Thể loại:Tất cả các trang bài viết định hướng

Đây là một thể loại theo dõi cho các trang định hướng. Nó cho phép ta sử dụng {{PAGESINCATEGORY:Tất cả các trang bài viết định hướng}} để có được con số chính xác của các trang định hướng trong không gian tên chính.

Các trang được đặt trong thể loại này bằng cách dùng bản mẫu như {{Trang định hướng}}, {{Airport disambiguation}} và {{Roadindex}}. Có nghĩa là, bản mẫu được xây dựng với siêu bản mẫu {{dmbox}}, mà là làm phân loại thực tế.

Thể loại này chỉ liệt kê các trang trong không gian chính (bài viết).

Xem thêm


Trang trong thể loại “Thể loại:Tất cả các trang bài viết định hướng”

200 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 11.432 trang.

(Trang trước) (Trang sau)

A

(Trang trước) (Trang sau)

Thể loại:Tất cả các trang bài viết định hướng other languages: