Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt

Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọcNội dung tốtNội dung mới
Bài viếtHình ảnhDanh sáchChủ điểmCổng thông tinBài viếtChủ điểmBạn có biết
Bài viết tốtTiêu chuẩnĐề cử (11)Rút sao (0)Thảo luận
Symbol star 2ca02c.svg Tuần tới: "Disneyland with the Death Penalty"      
Quy trình đề cử
 • Hãy xem các tiêu chuẩn của một bài viết tốt và phải chắc chắn rằng bài viết mà bạn định đề cử thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn đó trước khi đề cử.
 • Đặt {{UCVBVT}} (viết tắt của Ứng cử viên bài viết tốt) vào đầu trang thảo luận của bài được đề cử.
 • Từ đó, nhấn vào liên kết "một lời nhận xét từ bạn", bạn sẽ được dẫn tới trang đề cử cho bài viết và nhận được hướng dẫn tiếp theo:
  1. Bên dưới dòng === {{thế:SUBPAGENAME}} ===, hãy viết rõ lý do đề cử bài viết và ký tên bằng dấu ~~~~. Nếu thấy bài viết đã từng được đề cử, hãy lưu lại nội dung cũ đó bằng cách di chuyển chúng tới trang "Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/"tên bài được đề cử"/1". Tiếp theo, bạn tạo một liên kết trong tại trang đề cử tới phần lưu trữ.
  2. Chép lại dòng:{{/tên bài được đề cử}}, sau đó sửa trang này (trang bạn đang đọc) và dán vào đầu danh sách các ứng cử viên, "tên bài được đề cử" chính là tên của bài bạn muốn đề cử.
  3. Để đảm bảo chất lượng bài viết tốt, mỗi thành viên không được đề cử quá 2 bài trong cùng một tháng (dương lịch).[1]
 • Nhằm thu hút mọi người tham gia và cho ý kiến, bạn có thể đến trang thảo luận của các thành viên và gửi thư mời bằng đoạn mã {{thế:Thư mời tham gia biểu quyết bài viết tốt|tên bài được đề cử}} hoặc {{thế:TMTGBQBVT|tên bài được đề cử}} hoặc {{thế:ctcb}} (viết tắt của Chúng tôi cần bạn, thư mời chung cho mọi biểu quyết thuộc không gian nội dung chất lượng).
Quy trình nhận xét
Các hình thức nhận xét
Ý nghĩa
 Đồng ý{{OK}}Đồng ý
 Chưa đồng ý{{OK?}}Bài viết còn vấn đề
Symbol note.svg Ý kiến{{YK}}Bình luận, ý kiến
Xin hãy đọc bài viết được đề cử một cách kỹ lưỡng và so sánh với các tiêu chuẩn cần có trước khi quyết định ủng hộ hoặc phản đối một đề cử.
 • Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
  • Mở biểu quyết: Mọi thành viên tự xác nhận.[2]
  • Bỏ phiếu: Để bỏ phiếu, tài khoản của bạn phải được mở ít nhất 30 ngày, có ít nhất 100 sửa đổi cũng như có 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu (trừ trường hợp tài khoản đã mở trên 90 ngày có trên 3000 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu).[2] Nếu không đủ điều kiện, bạn được phép cho ý kiến.
 • Để trả lời cho một đề cử, nhấn vào [sửa] phía bên phải tiêu đề bài viết (không phải nút "Sửa" để sửa nguyên cả trang đề cử này).
 • Nếu bạn nhận thấy bài viết đủ điều kiện làm bài viết tốt, hãy bày tỏ sự ủng hộ bằng cách viết mã  *{{Đồng ý}} kèm lý do. Nếu bạn là người đóng góp nhiều vào bài viết, hãy nói rõ điều đó.
