Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt

Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọcNội dung tốtNội dung mới
Bài viếtHình ảnhDanh sáchChủ điểmCổng thông tinBài viếtChủ điểmBạn có biết
Bài viết tốtTiêu chuẩnĐề cử (6)Rút sao (0)Thảo luận
Symbol star 2ca02c.svg Tuần tới: "Đi đu đưa đi"      
Quy trình đề cử
 • Hãy xem các tiêu chuẩn của một bài viết tốt và phải chắc chắn rằng bài viết mà bạn định đề cử thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn đó trước khi đề cử.
 • Đặt {{UCVBVT}} (viết tắt của Ứng cử viên bài viết tốt) vào đầu trang thảo luận của bài được đề cử.
 • Từ đó, nhấn vào liên kết "một lời nhận xét từ bạn", bạn sẽ được dẫn tới trang đề cử cho bài viết và nhận được hướng dẫn tiếp theo:
  1. Bên dưới dòng === {{thế:SUBPAGENAME}} ===, hãy viết rõ lý do đề cử bài viết và ký tên bằng dấu ~~~~. Nếu thấy bài viết đã từng được đề cử, hãy lưu lại nội dung cũ đó bằng cách di chuyển chúng tới trang "Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/"tên bài được đề cử"/1". Tiếp theo, bạn tạo một liên kết trong tại trang đề cử tới phần lưu trữ.
  2. Chép lại dòng:{{/tên bài được đề cử}}, sau đó sửa trang này (trang bạn đang đọc) và dán vào đầu danh sách các ứng cử viên, "tên bài được đề cử" chính là tên của bài bạn muốn đề cử.
  3. Để đảm bảo chất lượng bài viết tốt, mỗi thành viên không được đề cử quá 2 bài trong cùng một tháng (dương lịch).[1]
 • Nhằm thu hút mọi người tham gia và cho ý kiến, bạn có thể đến trang thảo luận của các thành viên và gửi thư mời bằng đoạn mã {{thế:Thư mời tham gia biểu quyết bài viết tốt|tên bài được đề cử}} hoặc {{thế:TMTGBQBVT|tên bài được đề cử}} hoặc {{thế:ctcb}} (viết tắt của Chúng tôi cần bạn, thư mời chung cho mọi biểu quyết thuộc không gian nội dung chất lượng).
Quy trình nhận xét
Các hình thức nhận xét
Ý nghĩa
 Đồng ý{{OK}}Đồng ý
 Chưa đồng ý{{OK?}}Bài viết còn vấn đề
Symbol note.svg Ý kiến{{YK}}Bình luận, ý kiến
Xin hãy đọc bài viết được đề cử một cách kỹ lưỡng và so sánh với các tiêu chuẩn cần có trước khi quyết định ủng hộ hoặc phản đối một đề cử.
 • Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
  • Mở biểu quyết: Mọi thành viên tự xác nhận, đã mở tài khoản ít nhất 30 ngày và ít nhất 100 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu.[2]
  • Bỏ phiếu: Để bỏ phiếu, tài khoản của bạn phải được mở ít nhất 30 ngày, có ít nhất 100 sửa đổi cũng như có 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu (trừ trường hợp tài khoản đã mở trên 90 ngày có trên 3000 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu).[2] Nếu không đủ điều kiện, bạn được phép cho ý kiến.
 • Để trả lời cho một đề cử, nhấn vào [sửa] phía bên phải tiêu đề bài viết (không phải nút "Sửa" để sửa nguyên cả trang đề cử này).
 • Nếu bạn nhận thấy bài viết đủ điều kiện làm bài viết tốt, hãy bày tỏ sự ủng hộ bằng cách viết mã  *{{Đồng ý}} kèm lý do. Nếu bạn là người đóng góp nhiều vào bài viết, hãy nói rõ điều đó.
