Thể loại:Luật pháp

Luật pháp trong chính trị họcluật học, là một tập hợp các quy tắc hay quy phạm đạo đức được đặt ra để cho phép hoặc ngăn cấm các mối quan hệ cụ thể giữa các cá nhân và các tổ chức, với mục đích đưa ra các phương thức đảm bảo sự đối xử công bằng cho các chủ thể này cũng như đưa ra các chế định xử phạt cho những chủ thể vi phạm các nguyên tắc hành xử này.

Thể loại con

Thể loại này gồm 39 thể loại con sau, trên tổng số 39 thể loại con.

 

*

C

H

K

L

N

Q

S

T

Các trang trong thể loại “Thể loại:Luật pháp”

67 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 67 trang.

Thể loại:Luật pháp other languages: