Thể loại:Những bài cần được wiki hóa

Thể loại này liệt kê những bài cần được wiki hóa, tức là cần trình bày lại theo những hướng dẫn đề cập trong phần Wikipedia:Soạn một trang như thế nào. Nó được dựa trên danh sách những trang có gài tiêu bản {{Wiki hóa}}.

Lưu ý: Nhiều bài chưa được wiki hóa vi phạm quyền tác giả (vì chúng chỉ đơn giản được sao chép và đưa vào từ địa chỉ khác). Xin bạn kiểm tra bài xem có tình trạng vi phạm bản quyền không trước khi bắt đầu wiki hóa. Nếu phát hiện có vi phạm bản quyền, xin hãy thông báo theo hướng dẫn trong Wikipedia:Các vấn đề về bản quyền. Một vài thể loại con cũng đã được tạo ra nên nếu có thể xin hãy sử dụng để cho trang này ngắn gọn và ít lộn xộn nhất.

Thể loại con

Thể loại này gồm 4 thể loại con sau, trên tổng số 4 thể loại con.

Các trang trong thể loại “Thể loại:Những bài cần được wiki hóa”

200 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 2.344 trang.

(Trang trước) (Trang sau)

B

(Trang trước) (Trang sau)