 • Nếu bạn thấy bài viết vẫn còn những vấn đề cần giải quyết để đạt đủ tiêu chuẩn bài viết tốt, hãy viết mã  *{{Chưa đồng ý}} và chỉ ra các điểm mà bạn nghĩ rằng bài viết chưa đạt được. Bạn cần nêu rõ các điểm này để người viết có thể chỉnh sửa và cải thiện bài. Trước khi bỏ phiếu chống, bạn cần đọc qua quy định Vô hiệu lá phiếu, trong đó có ghi rõ một số luận điểm không được chấp nhận khi bỏ phiếu chống. Nếu phiếu chống của bạn thuộc diện này, nó có thể sẽ bị tuyên vô hiệu theo cơ chế Vô hiệu lá phiếu. Sau đó, bạn cũng nên quay lại trang đề cử để xem bài viết đã thỏa mãn các đề nghị của bạn chưa. Nếu bài viết đã được cải thiện, bạn có thể gạch phiếu chống bằng cách ghi <del>...</del>. Bạn cũng có thể chuyển nhận xét của mình thành *{{Đồng ý}} hoặc *{{Ý kiến}}.
 • Nếu bạn chỉ muốn nêu một nhận xét, có thể sử dụng *{{Ý kiến}}.
 • Người đề cử có quyền đóng biểu quyết bất cứ lúc nào.[3]
Kết luận
 • Một bài để được gắn sao Bài viết tốt thì cần thỏa mãn 3 điều kiện:
 1. Có ít nhất 3 phiếu "Đồng ý" hợp lệ.
 2. Giải quyết hết những điểm "Chưa đồng ý" (hoặc đạt được đồng thuận với người đưa điểm chưa đồng ý rằng những điểm đó chưa thể hoặc không cần thiết phải giải quyết, hoặc đã xóa các phiếu chống theo thẩm định dựa trên quy định Wikipedia:Vô hiệu lá phiếu).
 3. Thời gian ứng cử đúng 30 ngày mới được gắn sao bài viết tốt. (Ngoại lệ: Đối với bài đã đạt đủ phiếu thuận, trong vòng 3 ngày trước khi hết hạn biểu quyết, nếu phát sinh phiếu chống thì người đề cử hoặc người viết chính được yêu cầu gia hạn thêm 7 ngày tính từ khi biểu quyết kết thúc. Không được bỏ phiếu trong thời gian gia hạn và chỉ được gia hạn một lần.[4])
 • Sau 30 ngày, nếu vẫn còn phiếu "Chưa đồng ý" (hoặc sau thời gian gia hạn) mà tình trạng chưa được giải quyết (bằng cải thiện bài hoặc đạt đồng thuận) thì coi như ứng cử thất bại.
 • Các "Ý kiến" không có giá trị trong việc kết luận.
 • Thành viên nào cũng được phép đóng biểu quyết[5] nhưng phải đưa ra lý do hợp lý, tránh việc đóng biểu quyết không lý do.
 • Nếu biểu quyết đề cử diễn ra thành công, tức các thành viên đều cho rằng bài viết đủ điều kiện để trở thành BVT, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử thành công}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử thành công.
  3. Thêm bản mẫu {{Sao bài viết tốt}} vào bài viết. Hãy đọc hướng dẫn chi tiết tại Bản mẫu:Sao bài viết tốt để biết cách điền các tham số.
  4. Xóa bản mẫu {{UCVBVT}} và thêm {{Bài viết tốt}} vào trang thảo luận của bài.
  5. Cập nhật thông tin tại Wikipedia:Bài viết tốt.
  6. Thêm tên bài được chọn tại Wikipedia:Bài viết tốt/2021/Các tựa.
  7. Đưa bài lên Trang chính bằng cách tạo trang mới: "Wikipedia:Bài viết tốt/2021/Tuần được đưa lên".
  8. Trên khoản mục Wikidata của bài, gắn biểu tượng "bài viết tốt" trước tên bài viết Wikipedia tiếng Việt, như vậy thì biểu tượng bài viết tốt sẽ được tự động thêm vào thanh ngôn ngữ của tất cả phiên bản ngôn ngữ khác khi xem bài viết ở phiên bản khác.
  9. Thông báo cho thành viên tham gia viết bài bằng cách chèn bản mẫu {{thế:WPBVT|Tên bài}} vào trang thảo luận của họ.
 • Nếu các thành viên thấy bài viết chưa đủ điều kiện để trở thành bài viết tốt, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử không thành công.
  3. Xóa bản mẫu {{UCVBVT}} và thêm bản mẫu {{UCVBVTTB}} vào trang thảo luận của bài.
Chú thích