 • Nếu bạn thấy bài viết vẫn còn những vấn đề cần giải quyết để đạt đủ tiêu chuẩn bài viết tốt, hãy viết mã  *{{Chưa đồng ý}} và chỉ ra các điểm mà bạn nghĩ rằng bài viết chưa đạt được. Bạn cần nêu rõ các điểm này để người viết có thể chỉnh sửa và cải thiện bài. Trước khi bỏ phiếu chống, bạn cần đọc qua quy định Vô hiệu lá phiếu, trong đó có ghi rõ một số luận điểm không được chấp nhận khi bỏ phiếu chống. Nếu phiếu chống của bạn thuộc diện này, nó có thể sẽ bị tuyên vô hiệu theo cơ chế Vô hiệu lá phiếu. Sau đó, bạn cũng nên quay lại trang đề cử để xem bài viết đã thỏa mãn các đề nghị của bạn chưa. Nếu bài viết đã được cải thiện, bạn có thể gạch phiếu chống bằng cách ghi <del>...</del>. Bạn cũng có thể chuyển nhận xét của mình thành *{{Đồng ý}} hoặc *{{Ý kiến}}.
 • Nếu bạn chỉ muốn nêu một nhận xét, có thể sử dụng *{{Ý kiến}}.
 • Người đề cử có quyền đóng biểu quyết bất cứ lúc nào.[3]
Kết luận
 • Một bài để được gắn sao Bài viết tốt thì cần thỏa mãn 3 điều kiện:
 1. Có ít nhất 3 phiếu "Đồng ý" hợp lệ.
 2. Giải quyết hết những điểm "Chưa đồng ý" (hoặc đạt được đồng thuận với người đưa điểm chưa đồng ý rằng những điểm đó chưa thể hoặc không cần thiết phải giải quyết, hoặc đã xóa các phiếu chống theo thẩm định dựa trên quy định Wikipedia:Vô hiệu lá phiếu).
 3. Thời gian ứng cử đúng 30 ngày mới được gắn sao bài viết tốt.[4] (Ngoại lệ: Đối với bài đã đạt đủ phiếu thuận, trong vòng 3 ngày trước khi hết hạn biểu quyết, nếu phát sinh phiếu chống thì người đề cử hoặc người viết chính được yêu cầu gia hạn thêm 7 ngày tính từ khi biểu quyết kết thúc. Không được bỏ phiếu trong thời gian gia hạn và chỉ được gia hạn một lần.[5])
 • Sau 30 ngày, nếu vẫn còn phiếu "Chưa đồng ý" (hoặc sau thời gian gia hạn) mà tình trạng chưa được giải quyết (bằng cải thiện bài hoặc đạt đồng thuận) thì coi như ứng cử thất bại.
 • Các "Ý kiến" không có giá trị trong việc kết luận.
 • Thành viên nào cũng được phép đóng biểu quyết[6] nhưng phải đưa ra lý do hợp lý, tránh việc đóng biểu quyết không lý do.
 • Nếu biểu quyết đề cử diễn ra thành công, tức các thành viên đều cho rằng bài viết đủ điều kiện để trở thành BVT, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử thành công}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử thành công.
  3. Thêm bản mẫu {{Sao bài viết tốt}} vào bài viết. Hãy đọc hướng dẫn chi tiết tại Bản mẫu:Sao bài viết tốt để biết cách điền các tham số.
  4. Xóa bản mẫu {{UCVBVT}} và thêm {{Bài viết tốt}} vào trang thảo luận của bài.
  5. Cập nhật thông tin tại Wikipedia:Bài viết tốt.
  6. Thêm tên bài được chọn tại Wikipedia:Bài viết tốt/2021/Các tựa.
  7. Đưa bài lên Trang chính bằng cách tạo trang mới: "Wikipedia:Bài viết tốt/2021/Tuần được đưa lên".
  8. Trên khoản mục Wikidata của bài, gắn biểu tượng "bài viết tốt" trước tên bài viết Wikipedia tiếng Việt, như vậy thì biểu tượng bài viết tốt sẽ được tự động thêm vào thanh ngôn ngữ của tất cả phiên bản ngôn ngữ khác khi xem bài viết ở phiên bản khác.
  9. Thông báo cho thành viên tham gia viết bài bằng cách chèn bản mẫu {{thế:WPBVT|Tên bài}} vào trang thảo luận của họ.
 • Nếu các thành viên thấy bài viết chưa đủ điều kiện để trở thành bài viết tốt, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử không thành công.
  3. Xóa bản mẫu {{UCVBVT}} và thêm bản mẫu {{UCVBVTTB}} vào trang thảo luận của bài.
Chú thích

