Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc

Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọcNội dung tốtNội dung mới
Bài viếtHình ảnhDanh sáchChủ điểmCổng thông tinBài viếtChủ điểmBạn có biết
Danh sách chọn lọcTiêu chuẩnĐề cử (3)Rút sao (0)Thảo luận
Symbol star gold.svg Tuần tới: Danh sách bàn thắng quốc tế của Cristiano Ronaldo      
Quy trình đề cử
 • Hãy xem các tiêu chuẩn của một danh sách chọn lọc và phải chắc chắn rằng danh sách mà bạn định đề cử thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn đó trước khi đề cử.
 • Đặt {{UCDSCL}} (viết tắt của "Ứng cử danh sách chọn lọc") vào trang thảo luận của bài được đề cử.
 • Từ đó, nhấn vào liên kết "một lời nhận xét từ bạn", bạn sẽ được dẫn tới trang đề cử cho danh sách và nhận được hướng dẫn tiếp theo:
  1. Bên dưới dòng === {{thế:SUBPAGENAME}} ===, hãy viết rõ lý do đề cử danh sách và ký tên bằng dấu ~~~~. Nếu danh sách đã từng được đề cử trước đó, hãy lưu lại bằng cách chuyển tất cả nội dung tới trang "Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/"tên bài được đề cử"/1". Tiếp theo, bạn tạo một liên kết trong tại trang đề cử tới phần lưu trữ.
  2. Chép lại dòng:{{/tên bài được đề cử}}, sau đó sửa trang này (trang bạn đang đọc) và dán vào đầu danh sách các ứng cử viên. "tên bài được đề cử" chính là tên của bài bạn muốn đề cử.
 • Ngoài ra nhằm thu hút trang ứng cử danh sách chọn lọc tới nhiều đối tượng độc giả/những thành viên mới chưa biết gì về trang này, bạn có thể gửi thư mời tại trang thảo luận của những thành viên đó bằng cách viết mã {{Thư mời tham gia biểu quyết danh sách chọn lọc|tên bài được đề cử}} hoặc {{TMTGBQDSCL|tên bài được đề cử}}.
Quy trình nhận xét
Các hình thức nhận xét
Ý nghĩa
 Đồng ý{{Đồng ý}}Đồng ý chọn lọc
 Chưa đồng ý{{Chưa đồng ý}}Bài viết còn vấn đề
Symbol note.svg Ý kiến{{Ý kiến}}Bình luận, ý kiến
Xin hãy đọc danh sách được đề cử một cách kỹ lưỡng và so sánh với các tiêu chuẩn cần có trước khi quyết định ủng hộ hoặc phản đối một đề cử.
 • Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
  • Tham gia bình chọn: Phải mở tài khoản ít nhất 30 ngày và ít nhất 200 sửa đổi và có 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu HOẶCtrên 3000 sửa đổi và 90 ngày mở tài khoản trước khi biểu quyết bắt đầu mới được tham gia biểu quyết. Nếu không đủ điều kiện, bạn được phép cho ý kiến.
  • Mở biểu quyết: Mọi thành viên tự xác nhận, đã mở tài khoản ít nhất 30 ngày và ít nhất 200 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu.[1]
 • Kể từ 27 tháng 9 năm 2019, một số luận điểm phản đối bài viết nằm trong quy định Wikipedia:Vô hiệu lá phiếu sẽ không được chấp nhận tại biểu quyết và bị tuyên vô hiệu ngay lập tức:
 1. Một bài viết dịch từ ngôn ngữ khác đang là BVT/ BVCL nhưng đã cũ, không thể làm BVT/BVCL wikipedia tiếng Việt.
 2. Bài viết cần có độ dày dặn (Cấu trúc bài) tương xứng với các bài viết khác, cùng chủ đề, dự án. Không có bất kỳ ngoại lệ nào khác.
 3. Luận điểm về dung lượng bài viết (đặc biệt là “ngắn”) nên không thể chấp nhận.
 • Để trả lời cho một đề cử, nhấn vào [sửa] phía bên phải tiêu đề bài viết (không phải nút "Sửa" để sửa nguyên cả trang đề cử này).