Gợi ý

Đề cử hiện hành

Chàng mèo mang mũ

 1. Giới thiệu: Cuốn sách nhỏ với vỏn vẹn 236 từ khác nhau nhưng tạo nên cách mạng trong việc học đọc tiếng Anh. Một dấu ấn văn hóa giáo dục sâu sắc, được xếp vào bài cơ bản mở rộng về nhân vật hư cấu.
 2. Ghi công: Được dịch toàn bộ và kiểm tra từ bản GA bên en. DHN đã hiệu đính và góp ý xử lý những sai sót về dịch thuật khi tham gia BCB.
 3. Người nhận xét: Lcsnes (thảo luận) 18:00, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Đồng ý

 1.   Đồng ý @Lcsnes: Tôi đã đọc từ lâu, và thấy chất lượng bài rất tốt, lối dịch cũng xuất sắc. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 18:16, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Chưa đồng ý

Ý kiến

Trước ngày em đến (phim)

 1. Giới thiệu: Trước ngày em đến là phim điện ảnh lãng mạn Anh của đạo diễn Thea Sharrock, được Jojo Moyes chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên triệu bản của mình. Có sự tham gia của "mẹ rồng" Emilia Clarke và "trùm phát xít" Sam Claflin, đây là một trong những bộ phim tốn nhiều giấy mực của báo chí nhất năm 2016 về độ gây tranh cãi, nhưng đồng thời cũng là một cú hit phòng vé khi ra mắt cùng thời điểm với... vòng chung kết UEFA EURO, mang về 208 triệu USD so với ngân sách 20 triệu USD.
 2. Ghi công: Nội dung bài chủ yếu là tự viết, có sự tham khảo từ các bài viết chất lượng khác về điện ảnh.
 3. Người nhận xét: Rất mong nhận được nhiều góp ý để bài viết ngày một hoàn thiện hơn. dawn, 11:25, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Đồng ý

 1.   Đồng ý Bài dịch tốt, mạch lạc, đáp ứng đúng các tiêu chí về BVT.  A l p h a m a  Talk 11:29, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Chưa đồng ý

