Ընտանիք (կենսաբանություն)

Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Ընտանիք (այլ կիրառումներ)

Կենսաբանական դասակարգման մեջ, ընտանիքը (լատին․՝ familia

Համաձայն կենսաբանական կարգաբանության, կյանքի դասակարգվում է հետևյալ կարգաբանական խմբերի միջոցով։ Կյանքը բաժանվում է վերնաթագավորությունների, իսկ վերնաթագավորություններն առավել մանր ենթամիավորումների՝ թագավորությունների մեջ։ Կարգը ներառում է մեկ կամ մի քանի ընտանիքներ

Օրինակ՝ Բամբակենին և բաղրջուկը պատկանում են փիփերթազգիների (լատին․՝ Malvaceae) ընտանիքին։

Թե ցեղերից որն է պատկանում այս կամ այն ընտանիքին որոշվում է տաքսոնոմիստը (կարգաբանի) կողմից։ Շատ հաճախ այդ դասակարգման գործընթացում որևէ միանշանակ կարծիք չի լինում։

Կարգաբանական խմբեր

Վերնաթագավորություն —Թագավորություն —Ենթաթագավորություն —Վերնատիպ/Վերնաբաժին —Տիպ/Բաժին —Ենթատիպ/Ենթաբաժին —Վերնադաս —Դաս —Ենթադաս —Ինֆրադաս —Վերնակարգ —Կարգ —Ենթակարգ —Ինֆրակարգ —Վերնաընտանիք —Ընտանիք —Ենթաընտանիք —Վերնատրիբա —Տրիբա —Ենթատրիբա —Ցեղ —Ենթացեղ —Վերնասեկցիա —Սեկցիա —Ենթասեկցիա —Շարք —Ենթաշարք —Տեսակ —Ենթատեսակ —Կենսաձև/Տարատեսակ —Ենթատարատեսակ —Ձև —Ենթաձև

Տաքսոնոմիա — Կենսաանվանական անվանակարգ

Տես նաև