Gợi ý

Đề cử hiện hành

Điện động lực học lượng tử

 1. Giới thiệu:' Một đề tài quan trọng trong môn vật lý, là lý thuyết trường lượng tử tương đối tính của điện động lực học. Về cơ bản, nó miêu tả cách ánh sáng và vật chất tương tác với nhau và là lý thuyết đầu tiên kết hợp được các tính chất của cơ học lượng tử và thuyết tương đối hẹp.
 2. Ghi công: Bài được Earthandmoon (dịch giả của nhiều bài đề tài khoa học chất lượng cao) biên tập dịch thuật toàn bộ từ bản GA bên en. Sau khi quan sát danh sách BVT, tôi thấy chỉ mỗi một bài là về mảng vật lý, nên quyết định đem tiến cử bài này (mặc dù đây không phải mảng sở trường của tôi). Đồng thời tôi hi vọng rằng trong thời gian tới, những bạn chuyên ngành vật lý hoặc đam mê tìm hiểu về ngành này sẽ góp sức dịch thật nhiều bài chất lượng cao cho dự án.
 3. Người nhận xét:  Jimmy Blues  06:10, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
Hướng dẫn nhận xét: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết tốt
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Đồng ý

 1.   Đồng ý Mặc dù kiến thức toán và vật lý vô cùng hạn chế, nhưng với chủ đề ít người tham gia mà bài được viết tốt, có nhiều nguồn hàn lâm thì tôi vẫn để 1 phiếu ủng hộ. Tiếng vĩ cầm🎻 16:43, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Phản đối

Ý kiến

 1.   Ý kiến Mintu Martin Ko biết lỗi chú thích coauthors= sửa sao nhỉ? - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 06:47, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  Hoặc là sửa thành tham số tác giả thứ 2, hoặc chuyển sang editor – Nhac Ny Talk to me ♥ 06:52, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Ý kiến Tập tin:Qed rules.jpg trong bài cần được dịch.Red delicious1 (thảo luận) 17:45, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Breaking Bad

 1. Giới thiệu: Một trong những kiệt tác truyền hình hay nhất mọi thời đại với 5 mùa phim phát sóng (2008-12). Nội dung phim xoay quanh cuộc sống của Walter White, một giáo viên hóa học phổ thông bất đắc chí, gần như thất nghiệp, đang phải vật lộn với căn bệnh ung thư phổi giai đoạn ba. Để đảm bảo tài chính cho gia đình mình trước khi chết, Walter quyết định chọn con đường phạm pháp, hợp tác với cậu học trò cũ Jesse Pinkman để điều chế và phân phối ma túy đá kết tinh, đồng thời phải né tránh hàng loạt mối nguy giữa thế giới tội phạm ngầm.
 2. Ghi công: Bài viết do Ngô Mạnh Đức (nick cũ TK) dịch thuật toàn bộ từ bên tiếng Anh, chất lượng bài có thể xem là một chín một mười với bài Glee (phim truyền hình) nên tôi quyết định đem bài tiến cử. Mời cộng đồng đánh giá.  Jimmy Blues  06:01, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 3. Người nhận xét:  Jimmy Blues  05:50, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
Hướng dẫn nhận xét: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết tốt
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Đồng ý

#  Đồng ý Bài viết tốt, được biên tập kỹ càng, lại qua tay người có kinh nghiệm đề cử thì khỏi lo. Tiếng vĩ cầm🎻 16:38, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Tạm gạch phiếu chờ người sửa xong chú thích bị lỗi. Tiếng vĩ cầm🎻 01:25, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)
@Mintu Martin Mời bạn sửa lỗi chú thích. – Tiếng vĩ cầm🎻 15:03, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Phản đối

