Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, hay thường được gọi tắt Tổng Bí thư, là chức danh thành viên cao nhất trong Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và là lãnh đạo trên thực tế của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Từ năm 1991 đến năm 2006, chức danh này được đổi thành Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tổng Bí thư
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Đảng kỳ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Đương nhiệm
Thongloun Sisoulith

từ 15 tháng 1 năm 2021
3 năm, 148 ngày
Bổ nhiệm bởiBan Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Nhiệm kỳ5 năm
Người đầu tiên nhậm chứcKaysone Phomvihane
Thành lập22 tháng 3 năm 1955

Tổng Bí thư đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương, chủ trì công việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các quyền hạn khác theo quy định của Đảng. Theo thủ tục chính thức thì Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng bầu ra Ban Chấp hành Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương bầu ra Bộ Chính trị, bầu Tổng Bí thư trong số Ủy viên Bộ Chính trị. Hiện nay tại Lào, Tổng Bí thư còn kiêm nhiệm luôn chức danh Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư qua các thời kỳ

TTTên
(sinh–mất)
(Chức danh)
HìnhNhiệm kỳThời gian tại nhiệmĐảngBan Chấp hành Trung ương
Bắt đầuKết thúc
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

(1955-1991)

1Kaysone Phomvihane
(1920–1992)
Tổng Bí thư
22 tháng 3 năm 195529 tháng 3 năm 199136 năm, 7 ngàyĐảng Nhân dân Cách mạng LàoBan Chấp hành Trung ương khóa 1–4
(1955–1991)
Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

(1991-2006)

1Kaysone Phomvihane
(1920–1992)
Chủ tịch Đảng
29 tháng 3 năm 199121 tháng 11 năm 19921 năm, 237 ngàyĐảng Nhân dân Cách mạng LàoBan Chấp hành Trung ương khóa 5
(1991–1996)
2Khamtay Siphandon
(sinh 1924)
Chủ tịch Đảng
24 tháng 11 năm 199221 tháng 3 năm 200613 năm, 117 ngàyBan Chấp hành Trung ương khóa 5–7
(1991–2006)
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

(2006-nay)

3Choummaly Sayasone
(sinh 1936)
Tổng Bí thư
21 tháng 3 năm 200622 tháng 1 năm 20169 năm, 307 ngàyĐảng Nhân dân Cách mạng LàoBan Chấp hành Trung ương khóa 8–9
(2006-2016)
4Bounnhang Vorachith
(sinh 1937)
Tổng Bí thư
22 tháng 1 năm 201615 tháng 1 năm 20214 năm, 359 ngàyBan Chấp hành Trung ương khóa 10
(2016-2021)
5Thongloun Sisoulith
(sinh 1945)
Tổng Bí thư
15 tháng 1 năm 2021đương nhiệm3 năm, 148 ngàyBan Chấp hành Trung ương khóa 11
(2021-2026)

Chú thích

Liên kết ngoài