Ý kiến

 •   Ý kiến @Dawnie t: Ý kiến của Mèo Khủng: Tôi thấy hơi nhiều hình quá phần địa điểm ghi hình, liệu có tiền lệ đối với những bài viết phim ảnh chất lượng chưa? Đã rất nhiều năm rồi tôi chưa theo dõi các bài viết Wikipedia chủ đề phim ảnh. Tôi thấy hơi nhiều hình. Thân mến. Meo khung (thảo luận) 20:51, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)
  @Meo khung: Có tiền lệ rồi bạn nha, tôi tham khảo BVCL Call Me by Your Name. dawn, 03:48, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
  @Dawnie t: Tôi vẫn nghĩ chỗ ảnh đó hơi lớn quá. Bạn có thể thu nhỏ lại, chia làm 2 hàng thôi được không? Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 11:34, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
  @NguoiDungKhongDinhDanh: Xem trên máy tính thì hai hàng thôi mà nhỉ? @Meo khung: 8 ảnh tôi thấy là vừa đủ, mỗi hàng 4 ảnh. Bài Call Me by Your Name 7 ảnh, hàng 2 có mỗi 1 ảnh, còn mất cân xứng hơn mà vẫn GA bên en bình thường.:D – dawn, 13:50, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
  @Dawnie t: Dĩ nhiên rồi, vì người sửa là tôi chứ ai? Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 13:52, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
  Tôi biết bạn sửa rồi mà, nhưng trước khi bạn sửa (chiều cao các ảnh là 200) thì tôi vẫn thấy hai hàng đấy chứ. Hay do tôi đang dùng "phiên bản cũ" của wiki nhỉ, cái mà thanh ngôn ngữ vẫn ở bên góc trái ấy. – dawn, 14:03, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
  Tôi cũng dùng giao diện đó, nhưng hình như vì một đống gadget phụ trợ nên mới thấy ảnh bị chia ba hàng.
  Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 18:18, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
    Đồng ý. Nói chung là phản xạ của người có tuổi thôi bạn, thời tôi hoạt động Wikipedia nó đang sơ sài mảng điện ảnh lắm nên cũng không nắm được tiêu chuẩn thời giờ, bạn đã giải thích thế thì tôi ủng hộ, không còn khúc mắc gì cả. Hiện tại thì trình bày ảnh như vậy là ổn hơn hẳn rồi đấy. Meo khung (thảo luận) 13:54, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 •   Ý kiến Tôi đọc kỹ qua đoạn "Đánh giá chuyên môn" và kiểm tra các nguồn. Ngoài hai vấn đề tôi đã nêu ở trang thảo luận, tôi thấy đoạn này được dịch khá lưu loát và viết tương đối đầy đủ. NHD (thảo luận) 06:30, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
  Đã giải quyết hai vấn đề nêu trên. – dawn, 07:11, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 •   Ý kiến Thú thật cụm từ "cao cả hóa" khá hiếm gặp trong ngôn ngữ tiếng Việt mặc dù ai cũng hiểu nghĩa của nó.  A l p h a m a  Talk 11:29, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
  Thật ra thêm đuôi "hoá" để tạo động từ là một cách làm quen thuộc trong tiếng Việt rồi nên tôi nghĩ không vấn đề gì.:D – dawn, 13:57, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Phật giáo Nguyên thủy

 1. Giới thiệu: Phật giáo Nguyên thủy là giai đoạn sơ khởi của truyền thống Phật giáo, là đối tượng quan trọng đối với các nhà nghiên cứu Phật giáo hiện đại nhằm tìm ra nguyên bản những lời dạy của Đức Phật thời tại thế.
 2. Ghi công: Bài viết do bạn Phó Nháy khởi tạo cuối năm 2017. Tôi dịch bổ sung thêm từ en. và zh.
 3. Người nhận xét: Thái Nhi (thảo luận) 05:07, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Đồng ý

 1.   Đồng ý Bài viết chất lượng đúng theo tiêu chí BVT, người viết am hiểu về chủ đề.  A l p h a m a  Talk 11:53, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Phản đối

Ý kiến

 1.   Ý kiến Thái Nhi Mấy đoạn viết đầu của hai mục "Phạm vi" và "phương pháp nghiên cứu" thiếu nhiều nguồn quá, có đoạn gần như trống trơn.  Jimmy Blues  11:13, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  Các phần đó tôi dịch từ zh.wiki sang. Đã bổ sung thêm nguồn từ en.wiki. Thái Nhi (thảo luận) 08:54, ngày 30 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  Thái Nhi Tôi thấy bài có nhiều đoạn quote khá dài dòng lê thê và không cần thiết lắm, bạn nên tìm cách tóm gọn chúng càng xúc tích càng tốt hoặc lược bỏ nếu cần.  Jimmy Blues  13:59, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  Đặc điểm kinh văn theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy bắt nguồn từ phương pháp ghi nhớ truyền khẩu, nên có nhiều đoạn lặp. Tôi đã cố gắng hạn chế chỉ dùng 3 đoạn quote để trích dẫn và cúp bớt các đoạn dẫn trung gian. Tuy nhiên, nếu cắt nữa thì không còn trung thành với việc trích dẫn nguyên văn, nên đành tạm hài lòng như thế vậy.Thái Nhi (thảo luận) 01:10, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 2.   Ý kiến Thái Nhi Đoạn Nghiên cứu ngôn ngữ học hình như có thiếu nguồn? Nhưng nhìn chung bài viết công phu, chứng tỏ người viết cực kì am hiểu về chủ đề. Ủng hộ bài thành BVT để làm tiền đề, chứ chủ đề Phật giáo xem ra ít (gần như là không có) bài viết chất lượng để đối sánh. dawn, 20:14, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 3.   Ý kiến Đoạn dẫn nhập còn ngắn, nên tóm tắt vài ý từ phía dưới cho lên để dài hơn đặng làm bản tin Trang Chính. P.T.Đ (thảo luận) 14:41, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Alice (Alice ở xứ sở thần tiên)