Ý kiến

 1.   Ý kiến bài bị lỗi chú thích đỏ chét kìa - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 16:47, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  @Khả Vân Đại Hãn Ôi chắc lúc nãy tôi lướt qua nhanh quá, nên không để ý. Mà lỡ cho phiếu rồi chẳng nhẽ gạch tạm xong sửa lại thì cho tiếp đây à? – Tiếng vĩ cầm🎻 16:49, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  Rút phiếu được mà, xóa nội dung mai mốt đăng lại - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 16:54, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Human (album của Tùng Dương)

Human là album phòng thu thứ năm của ca sĩ Tùng Dương ra mắt cuối năm 2020. Album là các bài hát do ba nhạc sĩ trẻ Bùi Caroon, Sa Huỳnh, Duy Hùng sáng tác, với concept là vòng đời con người, triết lý cuộc sống, sự luân hồi tái sinh. Trái với những màu nhạc thường thấy trong các album trước, Tùng Dương phiên bản Human là một Tùng Dương mới mẻ, hiện đại hơn, với chất liệu progressive rock nhưng luôn giữ được độ "quái", "dị" và phong cách âm nhạc đặc trưng. 𝓠𝓾𝔂𝓷𝓱𝓬𝓾𝓽𝓮 (𝓽𝓪𝓵𝓴) 04:11, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Hướng dẫn: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết tốt
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Đồng ý

 1.   Đồng ý Tôi xin bỏ phiếu đồng ý mở bát nhé! Tôi đã theo dõi bài từ lúc bạn Quỳnh mới viết và hết sức ấn tượng, còn chất lượng bài hiện tại thì quá tốt rồi, không còn mỹ từ nào để miêu tả nữa ngoài hai chữ "tuyệt vời". Là một người theo dõi rock Việt và cả giải cống hiến, tôi có một thỉnh cầu là mong bạn Quỳnh hãy tiếp tục xây dựng thật nhiều bài album rock Việt gây tiếng vang ở Cống hiến những năm gần đây, như Con đường không tên của Bức Tường, các album 3, Ng`bthg của Ngọt, hay xa hơn nữa là Bản nguyên của Hà Trần, Phá của Phạm Anh Khoa... hãy đưa chúng lên mức chất lượng tuyệt hảo như bài Human này nhé (nếu bạn làm được hết thì tôi sẽ vô cùng, vô cùng biết ơn bạn nhiều lắm!)  Jimmy Blues  10:33, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Phản đối

Ý kiến

Chiến tranh Việt–Chiêm (1367–1396)

Chiến tranh Việt–Chiêm (1367–1396) là cuộc chiến giữa nước Đại Việt thời hậu kỳ nhà Trần và nước Chiêm Thành do Chế Bồng Nga (1360–1390) lãnh đạo. Vào những năm 1330, Đại ViệtĐế quốc Khmer trở nên suy yếu do biến đổi khí hậu, bệnh dịch lan rộng, nạn đói tràn lan, góp phần vào sự hồi sinh của Chiêm Thành vào thế kỷ 14. Bài do Ltn12345Trungda viết chính, được tôi đề cử thay.

Hướng dẫn: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết tốt
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Người nhận xét: RFSTalk to me! 10:13, ngày 21 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Đồng ý

 1.   Đồng ý Lương Triều Vỹ (thảo luận) 15:02, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Đồng ý Bài viết rất chất lượng.  Jimmy Blues  08:07, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 3.   Đồng ý Bài viết được chú thích kỹ lưỡng, tập trung vào chủ đề chính và có hình ảnh minh họa. RFSTalk to me! 12:57, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 4.   Đồng ý Bài viết tốt. Màu tím hoa sim 12:58, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 5.   Đồng ý Rất xứng đáng. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 14:07, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Chưa đồng ý

Ý kiến

 •   Ý kiến Phần mở bài nên tóm tắt hậu quả cuộc chiến nữa. Hán Vũ Đế Thằng Thiền vu đâu? 00:07, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 •   Ý kiến 800.000 người chết, từ 2.4 xuống 1.6 triệu -> 800.000 người chết, từ 2,4 xuống 1,6 triệu. Xin rà lại số má trong bài. Hán Vũ Đế Thằng Thiền vu đâu? 01:26, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Tòa nhà Robot

