Tập tin:Logo CLB Than Quảng Ninh.svg

Tập tin gốc(tập tin SVG, 206×272 điểm ảnh trên danh nghĩa, kích thước: 38 kB)

Miêu tả

Mô tả tập tin phương tiện không tự do và việc sử dụng một cách hợp lý- biểu trưng không tự do  trong Câu lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh
Mô tả

Đây là biểu trưng do CLB bóng đá Than Quảng Ninh sở hữu để đại diện cho CLB bóng đá Than Quảng Ninh.

Nguồn

Biểu trưng được lấy từ trang web http://quangninhfc.vn/:  https://vpf.vn/tai-lieu-vleague/download-v-league/logo-giai-bong-da-vdqg-wake-up-247-2019-va-logo-cac-clb-tham-du/

Bài viết

Câu lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh

Phần được sử dụng

Toàn bộ biểu trưng được dùng để chuyển tải ý nghĩa mà nó hàm chứa và tránh làm lu mờ hoặc xuyên tạc hình ảnh đại diện.

Độ phân giải thấp?

Biểu trưng có kích thước và độ phân giải vừa đủ để giữ được chất lượng mà công ty hay tổ chức mà nó đại diện mong muốn, chứ không quá lớn một cách không cần thiết.

Mục đích sử dụng

Hình này được đặt tại hộp thông tin ở đầu bài viết nói về CLB bóng đá Than Quảng Ninh, đối tượng đang được đề cập. Tính độc đáo của biểu trưng giúp người đọc nhận dạng tổ chức, đảm bảo với người đọc rằng họ đã đi đến đúng bài viết có chứa những bình luận về tổ chức, và minh họa cho thông điệp trong biểu trưng mà tổ chức đó muốn ngụ ý, mà nếu dùng lời nói sẽ không thể chuyển tải được.

Khả năng thay thế?

Vì nó là biểu trưng, gần như chắc chắn không thể có hình tự do tương đương. Bất kỳ bản thay thế nào không phải là tác phẩm dẫn xuất sẽ không chuyển tải được ý nghĩa bao hàm, có thể làm lu mờ hoặc xuyên tạc hình ảnh của nó, hoặc không đáp ứng được mục đích nhận dạng hoặc bình luận.

Thông tin khác

Việc sử dụng biểu trưng trong bài viết phù hợp với Quy định về nội dung không tự do Wikipedia, hướng dẫn về biểu trưng, và sử dụng hợp lý theo Luật bản quyền Hoa Kỳ như đã mô tả ở trên.

Sử dụng hợp lýSử dụng hợp lý tác phẩm có bản quyền trong [[{{{Article}}}]]//vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Logo_CLB_Than_Qu%E1%BA%A3ng_Ninh.svg

Miêu tả

Mô tả tập tin phương tiện không tự do và việc sử dụng một cách hợp lý- biểu trưng không tự do  trong Bản mẫu:Thành viên hâm mộ Than Quảng Ninh
Mô tả

Đây là biểu trưng do CLB bóng đá Than Quảng Ninh sở hữu để đại diện cho CLB bóng đá Than Quảng Ninh.

Nguồn

Biểu trưng được lấy từ trang web http://quangninhfc.vn/:  https://vpf.vn/tai-lieu-vleague/download-v-league/logo-giai-bong-da-vdqg-wake-up-247-2019-va-logo-cac-clb-tham-du/

Bài viết

Bản mẫu:Thành viên hâm mộ Than Quảng Ninh

Phần được sử dụng

Toàn bộ biểu trưng được dùng để chuyển tải ý nghĩa mà nó hàm chứa và tránh làm lu mờ hoặc xuyên tạc hình ảnh đại diện.

Độ phân giải thấp?

Biểu trưng có kích thước và độ phân giải vừa đủ để giữ được chất lượng mà công ty hay tổ chức mà nó đại diện mong muốn, chứ không quá lớn một cách không cần thiết.

Mục đích sử dụng

Hình này được đặt tại hộp thông tin ở đầu bài viết nói về CLB bóng đá Than Quảng Ninh, đối tượng đang được đề cập. Tính độc đáo của biểu trưng giúp người đọc nhận dạng tổ chức, đảm bảo với người đọc rằng họ đã đi đến đúng bài viết có chứa những bình luận về tổ chức, và minh họa cho thông điệp trong biểu trưng mà tổ chức đó muốn ngụ ý, mà nếu dùng lời nói sẽ không thể chuyển tải được.

Khả năng thay thế?

Vì nó là biểu trưng, gần như chắc chắn không thể có hình tự do tương đương. Bất kỳ bản thay thế nào không phải là tác phẩm dẫn xuất sẽ không chuyển tải được ý nghĩa bao hàm, có thể làm lu mờ hoặc xuyên tạc hình ảnh của nó, hoặc không đáp ứng được mục đích nhận dạng hoặc bình luận.

Thông tin khác

Việc sử dụng biểu trưng trong bài viết phù hợp với Quy định về nội dung không tự do Wikipedia, hướng dẫn về biểu trưng, và sử dụng hợp lý theo Luật bản quyền Hoa Kỳ như đã mô tả ở trên.

Sử dụng hợp lýSử dụng hợp lý tác phẩm có bản quyền trong [[{{{Article}}}]]//vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Logo_CLB_Than_Qu%E1%BA%A3ng_Ninh.svg

Giấy phép

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/giờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện tại03:02, ngày 16 tháng 2 năm 2020Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 03:02, ngày 16 tháng 2 năm 2020206×272 (38 kB)Piscopro (thảo luận | đóng góp)Thu nhỏ

Đặc tính hình