Wikipedia:Ngày này năm xưa

Trang Chính, Trang Chính di động (tại vi.m.wikipedia.org) và Trang Chính đơn giản có hộp Ngày này năm xưa đôi khi tóm lược các sự kiện quan trọng đã xảy ra vào ngày này trong lịch sử:

Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12

Các mục ngày

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Hướng dẫn đóng góp

Chúng ta đang viết các bản mẫu tóm lược sự kiện trong tất cả mọi ngày trong năm, để cho tương lai có thể bổ sung phần "Ngày nay năm xưa" vào Trang Chính thật. Bất cứ ai cũng có thể giúp chúng ta đạt đến mục đích này.

Mỗi ngày trong năm là một bản mẫu riêng. Hãy tạo ra bản mẫu mới với tên Wikipedia:Ngày này năm xưa/TT/NN, trong đó TT là tháng và NN là ngày. Chỉ việc sao chép mã nguồn của một bản mẫu đã viết và sửa nội dung.Vì các mục ngày như 4 tháng 8 chưa có đủ thông tin, nhiều khi chúng ta phải dịch nội dung từ các bản mẫu tương tự tại Wikipedia tiếng Anh.

Bạn nên giữ các bản mẫu hơi ngắn để vừa Trang Chính tương lai. Nếu còn dư thì có thể bổ sung vào mục ngày, để cho năm sau có thể thay phiên. Nói chung là chỉ cần 4–6 sự kiện. Wikipedia tiếng Anh hay trải ra các sự kiện để không liệt kê hơn một sự kiện cùng thập niên, làm vậy có thể cho biết về những đề tài độc giả chưa biết đến.

Mỗi một khoản mục chỉ cần in đậm đề tài quan trọng nhất trong sự kiện, giống như trong phần Tin tức. Vẫn có thể đặt liên kết cho các tên và thuật ngữ, nhưng xin đừng đặt nhiều liên kết quá để khỏi làm bản mẫu có vẻ bừa bãi.

Liên kết ngoài và nguồn tham khảo