Tòa nhà Robot nằm ở quận thương mại Sathorn của Băng Cốc, Thái Lan, là nơi đặt trụ sở chính của công ty United Overseas Bank ở Băng Cốc. Công trình được kiến trúc sư Sumet Jumsai thiết kế cho Ngân hàng châu Á nhằm phản ánh công cuộc điện máy hóa việc ngân hàng; Lối kiến trúc của tòa nhà nhằm phản ứng đối lập với lối kiến trúc tân cổ điểnhậu hiện đại công nghệ cao. Bài do Marble gemstone viết chính (mới được hiệu đính toàn bộ bởi Mintu Martin) và được tôi đề cử thay.

Hướng dẫn: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết tốt
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Người nhận xét: RFSTalk to me! 10:02, ngày 21 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Đồng ý

 1.   Đồng ý Đồng ý với tư cách người hiệu đính lại toàn bài.  Jimmy Blues  02:15, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Chưa đồng ý

Ý kiến

Trận Seoul lần thứ ba

Trận đánh trong Chiến tranh Triều Tiên diễn ra trong khoảng 9 ngày quanh thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Bài do Prof MK viết chính, tôi đề cử thay. NguoiDung
KhongDinhDanh
19:54, ngày 17 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Đồng ý

 1.   Đồng ý Bài viết về một vấn đề chính trị được đầu tư, biên tập kĩ càng. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 09:13, ngày 18 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Đồng ý Bài viết đã có nguồn dẫn chứng, hình ảnh, dịch thuật đầy đủ. '''''RFS''''' (thảo luận) 14:04, ngày 18 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 3.   Đồng ý Tôi đã đọc thẩm định xong, bài rất chất lượng.  Jimmy Blues  05:52, ngày 21 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 4.   Đồng ý lúc rày bận quá ko có thời gian nhiều nên đọc sơ sơ thấy cũng OK, với bạn Mintu cam kết rồi nên mình thật sự an tâm +++"Người mất tất cả, không còn gì để mất và không sợ mất bất cứ thứ gì, và chấp nhận mất tất cả" (thảo luận) 00:43, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Chưa đồng ý

Ý kiến

Nam Hoa kinh

Tác phẩm triết học, văn học Trung Quốc cuối thời Chiến Quốc, thường được cho là do Trang Chu viết, chứa đựng nhiều điển tích và ngụ ngôn diễn đạt tư tưởng Đạo gia, là một trong hai tác phẩm quan trọng nhất của Đạo giáo. Bài do Ngô Mạnh ĐứcCao Trường Cung viết chính, tôi đề cử thay. Người Dùng Không Định Danh? 19:48, ngày 17 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Đồng ý

 1.   Đồng ý Mở hàng một phiếu. Sự kết hợp tốt giữa bản GA bên en và nghiên cứu của Nguyễn Hiến Lê. Nhac Ny Talk to me ♥ 09:43, ngày 18 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Đồng ý Tôi bỏ phiếu này cho hai người viết nhiều hơn là cho bài. Người Dùng Không Định Danh? 10:33, ngày 18 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  @NguoiDungKhongDinhDanh Có vẻ là tôi đoán đúng chủ tài khoản "Cao Trường Cung" này. @Ngô Mạnh Đức Nói chung thì tôi khá mừng khi thấy cả hai quay lại, hy vọng là hai bạn tiếp tục hợp tác tăng thêm lượng bài viết chất lượng cao cho dự án Trung Hoa. – Nhac Ny Talk to me ♥ 10:51, ngày 18 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  @NhacNy2412: Không làm thế nào khác được; nhìn sơ cũng biết, đọc sâu còn biết hơn. Người Dùng Không Định Danh? 10:53, ngày 18 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 3.   Đồng ý Thật mừng khi hai tượng đài của sử ký Trung Hoa hợp tác với nhau! Hongkytran (thảo luận) 12:55, ngày 20 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 4.   Đồng ý Bài được dịch rất cẩn thận, xứng đáng làm BVT. RFSTalk to me! 13:45, ngày 21 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 5.   Đồng ý Với tư cách người tham gia đóng góp. Hán Vũ Đế Thằng Thiền vu đâu? 09:28, ngày 23 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 6.   Đồng ý Ấm lòng khi nhìn thấy bài này Martin L. KingI have a dream 02:03, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 7.   Đồng ý Bài do hai sử gia viết thì không còn gì tuyệt hơn.  Jimmy Blues  08:08, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Chưa đồng ý