 • Nếu bạn nhận thấy bài viết đủ điều kiện chọn lọc, hãy viết ủng hộ đề cử bằng cách viết  *{{Đồng ý}} cùng với lý do của bạn. Nếu bạn là người đóng góp nhiều vào bài viết, hãy nói rõ điều đó.
 • Nếu bạn thấy bài viết vẫn còn những vấn đề cần giải quyết để đạt đủ tiêu chuẩn chọn lọc, hãy viết  *{{Chưa đồng ý}} cùng các điểm mà theo bạn bài viết vẫn còn chưa đạt được. Bạn cần nêu rõ các điểm này để người viết có thể chỉnh sửa. Bạn cũng nên quay lại trang đề cử để xem bài viết đã được thỏa mãn các đề nghị của bạn chưa. Nếu bài viết đã được cải thiện, bạn có thể chuyển nhận xét của mình thành *{{Đồng ý}} hoặc *{{Ý kiến}} và dùng mã <del>...</del> để xóa đi nhận xét cũ.
 • Nếu bạn chỉ muốn nêu một nhận xét, có thể sử dụng *{{Ý kiến}}.
 • Người đề cử có quyền đóng biểu quyết bất cứ lúc nào. [2]
Kết luận
 • Một bài để được chọn lọc thì cần thỏa mãn 3 điều kiện:
 1. Có ít nhất 3 phiếu “Đồng ý” hợp lệ.
 2. Giải quyết hết những điểm “Chưa đồng ý” (hoặc đạt được đồng thuận với người đưa điểm chưa đồng ý rằng những điểm đó chưa thể hoặc không cần thiết phải giải quyết, hoặc đã xóa các phiếu chống theo thẩm định dựa trên quy định Wikipedia:Vô hiệu lá phiếu).
 3. Thời gian ứng cử tối thiểu là 14 ngày và tối đa là 30 ngày mới được gắn sao danh sách chọn lọc.[3] (Ngoại lệ: Đối với danh sách đã đạt đủ phiếu thuận, trong vòng 3 ngày trước khi hết hạn biểu quyết, nếu phát sinh phiếu chống thì người đề cử hoặc người viết chính được yêu cầu gia hạn thêm 7 ngày tính từ khi biểu quyết kết thúc. Không được bỏ phiếu trong thời gian gia hạn và chỉ được gia hạn một lần.[4])
 • Ghi chú:
 1. Những ứng cử viên vẫn còn điểm "chưa đồng ý" mà sau thời hạn tối đa là 30 ngày biểu quyết chính thức (hoặc sau thời gian gia hạn) mà tình trạng chưa được giải quyết (bằng cải thiện bài hoặc đạt đồng thuận) thì loại khỏi danh sách ứng cử (ứng cử thất bại).
 2. Các “Ý kiến” không có giá trị trong việc kết luận.
 • Bất kỳ thành viên nào cũng được phép đóng biểu quyết nhưng phải đưa ra lý do hợp lý, tránh việc đóng biểu quyết không lý do.
 • Nếu các thành viên đồng thuận cho ứng cử viên trở thành danh sách chọn lọc, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}}
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử thành công.
  3. Thêm bản mẫu {{Sao danh sách chọn lọc}} vào danh sách.
  4. Xóa bản mẫu {{UCDSCL}} và thêm {{Chọn lọc 3}} vào trang thảo luận của bài.
  5. Cập nhật thông tin tại Wikipedia:Danh sách chọn lọc/Danh sách.
  6. Thêm tên bài được chọn tại Wikipedia:Danh sách chọn lọc/2021/Các tựa.
  7. Đưa bài lên Trang chính bằng cách tạo trang mới: "Wikipedia:Danh sách chọn lọc/2021/Tuần được đưa lên".
  8. Sửa nhãn "chọn lọc" trước tên bài viết Wikipedia tiếng Việt trên khoản mục Wikidata của bài, bằng cách đó biểu tượng chọn lọc sẽ được tự động thêm vào thanh ngôn ngữ của tất cả phiên bản ngôn ngữ khác.
 • Nếu các thành viên thấy danh sách chưa đủ điều kiện chọn lọc, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}}
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử không thành công.
  3. Xóa bản mẫu {{UCDSCL}} và thêm bản mẫu {{UCDSCL-TB}} vào trang thảo luận của bài.
Chú thích

