Vendi

rajon i veçantë në gjeografi; një term i gjerë që mund të përfshijë ndarjet politike ose rajonet që lidhen me karakteristika të dallueshme politike

Një vend[1] është një pjesë e veçantë e botës, siç është një shtet, komb ose entitet tjetër politik. Mund të jetë një shtet sovran ose të përbëjë një pjesë të një shteti më të madh. Për shembull, vendi i Japonisë është një shtet i pavarur, sovran, ndërsa vendi i Uellsit është një përbërës i një shteti sovran me shumë pjesë, Mbretëria e Bashkuar. Një vend mund të jetë një zonë historikisht sovrane (siç është Koreja), një territor aktualisht sovran me një qeveri të unifikuar (siç është Senegali), ose një rajon gjeografik josovran i lidhur me disa karakteristika të dallueshme politike, etnike ose kulturore (si p.sh. Vendi Bask).

Territoret e shënuara në këtë hartë globale janë kryesisht të shteteve që janë shtete sovrane me njohje të plotë ndërkombëtare (kllapat tregojnë vendin e një territori të shënuar që nuk është shtet sovran). Disa territore janë vende më vete, por nuk njihen si të tilla (p.sh. Tajvani), dhe disa territore të pakta të shënuara diskutohen se cilit shtet i përkasin (p.sh. Kashmiri) ose nëse janë vende në vetvete (p.sh. Sahara Perëndimore ( territor) ose shteti i njohur me të njëjtin emër).

Përkufizimi dhe përdorimi i fjalës "vend" është fleksibël dhe ka ndryshuar me kalimin e kohës. The Economist shkroi në vitin 2010 se "çdo përpjekje për të gjetur një përkufizim të qartë të një vendi së shpejti ndeshet me një grumbull përjashtimesh dhe anomalish." Shumica e shteteve sovrane, por jo të gjitha vendet, janë anëtarë të Kombeve të Bashkuara. Vendet shpesh shoqërohen me simbole të tilla si flamuj ose himne; ata gjithashtu mund të ngjallin ndjenja të forta përkushtimi dhe patriotizmi në popullsinë e tyre.

Vendi më i madh për nga sipërfaqja është Rusia, ndërsa më i vogli është mikroshteti i Vatikanit. Më e populluara është India; Vatikani është qyteti më pak i populluar.

Shiko edhe

Referime