Ý kiến

Albert Einstein

Tôi xin đề cử bài viết Albert Einstein làm bài viết tốt. Kính mời mọi người biểu quyết. Kim Khánh Hoàng (thảo luận) 10:39, ngày 9 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Đồng ý

Không đồng ý

 1.   Chưa đồng ý Bài cơ bản nhưng thời gian gần đây chỉ toàn là phá hoại, không có sửa đổi đáng kể. Nhiều phần trong bài thiếu nguồn hoặc hoàn toàn không nguồn (Lượng tử hóa dao động nguyên tử, Nguyên lý đoạn nhiệt và các biến tác động góc, Lưỡng tính sóng - hạt, Năng lượng điểm không, Nguyên lý tương đương, Vũ trụ học, .....). Tôi không rõ bạn cứ cố đề cử bài như vậy để làm gì nhỉ? Nhac Ny Talk to me ♥ 12:38, ngày 9 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  @NhacNy2412: Yêu cầu bạn kí tên để phiếu có tác dụng. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 12:38, ngày 9 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Chưa đồng ý Bản tốt nhất từ trước đến nay của Earthandmoon còn không đủ điều kiện, nói gì bản này. NDKDD tên 12:57, ngày 9 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Ý kiến

Lâu đài bay của pháp sư Howl (phim)

 1. Giới thiệu: Lâu đài bay của pháp sư Howl là một phim điện ảnh anime của Studio Ghibli, do Miyazaki Hayao đạo diễn. Về độ nổi tiếng của bộ phim hay Ghibli và Miyazaki Hayao thì có lẽ không phải bàn, dám cá rằng bất kì otaku nào ít nhất cũng đã nghe qua về phim này và xem ít nhất một tác phẩm của Studio Ghibli rồi (tôi không phải otaku nhưng cũng đã thường xuyên nghe về những cái tên này). Đây là một trong những phim điện ảnh Nhật Bản thành công nhất về mặt thương mại, thu về 236 triệu USD (~23,2 tỉ yên) trên toàn thế giới. Bài viết có độ quan trọng cao trong Dự án Anime và Manga.
 2. Ghi công: Bài được dịch đầy đủ từ GA bên en.
 3. Người nhận xét: dawn, 22:14, ngày 8 tháng 11 năm 2021 (UTC)
Hướng dẫn nhận xét: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết tốt
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Đồng ý

 1.   Đồng ý Bài viết khá thú vị! Kim Khánh Hoàng (thảo luận) 22:34, ngày 8 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Đồng ý Có khi ứng cử BVCL cũng được. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 08:53, ngày 9 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 3.   Đồng ý Bài đã được dịch cẩn thận, xứng đáng làm BVT. '''''RFS''''' (thảo luận) 14:23, ngày 18 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Chưa đồng ý

Ý kiến

 1.   Ý kiến Wow, tôi khoái phim này lắm nè! (à mà tôi không phải otaku hay wibu gì nhé, phim này thuộc dòng mainstream anime nên không cần phải quan tâm cũng biết) P.T.Đ (thảo luận) 08:47, ngày 9 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  May mà phim không chiếu tại VN, không là có người lại thay poster đầu tiên mang tính lịch sử bằng poster tự chế tạp nham của mấy rạp VN. P.T.Đ (thảo luận) 08:51, ngày 9 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  Hãng Ghibli thì tôi thích Vùng đất linh hồn nhất. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 09:15, ngày 9 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  Bây giờ hễ ai xem anime là bị quy chụp thành wibu hoặc otaku, có cãi lại cũng như không. Mà lúc trước tôi cũng từng là "wibu chúa" nên mặc kệ :D Tôi cũng khá thích phim này, nên sẽ dành thời gian để rà bài và bỏ phiếu Martin L. KingI have a dream 08:18, ngày 19 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Sappho

