă â b Tucker, Spencer, ed. Encyclopedia of the Vietnam War: A Political, Social, and Military History. Oxford, UK: Oxford University Press, 1998. tr 902
  5. ^ a ă â Memories of New Zealand and the Vietnam war
  6. ^ Chapter VI: The Republic of Korea
  7. ^ a ă â Tucker, Spencer, ed. Encyclopedia of the Vietnam War: A Political, Social, and Military History. Oxford, UK: Oxford University Press, 1998. tr 64