 1. Giới thiệu: Alice là nhân vật hư cấu nổi tiếng trong lịch sử văn học thiếu nhi. Lần đầu cô xuất hiện là ở trong tác phẩm Alice ở xứ sở thần tiên của nhà văn Lewis Carroll. Vào thời điểm mà tác phẩm ra đời, cô đã trở thành nhân vật thiếu nhi được công chúng và giới phê bình đón nhận nồng nhiệt, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm phỏng theo và giễu nhại về sau. Hình tượng của cô trong văn hóa đại chúng có sự đa dạng nhưng phổ biến nhất vẫn là do Disney tạo ra. Nhân vật Alice không chỉ đơn thuần là một cô bé gắn liền với bao thế hệ thiếu nhi mà còn là biểu tượng văn hóa được các nhà phê bình phân tích, bình luận.
 2. Ghi công: Bài viết do bạn Ihsikuyr (nick trước đây là Truy Mộng) chắp bút dịch thuật rất đầy đủ từ bản GA (good article) bên en. Mời mọi người cho ý kiến.
 3. Người nhận xét:  Jimmy Blues  10:51, ngày 18 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Đồng ý

 1.   Đồng ý Dịch chuẩn, đủ chất lượng làm bài viết tốt ở Wikipedia.  A l p h a m a  Talk 16:10, ngày 26 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 2.   Đồng ý Đồng ý với tư cách đề cử.  Jimmy Blues  11:04, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 3.   Đồng ý Dịch tốt Dương Vinh Hoàng (thảo luận) 09:41, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 4.   Đồng ý Như ý kiến. dawn, 14:08, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Phản đối

Ý kiến

 1.   Ý kiến Bài viết tốt, thông tin rất thú vị. Tôi chỉ soi ra một số cái nho nhỏ như này thôi: ở phần đầu, "sceptical of authority" mà dịch là "quá đa nghi" thì không phải; phần Phát triển, "little physical resemblance" nên dịch theo kiểu "ít giống" hơn là "có chút tương đồng"; phần Tầm ảnh hưởng và đón nhận, "may have been meant as a hoax" ý là nghiên cứu của Goldschmidt là một trò đùa/xỏ xiên của ổng. dawn, 17:20, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)
    Đã sửa. Q 08:38, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Doge (meme)

 1. Giới thiệu: Doge là một meme Internet nổi tiếng hiện diện trên nhiều diễn đàn mạng xã hội kể từ năm 2010. Thời kỳ hoàng kim thật sự của meme bắt đầu vào năm 2013, sau đó độ phổ biến giảm dần theo thời gian, đến gần cuối thập niên 2010 thì có dấu hiệu gia tăng trở lại. Chú chó Shiba Inu xuất hiện trong ảnh chế thường được cư dân mạng Việt Nam gọi cưng là Cậu Vàng. Tầm ảnh hưởng của Doge còn lớn đến mức nó còn có cả đơn vị tiền ảo riêng, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều hiện tượng Internet khác và có một số lần được Elon Musk đề cập đến trên tài khoản Twitter của ông.
 2. Ghi công: Bài viết do bạn Ihsikuyr (nick trước đây là Truy Mộng) chắp bút dịch thuật rất đầy đủ từ bản GA (good article) bên en. Hai lần trước bài bị thất cử vì những lý do khác nhau, hi vọng lần này sẽ khác!!
 3. Người nhận xét:  Jimmy Blues  10:28, ngày 18 tháng 7 năm 2021 (UTC)
Hướng dẫn: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết tốt
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Đồng ý

