Wikipedia:Chi hội Wikimedia

Chi hội Wikimedia (tiếng Anh: Wikimedia chapter) là những tổ chức độc lập được thành lập để hỗ trợ và quảng bá sứ mệnh của Quỹ hỗ trợ Wikimedia Foundation trong một khu vực địa lý nhất định (thường là một quốc gia). Mạng lưới chi hội hỗ trợ Wikimedia Foundation, cộng đồng Wikimedia và các dự án Wikimedia bằng những cách khác nhau - qua việc gây quỹ quyên góp, tổ chức các sự kiện và dự án địa phương, và lan truyền đến thế giới về Wikimedia và Văn hóa mở. Họ cũng hỗ trợ cộng đồng tình nguyện viên và các đối tác tiềm năng và tạo lập một điểm liên lạc có khả năng thực hiện các nhu cầu cụ thể của địa phương. Giống Wikimedia Foundation, họ theo đuổi mục đích "thu hút và tạo điều kiện cho mọi người trên khắp thế giới có khả năng thu thập và phát triển nội dung mang tính giáo dục theo một giấy phép tự do hoặc thuộc về phạm vi công cộng, và để phổ biến nó một cách hiệu quả và rộng khắp". Hiện nay đã có hơn 35 chi hội đang hoạt động tại hầu hết các châu lục trên thế giới.

Hiện tại Wikipedia tiếng Việt chưa nhận sự bảo trợ của bất kỳ chi hội nào. Nếu bạn quan tâm đến việc thành lập một chi hội tại Việt Nam, xin đọc Hướng dẫn từng bước về cách xây dựng chi hộiCâu thường hỏi tại Meta-Wiki để biết thêm chi tiết. Ủy ban Chi hội tồn tại nhằm tạo ra và hỗ trợ các chi hội địa phương.

Dưới đây là danh sách các chi hội đang hoạt động, xem meta:Wikimedia chapters để có danh sách đầy đủ về các chi hội đang được thảo luận và đang lên kế hoạch xây dựng, bao gồm cơ cấu nhân sự từng chi hội.

Các chi hội đang hoạt động, gồm đã thành lập (xanh lam đậm) và đã phê duyệt (ngọc lam đậm), các chi hội đang lên kế hoạch (xanh lá cây), và các chi hội đang trong vòng thảo luận (xanh lam nhạt) tính đến ngày 13 tháng 10 năm 2011.


Xem thêmSửa đổi