 1. Giới thiệu: Sappho là một nhà thơ Hy Lạp cổ đại đến từ đảo Lesbos, nổi tiếng với các bài thơ trữ tình được phổ nhạc để hát cùng đàn lia. Ở thời cổ đại, Sappho được xem là một trong những nhà thơ trữ tình vĩ đại nhất và được ca ngợi những danh hiệu như "Nàng thơ thứ mười" hay "Nữ thi sĩ". Bên cạnh thơ trữ tình, các nhà phê bình thời cổ đại cho rằng Sappho còn viết cả thơ ai điếu và thơ âm tiết.
 2. Ghi công: Bài được dịch lại toàn bộ từ GA bên en, do bạn ReiAzure (thảo luận · đóng góp) làm cây bút chính và đã được duyệt lên mục BCB.
 3. Người nhận xét: Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:55, ngày 5 tháng 11 năm 2021 (UTC)
Hướng dẫn nhận xét: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết tốt
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Đồng ý

 1.   Đồng ý Bài viết rất tốt. Tôi chỉ nghĩ là nên dùng Bản mẫu:Khoảng. Ngoài lề chút: nhân vật thời xa xưa quá nên thông tin mang tính phỏng đoán nhiều thật (dù đương nhiên vẫn dựa trên nghiên cứu, bằng chứng lịch sử, vv…). Đọc bài cứ có cảm giác "tưởng không Wikipedia nhưng lại Wikipedia không tưởng".:D dawn, 15:25, ngày 12 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Đồng ý Bài chất lượng rất tốt, đã qua thẩm định của tôi.  Jimmy Blues  12:45, ngày 14 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 3.   Đồng ý Bài viết tốt. Màu tím hoa sim 06:28, ngày 16 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  Biheo2812 Phiền bạn nêu rõ ý kiến trong lá phiếu của mình.  Jimmy Blues  15:53, ngày 16 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 4.   Đồng ý Bài dịch trôi chảy, tự nhiên. Nhiều thuật ngữ được dịch rất hay, như elegiacs là "thơ ai điếu". LTN (thảo luận) 04:07, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 5.   Đồng ý Bài được dịch và chú thích rất cẩn thận, đủ làm BVT. RFSTalk to me! 02:52, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Phản đối

Ý kiến

George Armitage Miller

 1. Giới thiệu: Một trong những nhà sáng lập tâm lý học nhận thức, cùng WordNet, và khám phá giới hạn trí nhớ ngắn hạn của con người được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực thực tế. Nhà tâm lý học được trích dẫn nhiều thứ 20 của thế kỷ 20 có một vị trí trong bài cơ bản mở rộng về nhân vật.
 2. Ghi công: Được dịch toàn bộ và kiểm tra từ bản GA bên en. Được NDKDD hiệu đính cùng DHN góp ý khi tham gia BCB. Mời các bạn và cộng đồng tiếp tục đánh giá, góp phần nâng cao chất lượng bài viết.
 3. Người nhận xét: Lcsnes (thảo luận) 16:49, ngày 2 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Đồng ý