 1.   Đồng ý Đồng ý với tư cách đề cử.  Jimmy Blues  23:12, ngày 29 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 2.   Đồng ý Bài gì chứ bài này thì tôi khá tự tin. Q 11:45, ngày 30 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 3.   Đồng ý Bài viết tốt, không có vấn đề gì về dịch thuật. dawn, 19:50, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Phản đối

Phiếu không hợp lệ


Ý kiến

Dragon Quest

Giới thiệu: Bài viết về loạt trò chơi Dragon Quest của Horii Yuji, dòng trò chơi điện tử này nối tiếng mức được sử dụng như một chủ đề chính trong khi trò chuyện ở Nhật Bản, và ngành công nghiệp trò chơi Nhật Bản coi đây là trò chơi quốc dân của Nhật Bản. Dragon Quest thường được trích dẫn là game RPG đầu tiên trên console. Những nhà báo và các nhà phê bình đều công nhận loạt là trò chơi nhập vai có sức ảnh hưởng nhất mọi thời đại, gần như tất cả các trò chơi RPG Nhật Bản sau này đều lấy dòng game này làm cảm hứng. Đây là bài viết thứ hai của tôi trong mảng trò chơi điện tử, nên không tránh khỏi những thiếu sót. Các thành viên có hiểu biết về trò chơi điện tử, hãy cứ mạnh dạn cập nhật giúp bài viết phát triển, tôi sẽ phản hồi nhanh nhất có thể, hy vọng mọi người có thể cải thiện bài giúp. Xin cảm ơn.Kame-hino (thảo luận) 19:02, ngày 7 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Người nhận xét: Kame-hino (thảo luận) 19:02, ngày 7 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Đồng ý

 1.   Đồng ý Đủ điều kiện trở thành bài viết tốt. Đặc thù của mảng dịch hơi khó dịch vì tên thuật ngữ quá nhiều, vì vậy bài nên được tỉa tót mạch lạc nhất nếu có thể.  A l p h a m a  Talk 16:09, ngày 26 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 2.   Đồng ý Tôi đã dò lại bài thêm lần nữa, nhìn chung là phần dịch tương đối ổn, đáp ứng yêu cầu của BVT.  Jimmy Blues  22:24, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 3.   Đồng ý Tôi đã bổ sung mấy nguồn còn thiếu cho bằng bản bên en. Chỗ nào đang không kẹp nguồn thì tôi hide tạm bằng hidden comment, mai mốt bạn Kame-hino hãy rút kinh nghiệm bổ sung nguồn hoặc xóa hẳn mấy chỗ đó đi trước khi mang bài ra biểu quyết.  Băng Tỏa  11:49, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Chưa đồng ý

