Wikipedia

Thế kỷ 18 là khoảng thời gian tính từ thời điểm năm 1701 đến hết năm 1800, nghĩa là bằng 100 năm, trong lịch Gregory.

Theo thập niên:1700 1710 1720 1730 1740
1750 1760 1770 1780 1790
Theo thế kỷ:17 18 19
Theo thiên niên kỷ: 1 2 3


Tham khảoSửa đổi