Gợi ý

Đề cử hiện hành

Danh sách di sản thế giới tại Áo

Danh sách di sản thế giới và dự kiến tại Áo. Danh sách được dịch và hiệu đính đầy đủ từ enwiki. Mời mọi người cho ý kiến. Keo010122Thảo luận 09:43, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Đồng ý

Phản đối

Ý kiến

Danh sách người đoạt giải Nobel Hòa bình

Danh sách người đoạt giải Nobel Hòa bình – bài danh sách tiếp theo của loạt bài về một trong những giải thưởng quốc tế danh giá và có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Bài được dịch toàn bộ từ DSCL của Wikipedia tiếng Anh (có chỉnh lý bổ sung), và ngoài ra đây cũng là DSCL tại nhiều phiên bản ngôn ngữ khác. Ngày đề cử hôm nay cũng vừa tròn 14 năm bài được khởi tạo (từ năm 2007). Thuyhung2112 (thảo luận) 13:16, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Hướng dẫn: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành danh sách chọn lọc
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Đồng ý

Phản đối

Ý kiến

Danh sách loạt tác phẩm trò chơi điện tử Square Enix

Danh sách về những trò chơi của công ty Square Enix, một trong những công ty đi đầu trong ngành công nghiệp trò chơi điện tử hiện nay. Bài được dịch từ Featured List tương ứng của enwiki. Mời mọi người cùng góp ý giúp. Xin cảm ơn. Kame-hino (thảo luận) 18:27, ngày 7 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Đồng ý

 1.   Đồng ý. Đoạn intro ngắn nên dễ rà. Bài đã đủ chuẩn DSCL.  Băng Tỏa  21:01, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 2.   Đồng ý Bài đủ tiêu chuẩn. Q 04:24, ngày 29 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 3.   Đồng ý Tôi đã đọc bài, phần dịch ngắn nên không có vấn đề gì.  Jimmy Blues  05:45, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Phản đối

 •   Chưa đồng ý Dịch sai ngay từ "franchise". Lưu ý là từ này có rất nhiều nghĩa, nghĩa số 4 mới được dùng từ "nhượng quyền" để dịch. Trường hợp bài này là nghĩa số 11 và gần như chưa có từ tương đương để dịch, nếu đọc ở đâu đó dùng "nhượng quyền" để dịch franchise trong ngữ cảnh này thì là dịch bừa, dịch sai. Tham khảo Thảo luận:Kỷ băng hà (loạt tác phẩm hư cấu). Tôi chỉ đồng ý từ dịch là "loạt xyz", "loạt tác phẩm hư cấu" hay để nguyên đối với trường hợp bài này. P.T.Đ (thảo luận) 18:39, ngày 7 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  @P.T.Đ Tôi đã đổi lại – Kame-hino (thảo luận) 19:37, ngày 7 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  @Kame-hino: Bạn còn cần phải đổi tên biểu quyết này nữa. Sau đó hãy bấm vào tên biểu quyết cũ rồi đặt biển {{chờ xóa}} với lý do tên sai.  Băng Tỏa  12:28, ngày 8 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  Đã sửa lại. Cảm ơn. – Kame-hino (thảo luận) 16:39, ngày 8 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Ý kiến