Ý kiến

 1.   Ý kiến Q 08:59, ngày 9 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  Tôi không rõ vì sao tất cả những chữ "trò chơi" trong bài này đều đổi lại thành "game", trong khi bài "Ghost of Tsushima" bạn lại đảo tất cả những chữ "game" của tôi thành "trò chơi", cũng như từ "loạt" đều bị đổi thành "series" trong khi những bài trước bạn đều đổi ngược lại? Đoạn "anh là người hùng giải phóng Vương quốc Alefgard khỏi màn đêm tăm tối..." ban đầu tôi để là "bóng tối" nhưng bạn đã chỉnh thành "màn đêm tăm tối", lý do cho việc dùng từ này là gì? – Kame-hino (thảo luận) 08:45, ngày 10 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  @Kame-hino: Thật ra "game" với "trò chơi"; "loạt" với "series" luân phiên một số chỗ là để tránh lặp từ, nếu có gì làm bạn mất lòng thì mong bỏ qua. "Darkness" thì ngữ cảnh này dịch thành "màn đêm tăm tối" cho "kịch tính" chút. Nếu bạn không chịu thì tôi sửa lại cũng được. Nếu việc sửa lại nhiều chỗ khiến bạn khó chịu và có vẻ phá bài thì tôi sẽ dừng sửa và bắt đầu chỉ ra. Còn bài "Ghost of Tsushima" cũng như những bài trước thì cũng lâu rồi, lúc đó tôi chưa đề cử bài Wiki lần nào nên chưa biết tới việc viết Wiki nên tránh lặp từ trong bài viết. Cho tới khi đề cử FF1 lên BVT mới biết. Sau bài FF1 mới bắt đầu có xu hướng tránh lặp từ trong bài. Tôi thề nếu tôi nói dối thì tôi bị xe tải đâm. – Q 11:13, ngày 10 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  Lúc tôi đọc thấy câu "mạnh dạn cập nhật giúp bài viết phát triển" thay vì "góp ý giúp bài viết phát triển", tôi nghĩ là tôi có thể giúp sửa bài, nhưng có vẻ tôi đã lầm. – Q 11:19, ngày 10 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  Không phải là mất lòng hay gì, bạn sửa lại thì tôi cảm ơn thôi vì tôi cũng chưa đề cử bài được nhiều như bạn, đây mới là bài thứ 2 tôi đề cử thôi, nên chắc chắn tôi không có kinh nghiệm trong việc lọc từ cho đúng văn phong viwiki. Tôi chỉ thắc mắc là trước đó bạn nói những từ "game" phải sửa thành "trò chơi" và "series" đổi thành "loạt" hết nên tôi đã phải sửa lại toàn bộ những bài tôi từng dịch cho đồng bộ. Giờ bạn đã giải thích là do lúc đó bạn chưa đề cử bài Wiki lần nào nên chưa biết tới việc viết Wiki nên tránh lặp từ trong bài viết, thế thì tôi hiểu, không có gì phải bận tâm cả. Nhưng mà không hiểu liên quan gì đến việc phải thề độc địa kiểu như bị xe tải đâm nhỉ? – Kame-hino (thảo luận) 14:24, ngày 10 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 1.   Ý kiến "mini medal" có thể dịch ra mà sao lại để tiếng Anh?  A l p h a m a  Talk 07:15, ngày 25 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  @Alphama "mini medal" là một thuật ngữ độc quyền của dòng game này, chỉ có dòng Dragon Quest mới có "mini medal" và món đồ này xuất hiện trong hầu hết các game Dragon Quest. Tựa game này đã có từ rất lâu đời nên mặc định mọi người đều dùng "mini medal" thay vì "huy chương nhỏ" nên tôi nghĩ nếu dịch ra tiếng Việt sẽ không hợp lý cho lắm. – Kame-hino (thảo luận) 14:54, ngày 25 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  Tôi chỉ nhắn gọn thế này, viết Wikipedia là để cho mọi độc giả đọc và hiểu nội dung chứ không dành riêng cho các gamer.  A l p h a m a  Talk 17:55, ngày 26 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 1.   Ý kiến Bài Kame-hino dịch khá mượt, tôi không am hiểu về mảng game lắm nhưng đọc bài thấy dễ hiểu. Nhưng mà một số đoạn không có nguồn, chiếu sang bản en cũng không có, là do tách đoạn hay là thiếu? So với bản en thì cũng thiếu mất 3 nguồn đó:D Với cả nếu được thì nên lưu trữ hết các chú thích đi cho đồng bộ. Bạn cố khắc phục nha, bài dài tốn nhiều công sức như vậy mà thất cử thì tiếc lắm, còn có mấy ngày nữa thôi. dawn, 19:22, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Tôi cũng đã hỗ trợ chỉnh lại một số đoạn dịch chưa được "mượt" lắm, phiền Kame-hino Việt hóa nốt từ "series" --> "sê-ri"/"loạt băng" là ổn.  Jimmy Blues  05:39, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Từ series Việt hóa ra dễ nhầm với số sêri lắm, không nên. – Q 08:03, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Đề cử đã qua

Xem thêm

Chú giải