Thảo luận:Rio de Janeiro

Bình luận mới nhất: 14 năm trước bởi Vinhtantran trong đề tài Untitled

Untitled

Rio de Janeiro vẫn là thủ đô của Brasil. Đề nghị quý vị xem xét lại. thảo luận chưa ký tên này là của 58.187.34.133 (thảo luận • đóng góp)

Đại sứ quán Việt Nam tại Brasil có địa chỉ tại Brasilia, mà Đại sứ quán thì không thể không đặt tại thủ đô. Tân (trả lời) 15:06, ngày 8 tháng 8 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Rio de Janeiro”.