 1.   Ý kiến Có một số liên kết đỏ có vấn đề: ví dụ như "video game puzzle" lại liên kết thành "trò chơi giải đố", như thế sẽ gây nhầm lẫn, phải là "trò chơi điện tử giải đố". Tóm lại trong ngữ cảnh của bài thì bất cứ thuật ngữ nào bên tiếng Anh có chữ "video game" thì nên dịch thành "trò chơi điện tử" để phân biệt. Bên cạnh đó còn có một số thuật ngữ liên kết sai, ví dụ như "trò chơi nhập vai hành động" lại liên kết với bài "trò chơi nhập vai". Từ lúc lập acc Wiki đến giờ Không biết có bao nhiêu chữ ký rồi nhỉ? 04:30, ngày 8 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  @Ihsikuyr Tôi chưa rõ lắm định nghĩ về "video game" ở viwiki như thế nào, khi tôi sửa thành "trò chơi điện tử" thì vấp phải phản đối của các thành viên là phải đổi thành "trò chơi video" vì trò chơi điện tử (Electronic game) không chơi được trên thiết bị có màn hình? Hiện nay các bài của tôi dịch ở mảng Video game đều ghi là "trò chơi điện tử". Nhưng ví dụ như "video game puzzle" phải đổi thành "trò chơi điện tử giải đố" hay "trò chơi video giải đố"? Thuật ngữ của video game rất nhiều từ không thể dịch sát nghĩa được như từ "console" chẳng hạn, rất nhiều bài để nguyên từ đó, phải đổi thành "máy chơi trò chơi điện tử tại gia" hay là "máy chơi trò chơi điện tử video"? – Kame-hino (thảo luận) 09:15, ngày 8 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  Tôi cũng thế -_-, nhưng tôi nghĩ chắc Wikipedia tiếng Việt năm xưa nghĩ rằng "trò chơi điện tử" là từ rộng nhất chỉ tất cả trò chơi sử dụng thiết bị điện tử nói chung nên đã sử dụng để đề cập đến. Bên Eng, lại quen dùng từ "video game" để chỉ tất cả trò chơi sử dụng thiết bị điện tử hơn. Điều kinh ngạc là mấy ông báo mạng năm xưa nhiều ông nghĩ rằng Wiki là nguồn tốt nên sử dụng từ "trò chơi điện tử" theo Wiki luôn, tạo thành sự sai lầm có hệ thống. Nên bây giờ, nếu đổi lại hết tất cả "trò chơi điện tử" thành "trò chơi video" sẽ khá phức tạp nên giải pháp là dịch thuật ngữ theo ngữ cảnh. Nếu ngữ cảnh đó định nghĩa thuật ngữ bên Eng đề cập đến tất cả trò chơi sử dụng thiết bị điện tử thì dịch thành "trò chơi điện tử", còn nếu chỉ đề cập mỗi "video game" (trò chơi tương tác với UI và thiết bị đầu vào) thì dịch thành "trò chơi video". Cá nhân tôi ngại đụng mấy bài thể loại game (vì Wiki tiếng Việt từ gốc đã định nghĩa lệch, lệch lâu quá lại thành "đúng") nên chủ yếu dịch mấy bài game là chính. – Từ lúc lập acc Wiki đến giờ Không biết có bao nhiêu chữ ký rồi nhỉ? 09:33, ngày 8 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  "A video game or computer game is an electronic game that involves interaction with a user interface or input device – such as a joystick, controller, keyboard, or motion sensing device – to generate visual feedback". Nghĩa là bên Eng vẫn cho rằng "trò chơi điện tử" là rộng nhất, nhưng họ lại quen dùng từ "video game" hơn. – Từ lúc lập acc Wiki đến giờ Không biết có bao nhiêu chữ ký rồi nhỉ? 09:35, ngày 8 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  Thật lòng mà nói thì chuyên môn của tôi không nằm ở thiết bị máy chơi game nên nhiều khi không