Thể loại:Sinh học

Sinh họcmôn khoa học về sự sống. Nó mô tả những đặc điểm và tập tính của sinh vật, cách thức các cá thể và loài tồn tại, và những tác động qua lại lẫn nhau và với môi trường. Sinh học bao gồm nhiều ngành học khác nhau được xây dựng dựa trên những nguyên lý riêng. Các môn học này có mối quan hệ qua lại với nhau, giúp ta hiểu về sự sống với các mức độ, phạm vi khác nhau.

Thể loại con

Thể loại này gồm 51 thể loại con sau, trên tổng số 51 thể loại con.

 

C

D

Đ

G

H

K

L

M

N

P

Q

S

T

V

W

Y

Các trang trong thể loại “Thể loại:Sinh học”

200 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 220 trang.

(Trang trước) (Trang sau)
(Trang trước) (Trang sau)

Thể loại:Sinh học other languages: