OVD-Info (gô-gú: ОВД-Инфо) tsi̍t-ê to̍k-li̍p-ê[1] Gô-lô-su jîn-kuân muî-thé kè-uē hāng-bo̍k [en], tsong-tsí sī teh kah tsìng-tī phò-hāi tàu-tsing.[2][3][4]

OVD-Info
Native name
ОВД-Инфо
Hîng-thàiHui îng-lī hui tsìng-hú tsoo-tsit
Tshòng-kiàn nî2011 nî 12 goe̍h;​ 11 nî í-chêng​ (2011-12)
Tsóng-pōo
Bāng-tsāmovdinfo.org

Li̍k-sú

OVD-Info sī-iû Moscow kì-tsiá Grigory Okhotin hām ting-su-guân Daniil Beilinson tī 2011- nî 12-gue̍h tshòng-li̍p. In tshin-ba̍k khuànn-tio̍h tī 2011-nî 12-gue̍h 5-ji̍t huán-tuì tshau-tshiòng gī-huē suán-kí ê tsi̍p-huē tsham-ú-tsiá hông tuā-kui-bôo tāi-póo. Tāi-sing, in teh Facebook tíng-kuân huat-pòo hông khu-liû-tsiá ê tsóng-sòo kah in-ê sènn-miâ. Khuànn-tio̍h tuì in kang-tsok ê su-kiû, káu 120gue̍h 10-ji̍t, teh Moscow Bolotnaya kóng-tiûnn tsi̍p-huē ê tsîng-àm, in thui-tshut OVD-Info. Tsit-ê bāng-tsām kè-uē hāng-bo̍k bîng-tshing lâi-tsū Lāi-tsìng-pōo (gô-gú: Отдел Внутренних Д ел) ê sok-siá.[5][6]

Uì 2013-nî 2-gue̍h 1-ji̍t khai-sí, tsit-ê hāng-bo̍k ê tsú-iàu ha̍p-tsok tâng-phuānn sī sī Kì-liām jîn-kuân tiong-sim (Memorial Human Rights Center).[7]Tī 2021-nî 9-gue̍h 29-ji̍t, Gô-lô-su liân-pang su-huat-pōo tsí-tīng OVD-Info uî "Guā-kok ê tāi-lí-jîn". Phue-phîng jîn-sū kóng, tsit-ê kuat-tīng tsú-iàu sī teh ik-sat ī-gī.[[8][9][10]

Tī 2021-nî 12-gue̍h 25-ji̍t, liân-pang thong-sìn, sìn-sit ki-su̍t hām tāi-tsiòng muî-thé kàm-kuán-kio̍k (Roskomnadzor) teh huat-īnn tshâi-kuat liáu-āu hong-só OVD-Info ê bāng-tsām. OVD-Info ê tsi̍t-uī tāi-piáu piáu-sī, in bô siu-tio̍h tsìng-hú ê thong-ti, in mā m̄-tsai-á hong-só ê guanyin.[9][11][12]

Koh tī 2022-nî 2022 Gô-lô-su ji̍p-tshim Ukraina [en] kî-kan, OVD-Info kun-tsong in-uī khòng-gī tsiàn-tsing hām tōng-guān jî-lâi hông kam-kìm ê Gô-lô-su jîn-sū.[13]

Ua̍h-tāng

Kám-khòng

OVD-Info kám-khòng tshut-î tsìng-tī tōng-ki [en] ê pik-hāi hām Gô-lô-su kíng-tshat tuì pī khu-liû [en]-tsiá lām-iōng tsit-khuân ê àn-kiânn. OVD-Info í siū-hāi-tsiá [en] ka-kī lâi kóng-su̍t ê khuài-sìn hām kòo-sū tsi lâi hîng-sik huat-pòo sìn-sit.[14][15]

Tsù-kái

 1. "Russia labels Mediazona, OVD-Info, and 2 journalists as 'foreign agents'". Committee to Protect Journalists (ēng Eng-gí). 2021-09-30. 2021-12-25 khòaⁿ--ê. 
 2. "Submission from the NGOs "Human rights Center Memorial" and "OVD-Info" for a half-day general discussion in preparation for a General Comment on article 21 (right to peaceful assembly) of the International Covenant on Civil and Political Rights". ohchr.org. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. 2021-02-08 khòaⁿ--ê. 
 3. Sivtsova, Alexandra (2019-08-28). "'A little human rights buggy' The rise of 'OVD-Info,' Russia's lifeline for arrested protesters". Meduza (ēng Eng-gí). Translated by Kevin Rothrock. 2021-12-25 khòaⁿ--ê. 
 4. "OVD-Info". openDemocracy. 2021-02-08 khòaⁿ--ê. 
 5. "Задержанный для нас априори прав" [The detainee is a priori right for us]. Lenta.ru (ēng Lō͘-se-a-gí). 2012-09-21. 2021-02-08 khòaⁿ--ê. 
 6. Volkov, Denis (2014). "«ОккупайАбай» – уличный протестный лагерь в Москве в мае 2012 года глазами его участников" [OccupyAbay – a street protest camp in Moscow in May 2012 through the eyes of its participants]. The Russian Public Opinion Herald (ēng Lō͘-se-a-gí). doi:10.24411/2070-5107-2014-00021 – via CyberLeninka. 
 7. "Наши партнеры" [Our partners]. ovdinfo.org (ēng Lō͘-se-a-gí). 2021-02-08 khòaⁿ--ê. 
 8. "OVD-Info was recognized as a foreign agent. What's next?". OVD-Info. 2021-09-29. 2021-12-25 khòaⁿ--ê. 
 9. 9.0 9.1 Soldatkin, Vladimir (2021-12-25). Lawson, Hugh, pian. "Russia blocks website of OVD-Info protest-monitoring group". Reuters (ēng Eng-gí). Moscow. 2021-12-25 khòaⁿ--ê. 
 10. Litvinova, Dasha (2021-12-25). "Russia blocks website of group that tracks political arrests". Associated Press (ēng Eng-gí). 2021-12-25 khòaⁿ--ê. 
 11. "Russia blocks website of prominent protest monitoring group". Al Jazeera (ēng Eng-gí). 2021-12-25. 2021-12-25 khòaⁿ--ê. 
 12. "Russia Blocks Website Of Prominent Rights Monitor Amid Crackdown On Civil Society". Radio Free Europe/Radio Liberty (ēng Eng-gí). 2021-12-25. 2021-12-25 khòaⁿ--ê. 
 13. "1,200 Protesters Detained Across Russia After Putin's Partial Military Draft, Human Rights Group Says". Forbes (ēng Eng-gí). 2022-09-21. 2022-09-25 khòaⁿ--ê. 
 14. "Миссия и команда" [Mission and team]. ovdinfo.org (ēng Lō͘-se-a-gí). 2021-02-08 khòaⁿ--ê. 
 15. Pavlova, Olga (2019-06-19). "В стране сотни «Иванов Голуновых»: как работает ОВД-Инфо" [There are hundreds of "Ivanov Golunovs" in the country: how OVD-Info works]. philanthropy.ru (ēng Lō͘-se-a-gí). 2021-02-08 khòaⁿ--ê. 

Tsham-ua̍t

Guā-pōo liân-kiat