Thập niên 1480

Thập niên 1480 là thập niên diễn ra từ năm 1480 đến 1489.

Thiên niên kỷ:thiên niên kỷ 2
Thế kỷ:thế kỷ 14thế kỷ 15thế kỷ 16
Thập niên:thập niên 1470thập niên 1480thập niên 1490
Năm:1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489
Thể loại:SinhMấtKiến trúc
Thành lậpPhá hủy

Chính trị và chiến tranh

Chiến tranh

Xung đột

Thuộc địa hóa

Các sự kiện chính trị nổi bật

Thiên tai

Hiệp hội

Công nghệ

Khoa học

Kinh tế

Văn hóa đại chúng

Văn học và nghệ thuật

Thể thao

Âm nhạc

Kiến trúc

Thời trang

Khác

Tiểu thuyết và phim

Nhân vật

Lãnh tụ thế giới

Tham khảo