Eledone moschata

Eledone moschata (ing-gú: musky octopus (siā-hiuñ [en] tsio̽h-ki); ha̍k-miâ: Eledone moschata) sī eledone-sio̍k [en] ê tsı̽t-tsióng tsio̽h-ki, sing-ua̍h teh tē-tiong-hái 400-m í-siōng hái-ı̽k ê hái-tshn̂g [en] tíng-kuân, ū-tang-sî-á mā ē-tàng teh lím-kīn tē-tiong-hái ê tāi-se-iûñ hái-ı̽k khuàñ-tio̽h. Eledone moschata tsú-iàu í kah-khak tōng-bu̍t uî-sı̽t, m̄-kəh mā ē-sái tsia̽h kok-tsióng nńg-thé tōng-bu̽t [en] hām hî-luī.[4][5][6]

Eledone moschata
(siā-hiuñ [en] tsio̍h-ki)
Ocpodidae - Eledone moschata.JPG
Eledone moschata teh phok-bu̍t-kuán lāi-té ê piau-pún [en] bôo-hîng
Kho-ha̍k hun-lūi e
Kài:Animalia
Mn̂g:Mollusca
Kong:Cephalopoda
Bo̍k:Octopoda
Kho:Octopodidae
Sio̍k:Eledone
Chéng:
E. moschata
Ha̍k-miâ
Eledone moschata
(Lamarck, 1798) [2]
Siâng-ì-miâ [3]
 • Octopus moschatus Lamarck, 1798
 • Octopus moschites Carus, 1824
 • Ozoena moschata (Lamarck, 1798)
 • Eledona moschata (Lamarck, 1798)
 • Moschites moschatus (Lamarck, 1798)

Tôo-siōng

Ti̍t-tsiap tiám-kik sok-tôo [en] tō ē-tàng kā tôo-siōng hòng-tuā.

Tsù-kái

 1. Allcock, L.; Taite, M.; Headlam, J.; Allen, G. (2018). "Eledone moschata". p. e.T163360A1001723. doi:10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.T163360A1001723.en.  (Eng-gí)
 2. "Eledone moschata (Lamarck, 1798)". Integrated Taxonomic Information System.  (Eng-gí)
 3. "Nomenclatural synthesis of Eledone moschata". CLEMAM: Taxonomic Database on European Marine Mollusca. Muséum National d'Histoire Naturelle. May 27, 2010 khòaⁿ--ê.  (Eng-gí)
 4. Alp Salman; Tuncer Katagan; Ali Cemal Gücü (2000). "The distribution and fishing of two Mediterranean Eledone spp. (Octopoda: Cephalopoda) in the Aegean Sea" (PDF). Turkish Journal of Zoology. 24: 165–171. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn (PDF) tī 2012-02-27. 2020-03-16 khòaⁿ--ê.  (Eng-gí)
 5. "WoRMS". Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2017-08-21. 2020-03-16 khòaⁿ--ê.  (Eng-gí)
 6. "DORIS - Données d'Observations pour la Reconnaissance et l'Identification de la faune et la flore Subaquatiques". Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2019-06-18. 2020-03-16 khòaⁿ--ê.  (Eng-gí)

Tsham-khó bûn-hèn

Tsham-ua̽t

Guā-pōo lên-ket

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Eledone moschata