Thể loại:Khoa học tự nhiên

Những môn khoa học tự nhiên còn gọi là khoa học thiên nhiên như là Vũ Trụ. Khoa học tự nhiên cố gắng giải thích những hoạt động vật chất dùng phương pháp khoa học hơn là dùng các cách thức ảo tưởng như thần thánh. Nhiều khi, thuật ngữ khoa học tự nhiên cũng có nghĩa là "khoa học" như môn học theo phương pháp khoa học, khi so sánh với những môn khoa học xã hội.

Giới thiệu chung về khoa học tự nhiên

Khoa học tự nhiên với nhiệm vụ nghiên cứu và lý giải các sự vật hiện tượng xảy ra trong tự nhiên, từ đó xây dựng các luận cứ, giải pháp làm cơ sở xây dựng những công trình ứng dụng cũng như sử dụng những lợi thế tự nhiên đem lại, góp phần cải tạo và nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như bảo vệ con người trước những tác động tiêu cực của tự nhiên gây ra cho con người cũng như môi trường sống của con người.

Các nhóm, nghành của khoa học tự nhiên

Khoa học tự nhiên được phân chia thành nhiều nhóm nhiều ngành, điển hình là thiên văn học, vật lí, hóa hoc, sinh học, khoa học trái đất, khoa học môi trường.

Thiên văn học là ngành nghiên cứu về các thiên thể và các hiện tượng xảy ra bên ngoài bầu khí quyển Trái Đất như : nghiên cứu về các thiên hà, vì sao, hành tinh cùng các điều kiện hình thành nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và nâng cao điều kiện sống của con người trên trái đất.

Hóa học là một chuyên ngành khoa học nghiên cứu cấu tạo, các phản ứng hóa học, cấu trúc, các tính chất của vật chất và các biến đổi lý hóa mà chúng trải qua.

Khoa học môi trường là ngành khoa học nghiên cứu mối quan hệ và tương tác qua lại giữa con người và môi trường xung quanh nhằm mục đích bảo vệ môi trường sống của con người trên trái đất.

Vật lý là nghành nghiên cứu các thành phần cơ bản của vũ trụ, các loại lực và tương tác của chúng, và các kết quả của các lực này.

Sinh học là nghành khoa học nghiên cứu về sự sống như vi sinh vât, động vât, thực vât và mối quan hệ giữa chúng với nhau và môi trường.

Khoa học trái đất là nghành khoa học nghiên cứu về trái đất, các chuyên nghành gồm có : Địa chất học, hải dương học, khí tượng học, khoa học đất, địa vật lý, thủy văn học.

Thể loại con

Thể loại này gồm 9 thể loại con sau, trên tổng số 9 thể loại con.

H

K

L

S

T

V

Các trang trong thể loại “Thể loại:Khoa học tự nhiên”

7 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 7 trang.

Thể loại:Khoa học tự nhiên other languages: