Kì-chiá (記者) sī thoân-pò͘ muî-thé ê chiông-gia̍p jîn-goân, chiông-sū chu-sìn chhái-chi̍p kap sin-bûn pò-tō kang-chok ê lâng.

Tī chhái-hóng ê kì-chiá.