Trường cao đẳng

Trường cao đẳng là một loại hình cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam. Đây là trường đào tạo trình độ sau trung học nhưng thấp hơn bậc đại học, gọi là bậc cao đẳng, hệ cao đẳng, hay giáo dục cao đẳng. Các trường cao đẳng tuyển những người có bằng trung học phổ thông hoặc tương đương, và có chương trình đào tạo dài khoảng ba năm.[1] Sinh viên học xong cao đẳng có thể tham gia thi tuyển để được chọn vào học "liên thông" lên bậc đại học ở một số trường đại học fpt

Một góc khuôn viên Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, xưa là Grand Lycée Yersin, ở Đà Lạt.

Tên gọi

Tên gọi "trường cao đẳng" có thể có từ thời Pháp thuộc. Các école (tiếng Pháp, có nghĩa là trường) của Université Indochinoise, tức là Viện Đại học Đông Dương, thường được gọi là "trường cao đẳng"; ví dụ: École des Beaux-Arts de l'Indochine là Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, có khi còn được gọi là Trường Mỹ thuật Đông Dương. Ở miền Nam thời Việt Nam Cộng hòa, một số trường thành viên của Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật Phú Thọ cũng được gọi là trường cao đẳng; ví dụ: Trường Cao đẳng Công chánh, Trường Cao đẳng Điện học, v.v...[2][3]

Trường cao đẳng hiện nay ở Việt Nam

Xem thêm

cao đẳng Y

Danh sách các trường cao đẳng tại Việt Nam

Chú thích

  1. ^ “Cao đẳng”. Từ điển Bách khoa Toàn thư Việt Nam. Truy cập ngày 20 tháng 11 năm 2013.
  2. ^ “Trường Cao đẳng Công chánh”. Truy cập ngày 22 tháng 1 năm 2010.
  3. ^ “Trường Cao đẳng Điện học”. Truy cập ngày 22 tháng 1 năm 2010.