dám dịch mấy từ khó, gặp "console" là cứ để nguyên, không dịch. Vì dịch ra thì lại dài dòng với lại e là một số người đọc thế hệ cũ không chơi game Việt hóa sẽ thấy lạ. Buồn nỗi là không có tài liệu chính thống nào chịu thống nhất thuật ngữ. Giải pháp dễ nhất là giữ nguyên tiếng Anh thì dân ngoại đạo lại thấy kỳ, Việt hóa thì cả già trâu với trẻ trâu trong "ngành" lại không phục. Đúng là thế tiến thoái lưỡng nan. – Từ lúc lập acc Wiki đến giờ Không biết có bao nhiêu chữ ký rồi nhỉ? 09:52, ngày 8 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  @Ihsikuyr Do tôi đã dịch hàng trăm bài trên viwiki chỉ về thể loại video game rồi, cũng vài năm nay tôi đã chỉ sử dụng từ "trò chơi điện tử" để chỉ "video game", thật sự mà nói tôi đã bắt đầu viết về video game từ hơn 20 năm trước trên các báo giấy và cả báo mạng, và tôi cũng đã thống nhất dùng từ "trò chơi điện tử" này để chỉ định cho từ "video game". Vì mảng này rất khó để viết cho "dễ hiễu" và bản thân người đọc cũng như các nhà báo cũng dễ dãi khi đọc hiểu gây nên rất nhiều trường hợp bị coi là "dịch bừa, dịch sai" như từ franchise ở trên, nếu theo nghĩa trong bài nó sẽ đồng nghĩa với từ series, nhưng bản thân từ đó ở viwiki có nơi thì thành "sê-ri" nơi thì để là "dòng", trong khi tôi chỉ dùng từ "loạt", tức là thực chất là ai cũng hiểu nhưng hiểu sâu hiểu cặn kẽ thì chưa có tính nhất quán. Hiện tại mảng video game ở wiki rất là yếu, đa phần những bài cơ bản được viết rất sơ sài, nên tôi khó có thể sửa tới lui rồi lại sẽ bị sửa lại. – Kame-hino (thảo luận) 10:49, ngày 8 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  Để đơn giản thì "video game" nếu đặt tên cho bài thì ok, cứ dịch thành trò chơi điện tử. Còn series dịch thành "loạt" và "dòng" thì không có vấn đề gì, cứ để vậy cũng được. Tuy nhiên, không nên phiên âm series thành sê-ri, vì từ "sê-ri" dễ gây nhầm lẫn. Vì "serial number" khi phiên âm sang tiếng Việt cũng ghi là "số sêri". Nếu muốn dùng từ "series" để tránh lặp từ thì cứ để im là "series". – Từ lúc lập acc Wiki đến giờ Không biết có bao nhiêu chữ ký rồi nhỉ? 10:54, ngày 8 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  @Ihsikuyr Đã xong thể loại "nhập vai hành động" – Kame-hino (thảo luận) 06:18, ngày 12 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  Có một số liên kết đỏ có vấn đề: ví dụ như "video game puzzle" lại liên kết thành "trò chơi giải đố", như thế sẽ gây nhầm lẫn, phải là "trò chơi điện tử giải đố" => Bạn có thể tham khảo ở enwiki họ đã đổi hướng bài "puzzle game" thành "video game puzzle", không thể hiểu "trò chơi giải đố" thành "trò chơi đố chữ" được. Nên tôi vẫn cho rằng nên giữ nguyên từ "trò chơi giải đố" và đổi hướng thành "trò chơi điện tử giải đố".
  Bài "trò chơi nhập vai hành động" do ban đầu đã có thành viên khác đổi hướng qua liên kết với bài "trò chơi nhập vai" (không hiểu vì sao?), về mã nguồn tôi không sai, nên tôi sẽ viết thêm bài "trò chơi nhập vai hành động" từ enwiki để tránh đổi hướng sai. – Kame-hino (thảo luận) 11:00, ngày 8 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Đề cử đã qua