 1.   Đồng ý Tôi đã đọc bài từ gần một tháng trước; nội dung rất ổn, chưa thấy có lỗi gì. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 16:59, ngày 2 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Đồng ý Một bài viết như vậy là quá tốt so với cái thoả mãn của tôi rồi. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 03:41, ngày 3 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 3.   Đồng ý Bài viết tốt. Biheo2812 (thảo luận) 06:57, ngày 3 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 4.   Đồng ý Tớ đã rất kết bài viết từ lúc nó lên BCB. Quá đủ chuẩn làm BVT.  Jimmy Blues  10:03, ngày 3 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 5.   Đồng ý Tôi đã đọc toàn bài và kiểm tra chéo thông tin, chỉ góp 1 ý nhỏ bên dưới. Một bài dịch xuất sắc, văn phong sáng rõ, biên tập tốt. Để dịch những bài viết nhiều thuật ngữ và có tính chuyên môn cao (như Tâm lý học) mà vẫn dễ hiểu với người đọc, việc này không hề dễ dàng. LTN (thảo luận) 23:19, ngày 7 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Chưa đồng ý

Ý kiến

 •   Ý kiến Bài này bên en gắn sao cũng được gần 9 năm rồi, khá cũ. Nguồn khá ít, đặc biệt là ít nguồn hàn lâm hơn nhiều so với sự mong đợi của tôi đối với 1 nhân vật có tầm ảnh hưởng và đóng góp khá lớn. Đây là bài được liệt vào danh sách cơ bản cấp 4. Nhac Ny Talk to me ♥ 16:57, ngày 2 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  Chính vì vậy nên nó mới nằm ở đây chứ không phải ở UCBVCL. Bài viết ổn định, vừa đủ tâmg, sẽ tốn rất nhiều công nếu muốn lên CL. – Lcsnes (thảo luận) 01:40, ngày 3 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  Bài chất lượng khá ổn, nhưng nói chung thì nó vẫn chưa khiến tôi thỏa mãn lắm với sự đóng góp và tầm ảnh hưởng của nhân vật này. Nên tôi sẽ không bỏ phiếu, cả đồng ý lẫn phản đối. – Nhac Ny Talk to me ♥ 03:35, ngày 3 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 •   Ý kiến @Lcsnes: Bài dịch trôi chảy và hiệu đính tốt. Tôi chỉ góp ý một chỗ nhỏ sau:
  1. § Tiểu sử: ...đậu cử nhân về lịch sử và lời nói năm 1940, lấy bằng thạc sĩ lời nói năm 1941: Theo trang web của UA, "speech" ở đây nhằm nói về khoa học rối loạn ngôn ngữ (giao tiếp). Tôi nghĩ nên dịch lại trong bài.
  2. các khóa học của Khoa Lời nói: tương tự như trên. LTN (thảo luận) 23:11, ngày 7 tháng 11 năm 2021 (UTC)
   @Ltncanada: Cảm ơn bạn đã đọc, trực tiếp chỉnh sửa và góp ý nâng cao chất lượng bài viết. Đúng là tên khoa như hiện nay thì nó là Communicative Disorders, nhưng theo lịch sử của department thì thời điểm ấy chỉ có Department of Speech, thời kỳ đầu cũng chỉ có "speech therapy" (tiếng Việt có các ngành gọi là ngữ âm trị liệu, âm ngữ trị liệu, ngôn ngữ trị liệu... thường đào tạo trong Y). Sau 1970, Department of Speech mới tái tổ chức thành 3 khoa là Communicative Disorders, Speech Communication và Theater and Dance. Về diễn đạt sẽ cần tìm tên gọi chính danh của các ngành liên quan "speech" trong tiếng Việt (hoặc dịch nghĩa nếu không có), các trường mà có Speech Department và có tài liệu tiếng Việt thì hay nhất, hiện tại tôi tham khảo ở ĐH San Diego, họ viết tên tiếng Việt Department of Speech, Language, and Hearing Sciences là khoa Khoa học Lời nói-Ngôn ngữ-Thính giác. Bạn cho ý kiến thêm nhé! Lcsnes (thảo luận) 08:32, ngày 8 tháng 11 năm 2021 (UTC)
   @Lcsnes: Cảm ơn về thông tin bạn vừa chia sẻ. Rất thú vị và hợp lý. Tôi không có ý kiến gì thêm. Chúc mừng (sớm) BVT của bạn. Thân. LTN (thảo luận) 22:53, ngày 8 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Đề cử đã qua

Xem thêm

Chú giải

Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt other languages: